Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 27

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 27 do VnDoc biên soạn với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

 • 1

  Các chất dùng để điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm là

 • 2

  Tổng hệ số của chất tham gia và sản phẩm là

  2KClO3to→ 2KCl + 3O2

 • 3

  Có những cách nào điều chế oxi trong công nghiệp

 • 4

  Nhiệt phân 12,25 g KClO3 thấy có khí bay lên. Tính thể tích của khí ở đktc

 • 5

  Số sản phẩm tạo thành của phản ứng phân hủy là

 • 6

  Chọn nhận xét đúng

 • 7

  Phản ứng phân hủy là

 • 8

  Cho phản ứng 2KMnO4to→ K2MnO4 + MnO2 + O2

  Tổng hệ số sản phẩm là

 • 9

  Tính khối lượng KMnO4 biết nhiệt phân thấy 2,7552 l khí bay lên

 • 10

  Phương trình không điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 410
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm