Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 34

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 34 do VnDoc biên soạn, với các câu hỏi và bài tập bám sát nội dung trọng tâm bài học, giúp bạn làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa 8 khác nhau.

 • 1

  Ở chương trình lớp 8, hidro thể hiện tính:

 • 2

  Các cách phổ biến để điều chế hidro trong công nghiệp:

 • 3

  Trong các loại phản ứng dưới đây, phản ứng nào chắc chắn là phản ứng oxi hóa – khử

 • 4

  Tính m(g) H2O khi cho 2,4(l) H2 tác dụng với 7,6(l) O2 (đktc)

 • 5

  Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử:

 • 6

  Cho thanh Al ngâm vào dung dịch axit clohydric thấy có khí bay lên. Xác định khí đó

 • 7

  Kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãng

 • 8

  Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:

 • 9

  Cho các phản ứng sau, phản ứng nào không phải phản ứng thế

 • 10

  Cho thanh đồng ngâm vào 400ml dung dịch axit sunfuric loãng 2M thấy trong dung dịch có khí và V bằng bao nhiêu?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 275
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm