Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 42

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 42 với các bài tập Hóa 8 khác nhau được xây dựng dựa trên lý thuyết trọng tâm của bài học, giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng như có cơ hội thực hành nhằm đạt kết quả học tập cao.

 • 1

  Số mol trong 400 ml NaOH 6M là

 • 2

  Hòa tan 300 ml Ba(OH)2 0,4M. Tính khối lượng cuả Ba(OH)2

 • 3

  Hòa tan CuSO4 40% trong 90 g dung dịch. Số mol cần tìm là

 • 4

  Tính nồng độ mol của 456 ml Na2CO3 10,6 gam

 • Câu 5 + 6
  Trắc nghiệm Hóa 8
 • Câu 5
 • 6
 • 7

  Dung dich HCl 25% (D = 1,198 g/ml). Tính CM

 • 8

  Dung dich NaOH 4M (D = 1,43 g/ml). Tính C%

 • 9

  Hòa tan 40 g đường với nước được dung dịch đường 20%. Tính khối lượng dung dịch đường thu được

 • 10

  Hòa tan 50 g đường với nước được dung dịch đường 10%. Tính khối lượng nước cần chop ha chế dung dịch

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 162
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm