Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 31

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 31 với các bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm của bài học, hỗ trợ học sinh ôn luyện và nâng cao kết quả học tập.

 • 1

  Tính chất nào sau đây không có ở Hidro

 • 2

  Ứng dụng của Hidro

 • 3

  Khí nhẹ nhất trong các khí sau:

 • 4

  Công thức hóa học của hidro:

 • 5

  Cho 8g CuO tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thấy có m (g) chất rắn. Tính m, chất rắn đó là chất nào?

 • 6

  Trong những oxit sau: CuO, MgO, Fe2O3, CaO, Na2O. oxit nào không bị Hidro khử:

 • 7

  Tỉ lệ mol của Hidro và Oxi sẽ gây nổ mạnh là:

 • 8

  Trong những oxit sau: CuO, MgO, Al2O3, AgO, Na2O, PbO. Có bao nhiêu oxit phản ứng với Hidro ở nhiệt độ cao:

 • 9

  Sau phản ứng của CuO và H2 thì có hiện tượng gì:

 • 10

  Sản phẩm thu được sau khi nung Chì (II) oxit trong Hidro

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 440
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm