Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 19

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 19 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ quá trình củng cố kiến thức môn Hóa lớp 8 cũng như làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau nhằm đạt kết quả dạy và học chất lượng.

 • 1

  Cho phương trình sau, tính khối lượng chất tạo thành biết 2,3 g Na

  4Na + O2 → 2Na2O

 • 2

  Cho Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2. Tính VH2 biết mFe = 15,12 g

 • 3

  Chọn đáp án đúng: Số mol của 12g O2, 1,2 g H2, 14 g N2

 • 4

  Thể tích của CH4 ở đktc khi biết m = 96 g

 • 5

  Số mol nguyên tử C trong 44 g CO2

 • 6

  Nếu 2 chất khác nhau nhưng có ở cùng nhiệt độ và áp suất, có thể tích bằng nhau thì

 • 7

  Cho mCa = 5 g, mCaO = 5,6 g. Kết luận đúng

 • 8

  Cho nN2 = 0,9 mol và mFe = 50,4 g. Kết luận đúng

 • 9

  Phải cần bao nhiêu mol nguyên tử C để có 2,4.1023 nguyên tử C

 • 10

  Số mol của 19,6 g H2SO4

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 415
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm