Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 23

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 23 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao, VnDoc biên soạn với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 23: Bài luyện tập 4

Câu 1: 0,5 mol mol nước chứa số nguyên tử

A. 3,01.1023

B. 6,02.1023

C. 3.1023

D. 4.1023

Câu 2: Số mol phân tử Cl2 có trong 7,1 g Cl2

A. 1 mol

B. 0,01 mol

C. 0,1 mol

D. 0,05 mol

Câu 3: Tính %mMg trong 1 mol MgSO4

A. 80%

B. 30%

C. 50%

D. 20%

Câu 4: Số mol tương ứng của 4,8g C; 8g O; 0,56g Fe

A. 0,04 mol, 0,5 mol, 0,1 mol

B. 0,4 mol, 0,5 mol, 0,01 mol

C. 4 mol, 5 mol, 1 mol

D. 0,4 mol, 0,1 mol, 0,3 mol

Câu 5: Kết luận đúng khi nói về khí clo và khí metan

A. MCl2 = MCH4

B. Khí clo nặng hơn 4,4375 lần khí metan

C. Khí metan nặng hơn khí clo 2,5 lần

D. Khí metan nặng hơn khí clo 4,4375 lần

Câu 6: Cho 1,6 g S cháy trong không khí thấy có khí có khả năng làm mất màu cánh hoa hồng. Tính thể tích khí đó

A. 1,12 ml

B. 0,102 l

C. 11,2 ml

D. 1,12 l

Câu 7: Cho 2,7 g nhôm tác dụng với 6,4g O2. Hỏi sau phản ứng thu được những chất nào, biết rằng hóa trị cao nhất của nhôm trong hợp chất là III

A. Al2O3

B. Al

C. O2

D. Al2O3 và O2

Câu 8: Muốn thu khí NO vào bình ta phải

A. Đặt đứng bình

B. Đặt úp bình

C. Cách nào cũng được

D. Lúc đầu để đứng bình rồi chuyển sang để ngang bình

Câu 9: Tính khối lượng đã phản ứng của HCl khi cho 2,875 g Na tác dụng với nó để sinh ra khí hidro

A. 9,2 g

B. 4,5625 g

C. 12,95 g

D. 1,123 g

Câu 10: Cho dX/H2 = 0,12 nghĩa là gì

A. X nhẹ hơn H2 0,12 lần

B. X nặng hơn H2 0,12 lần

C. Số mol của X và hidro bằng nhau

D. Không kết luận được

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.A2.C3.D4.B5.B
6.D7.D8.A9.B10.A

Hướng dẫn:

Câu 1: số ng.tử = số mol. Số Avogadro = 0,5.6,2.1023 = 3,2.1023

Trắc nghiệm Hóa học 8

Câu 4: Sử dụng công thức n = m/M

Câu 5: dCl2/CH4 = 71/16 = 4,4375 ⇒ khí clo nặng hơn khí metan 4,4375 lần

Câu 6: Khí làm mất màu cánh hoa hồng là khí SO2

S + O2 → SO2

0,05 0,05 mol

nS = 1,6/32 = 0,05 mol

VSO2 = 0,05.22,4 = 1,12 l

Câu 7:

Trắc nghiệm Hóa học 8

Câu 8: Xét tỉ khối của NO (M=34) so với không khí (M=29) ta thấy NO nặng hơn không khí nên sẽ chìm xuống dưới. Do vậy, để thu được NO ta phải đặt đứng bình

Câu 9:

nNa = 2,875/23 = 0,125 mol

2Na + 2HCl → 2NaCl +H2

0,125 → 0,125 mol

mHCl = 0,125.36,5 = 4,5625 g

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

Đánh giá bài viết
2 922
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 8

    Xem thêm