Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 40

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 40 với các bài tập Hóa 8 khác nhau được xây dựng dựa trên lý thuyết trọng tâm của bài học, giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như có cơ hội thực hành nhằm đạt kết quả học tập cao.

 • 1

  Chọn câu đúng

 • 2
  Xăng có thể hòa tan
 • 3

  Biện pháp để quá trình hòa tan chất rắn trong nước nhanh hơn là

 • 4

  Dung dịch chưa bão hòa là

 • 5

  Hai chất không thể hòa tan với nhau tạo thành dung dịch là

 • 6

  Chất tan tồn tại ở dạng

 • 7

  Chọn đáp án sai

 • 8

  Vì sao đúng nóng dung dịch cũng là một phương pháp để chất rắn tan nhanh hơn trong nước

 • 9

  Khi hòa tan dầu ăn trong cốc xăng thì xăng đóng vai trò gì

 • 10

  Dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 238
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm