Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 38

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 38 với các bài tập Hóa 8 khác nhau được xây dựng dựa trên lý thuyết trọng tâm của bài học, giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như có cơ hội thực hành nhằm đạt kết quả học tập cao.

 • 1

  Dung dịch làm phenolphtalein đổi màu

 • 2

  Tên muối KMnO4 là:

 • 3

  Cho CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O. Biết mCaO = 0,56g. Tính mCaSO4

 • 4

  Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

 • 5

  Cho NaOH, CuSO4, KOH, BaSO4, NaHCO3, Fe(OH)2. Chất nào có kim loại hóa trị I

 • 6

  Chọn đáp án đúng

 • 7

  Khử 1,5 g sắt (III) oxit bằng khí H2. Thể tích khí hidro (đktc ) cần dùng là

 • 8

  Cho kim loại A, hóa trị II tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. Biết rằng sau phản ứng thu được 3,36 l khí thoát ra ở đktc và khối lượng của bazơ thu được là 11,1 gam. Tìm A

 • 9

  Tên gọi của Ba(OH)2:

 • 10

  Công thức hóa học của muối ăn:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 137
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm