Trắc nghiệm Hóa học 8 chương 4

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8 chương 4

Trắc nghiệm Hóa học 8 chương 4 bao gồm các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng tổng quát toàn bộ nội dung kiến thức của cả chương về Oxi - Không khí, hỗ trợ học sinh ôn luyện thi học kì 2 lớp 8 đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Hóa học 8 được xây dựng theo nội dung kiến thức trọng tâm của từng chương, mỗi chương sẽ gồm những câu hỏi lí thuyết kèm theo bài tập tính toán theo từng cấp độ, giúp các em luyện tập dễ dàng tại nhà.

 • Đốt cháy 6,2 g photpho trong bình chứa 5,6 lít oxi, sau phản có chất nào còn dư?
 • Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?
 • Oxit nào sau đây làm chất hút ẩm?
 • Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi có trong không khí?
 • Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường
 • Dãy chất chỉ gồm các oxit axit là:
 • 7

  Một loại đồng oxit có thành phần gồm 8 phần khối lượng đồng và 1 phần khối lượng oxi. Công thức của oxít đó là:

 • Oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại cho dưới đây?
 • Oxit kim loại nào dưới đây là oxit axit?
 • Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?
 • Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?
 • Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?
 • Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?
 • Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit?
 • Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơi có tính axit. Khí nào sau đây gây nên tính axit đó?
 • P có thể có hoá trị III hoặc V. Hợp chất có công thức P2O5 có tên goi là:
 • Tại sao trong phòng thí nghiệm người ta lại điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 hoặc KNO3?
 • Trong thí nghiệm điều chế khí oxi tại sao người ta thu khí oxi qua nước?
 • Chọn định nghĩa chất xúc tác đúng và đầy đủ nhất trong số các định nghĩa sau:
 • Trong phòng thí nghiệm cần điều chế 2,24 lít O2 (đktc). Dùng chất nào sau đây để cần ít khối lượng nhất:
 • Để sản xuất khí O2 trong công nghiệp người ta sử dụng chất nào sau đây:
 • Thế nào là phản ứng phân huỷ
 • Câu nào đúng khi nói về không khí trong các câu sau?
 • Trong 32g CuSO4 có chứa bao nhiêu gam đồng?
 • Phần trăm khối lượng của Fe trong FeO là:

   

 • Hợp chất Y có 74,2% natri về khối lượng, còn lại là Oxi. Phân tử khối của Y là 62g đvC. Công thức hóa học của hợp chất Y là:
 • Trong x gam quặng sắt hematit có chứa 5,6g Fe. Khối lượng Fe2O3 có trong quặng đó là:
 • Trong oxit, kim loại có hoá trị III và chiếm 52,94% về khối lượng là:
 • Một loại oxit sắt trong đó cứ 14 phần sắt thì có 6 phần oxi (về khối lượng). Công thức của oxit sắt là:
 • Đốt cháy 6,4g lưu huỳnh trong một bình chứa 2,24 lít khí O2 (đktc). Thể tích khí SO2 thu được là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.958
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm