Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 27

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 27 do VnDoc biên soạn với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 27: Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

Câu 1: Các chất dùng để điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm là

A. KClO3

B. KMnO4

C. CaCO3

D. Cả A & B

Câu 2: Tổng hệ số của chất tham gia và sản phẩm là

2KClO3to→ 2KCl + 3O2

A. 2&5

B. 5&2

C. 2&2

D. 2&3

Câu 3: Có những cách nào điều chế oxi trong công nghiệp

A. Dùng nghiên liệu là không khí

B. Dùng nước làm nguyên liệu

C. Cách nào cũng được

D. A&B

Câu 4: Nhiệt phân 12,25 g KClO3 thấy có khí bay lên. Tính thể tích của khí ở đktc

A. 4,8 l

B. 3,36 l

C. 2,24 l

D. 3,2 l

Câu 5: Số sản phẩm tạo thành của phản ứng phân hủy là

A. 2

B. 3

C. 2 hay nhiều sản phẩm

D. 1

Câu 6: Chọn nhận xét đúng

A. Phản ứng phân hủy là một dạng của phản ứng hóa học

B. Phản ứng hóa hợp là phản ứng oxi hóa khử

C. Phản ứng phân hủy là phản ứng sinh ra duy nhất 2 chất mới

D. Cả A và C đều đúng

Câu 7: Phản ứng phân hủy là

A. Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

B. Cu + H2S → CuS+H2

C. MgCO3 → MgO + CO2

D. KMnO4 → MnO + O2 + K2O

Câu 8: Cho phản ứng 2KMnO4to→ K2MnO4 + MnO2 + O2

Tổng hệ số sản phẩm là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 5

Câu 9: Tính khối lượng KMnO4 biết nhiệt phân thấy 2,7552 l khí bay lên

A. 38,678 g

B. 38,868 g

C. 37,689 g

D. 38,886 g

Câu 10: Phương trình không điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

A. 2KMnO4to→ K2MnO4 + MnO2 + O2

B. 2H2O2to→ 2H2O + O2

C. 2KClO3MnO2→ 2KCl + 3O2

D. 2H2O −to→ 2H2 + O2

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.D2.A3.D4.B5.C
6.A7.C8.A9.B10.D

Hướng dẫn:

Trắc nghiệm Hóa 8

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

Đánh giá bài viết
1 1.465
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 8

    Xem thêm