Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 22

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 22 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

 • 1

  Cho thanh magie cháy trong không khí thu được hợp chất magie oxit. Biết mMg = 7,2 g. Tính khối lượng hợp chất

 • 2

  Cho phương trình CaCO3 → CO2 + H2O

  Để điều chế 2,24 l CO2 thì số mol CaCO3 cần dùng là

 • 3

  Ba + 2HCl → BaCl2 + H2

  Để thu được 4,16 g BaCl2 cần bao nhiêu mol HCl

 • 4

  Cho 5,6g sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric loãng thu được bao nhiêu ml khí H2

 • 5

  Cho 13,7g Ba tác dụng với 3,2 g oxi thu được hợp chất oxit. Tính khối lượng oxi sau phản ứng

 • 6

  Cho 98g H2SO4 loãng 20% phản ứng với thanh nhôm thấy có khí bay lên. Xác định thể tích khí đó

 • 7

  Cho 8,45g Zn tác dụng với 5,376 l khí Clo (đktc). Hỏi chất nào sau phản ứng còn dư

 • 8

  Nhiệt phân 2,45 g KClO3 thu được O2. Cho Zn tác dụng với O2 vừa thu được . Tính khối lượng chất thu được sau phản ứng

 • 9

  Đốt cháy 11,2 l CH4 trong không khí thu được khí và nước. Xác định khí và cho biết số mol

 • 10

  Nung 6,72 g Fe trong không khí thu được sắt (II) oxit. Tính mFeO và VO2

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 237
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm