Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 32

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

VnDoc gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 32 với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

 • 1

  Tên gọi khác của chất khử là:

 • 2

  Chọn đáp án đúng

 • 3

  Cho phản ứng sau, xác định chất khử

  Fe2O3 + 3H2to→ 2Fe + 3H2O

 • 4

  Oxit nào bị khử bởi Hiđro:

 • 5

  Cho phản ứng:

  3Fe + 2O2to→ Fe3O4

  Chất nào là chất khử?

 • 6

  Phản ứng nào không phải phản ứng oxi hóa – khử:

 • 7

  Phát biểu nào không đúng:

 • 8

  Đốt cháy hoàn toàn 4,8g bột than trong không khí. Thể tích khí thu được sau phản ứng là

 • 9

  Cho các phản ứng sau, những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử

  S + O2to→ SO2 (1)

  CaCO3to→ CaO + CO2 (2)

  CH4 + 3O2to→ CO2 + 2H2O (3)

  NH3 + HCl → NH4Cl (4)

 • 10

  Chọn đáp án sai:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 204
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 8

Xem thêm