Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa học 8 chương 6

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8 chương 6

Trắc nghiệm Hóa học 8 chương 6 tổng quát toàn bộ nội dung kiến thức của cả chương về dung dịch, hỗ trợ học sinh ôn luyện thi học kì 2 lớp 8 đạt kết quả cao.

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Hóa học 8 gồm cả lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng, được xây dựng theo nội dung kiến thức trọng tâm của từng chương bám sát chương trình học môn Hóa 8, giúp các em luyện tập dễ dàng tại nhà.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch?
 • Khi hoà tan 100ml rượu Etylic vào 45 ml nước thì:
 • Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào?
 • Độ tan của NaCl trong nước ở 200C là 36g. Khi mới hoà tan 14,1g NaCl vào 40g nước thì phải hoà tan thêm bao nhiêu gam NaCl nữa để dung dịch bão hoà?
 • Chọn câu đúng khi nói về độ tan. Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:
 • Hoà tan 15,62g NaCl vào 40g nước ở nhiệt độ 200C thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhịêt độ đó là:
 • Nồng độ phần trăm là nồng độ cho biết:
 • Câu nào đúng, trong các câu sau?
 • Với một lượng chất tan xác định khi tăng thể tích dung môi thì:
 • Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch KCl 25%.
 • Trong 225 g nước có hoà tan 25g KCl. Nồng độ phần trăm của dung dịch là:
 • Hoà tan 0,6 mol H2SO4 vào 9g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:
 • Làm bay hơi 20g nước từ dung dịch có nồng độ 16% thu được dung dịch có nồng độ 20%. Dung dịch ban đầu có khối lượng là:
 • Hoà tan 93g Na2O vào 764ml nước, phản ứng tạo ra NaOH. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là
 • Trong 300ml dung dịch có chứa 14,7g H2SO4. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:
 • Hoà tan 16g SO3 vào nước để được 300ml dung dịch. Nồng độ của dung dịch H2SO4 thu được là:
 • Muốn pha 300g dung dịch NaCl 15% thì khối lượng NaCl cần có là:
 • Khối lượng nước cần lấy là khi pha 150g dung dịch CuSO4 4% từ dung dịch CuS04 20% thì
 • Có 60g dung dịch NaOH 20%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch 25% là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 8

  Xem thêm