Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 37

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 37 được VnDoc xây dựng và biên soạn, bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau bám sát kiến thức bài học, hỗ trợ quá trình học tập môn Hóa 8 đạt kết quả cao.

 • 1

  Để nhận biết HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng:

 • 2

  Tên gọi của NaOH:

 • 3

  Gốc axit của axit HNO3 hóa trị mấy?

 • 4

  Bazơ không tan trong nước là:

 • 5

  Công thức của bạc clorua là:

 • 6

  Muối nào trong đó có kim loại hóa trị II trong các muối sau: Al2(SO4)3; Na2SO4; K2SO4; BaCl2; CuSO4

 • 7

  Chất không tồn tại là:

 • 8

  Chọn câu đúng:

 • 9

  Chọn câu sai:

 • 10

  Tên gọi của H2SO3

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 806
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm