Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 29

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 29 do VnDoc biên soạn với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

 • 1

  Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là

 • 2

  Bari oxit có công thức hóa học là

 • 3

  Sử dụng chất nào để nhận biết 3 chất rắn Na2O, Al2O3, MgO.

 • 4

  Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

 • 5

  Nhóm chất nào sau đây đều là oxit?

 • 6

  Oxit là hợp chất của oxi với:

 • 7

  Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,8 g nito trong không khí thì thu được bao nhiêu lít khí NO2(đktc)?

 • 8

  Số gam KClO3 để điều chế 2,4 g Oxi ở dktc?

 • 9

  Tỉ lệ khối lượng của Nitơ và Oxi là 7: 8. Công thức của oxit là

 • 10

  Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là dựa vào tính chất nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 307
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đồng Ok
  Đồng Ok

  Học giỏi kg

  Thích Phản hồi 15:15 22/02

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm