Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 21

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 21 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

 • 1

  Cho C2H5OH. Số nguyên tử H có trong hợp chất

 • 2

  Tính %mK có trong phân tử K2CO3

 • 3

  Biết hợp chất có dA/H2 = 22. Xác định hợp chất biết có duy nhất 1 nguyên tử Oxi

 • 4

  Tính %mC biết trong 1 mol NaHCO3 có 1 mol Na, 1 mol C và 3 mol O, 1 mol H

 • 5

  Thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong Fe2O3

 • 6

  Tính khối lượng của Fe trong 92,8 g Fe3O4

 • 7

  Tính mAl2O3 biết số mol Al có trong hợp chất là 0,6

 • 8

  Tỉ số về số mol của các nguyên tố có trong C3H6O2

 • 9

  Tìm công thức hóa học biết chất A có 80% nguyên tử Cu và 20% nguyên tử Oxi, biết dA/H2 = 40

 • 10

  %mMg trong 1 mol MgO là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 407
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm