Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 43

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 43 với các bài tập Hóa 8 khác nhau được xây dựng dựa trên lý thuyết trọng tâm của bài học, giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như có cơ hội thực hành nhằm đạt kết quả học tập cao.

 • 1

  Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch NaCl 15%.

 • 2

  Để tính nồng độ mol của dung dịch KOH, người ta làm thế nào?

 • 3

  Để tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4, người ta làm thế nào?

 • 4

  Muốn pha 400ml dung dịch CuCl2 0,2M thì khối lượng CuCl2 cần lấy là

 • 5

  Cho 3 mẫu thử mất nhãn là Fe2O3,CuO, Al2O3. Để phân biệt mấy dung dịch trên, cần sử dụng mấy chất để phân biệt? là những chất nào

 • 6

  Cần thêm bao nhiêu gam Na2O vào 400 gam NaOH 10% để được dung dịch NaOH 25%

 • 7

  Chỉ dùng duy nhất một chất để phân biệt Cu và Ag

 • 8

  Có 60g dung dịch NaOH 30%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch 44% là:

 • 9

  Để pha 100g dung dịch BaSO4 7% thì khối lượng nước cần lấy là

 • 10

  Cách cơ bản đề nhận biết kim loại chất rắn tan hay không tan là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 146
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm