Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 20

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 20 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ quá trình củng cố kiến thức môn Hóa lớp 8 cũng như làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau nhằm đạt kết quả dạy và học chất lượng.

 • 1

  Khí nào nặng nhất trong các khí sau

 • 2

  Khí A có dA/kk > 1 là khí nào

 • 3
  Có thể thu khí N2 bằng cách nào
 • 4

  Cho X có dX/kk = 1,52. Biết chất khí ấy có 2 nguyên tố Nitơ

 • 5

  Muốn biết khí A nặng/nhẹ hơn khí B có mấy cách?

 • 6

  Trong các khí sau, số khí nhẹ hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2

 • 7

  Trong các khí sau, số khí nặng hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O

 • 8

  Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần

 • 9

  Khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí O2

 • 10

  Cho CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O, CH4, NH3. Khí có thể thu được khi để đứng bình là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 345
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm