Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 25

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 25 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao, VnDoc biên soạn với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Câu 1: Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp

A. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2

B. CaO + H2O → Ca(OH)2

C. CaCO3 → CaO +CO2

D. Fe + 2HCl →FeCl2 + H2

Câu 2: Những lĩnh vực quan trọng nhất chỉ khí oxi

A. Sự hô hấp

B. Sự đốt nhiên liệu

C. Dùng trong phản ứng hóa hợp

D. Cả A & B

Câu 3: Chọn đáp án sai

A. Sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa

B. Lò luyện gang dùng không khí giàu oxi

C. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2 là phản ứng hóa hợp

D. Đèn xì oxi- axetilen là một trong những ứng dụng của oxi

Câu 4: Chọn đáp án đúng

A. Trong thế kỉ 19, oxi thường đi trộn với nitơ oxit để làm chất giảm đau

B. Oxi được dùng làm chất khử

C. Phản ứng hóa hợp là 1 chất sau khi có nhiệt độ tạo thành 2 chất

D. Cả 3 đáp án

Câu 5: Cho phản ứng CaO + H2O → Ca(OH)2. Tính số mol của canxi hidroxit biết khối lượng của CaO là 5,6 g

A. 0,01 mol

B. 1 mol

C. 0,1 mol

D. 0,001 mol

Câu 6: Đâu không là phản ứng hóa hợp

A. 2Cu + O2to→ 2CuO

B. Fe + O2to→ FeO

C. Mg + S → MgS

D. FeO+ 2HCl → FeCl2 + H2O

Câu 7: Chọn câu đúng

A. Sự tác dụng của 1 chất với oxi gọi là sự oxi hóa

B. Phản ứng hóa hợp là phản ứng thu nhiệt

C. Phản ứng hóa hợp sinh ra nhiều chất mới

D. Oxi là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí

Câu 8: Tại sao bệnh nhân lại cần đến ống thở khi hô hấp không ổn định

A. Cung cấp oxi

B. Tăng nhiệt độ cơ thể

C. Lưu thông máu

D. Giảm đau

Câu 9: Lập phương trình hóa hợp của nhôm và lưu huỳnh

A. Al + S → Al2S3

B. 2Al + 3S → Al2S3

C. 2Al + S → Al2S

D. 3Al + 4S → Al3S4

Câu 10: Cho các câu sai:

a. Oxi cung cấp cho sự hô hấp của con người

b. Oxi tác dụng trực tiếp với halogen

c. Phản ứng hóa hợp là 2 chất phản ứng tạo thành duy nhất 1 chất sản phẩm

d. Các nhiên liệu cháy trong oxi tạo ra nhiệt độ thấp hơn trong không khí

Câu đúng là

A. a,b,c

B. a,d

C. a,c

D. cả 3 đáp án

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.B2.D3.C4.A5.C
6.D7.A8.A9.B10.C

Hướng dẫn:

Câu 3: Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2 là phản ứng thế

Câu 5: nCaO = \frac{m}{M}=\frac{5,6}{56} = 0,1(mol)

CaO + H2O → Ca(OH)2

→ nCa(OH)2 = nCaO = 0,1(mol)

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

Đánh giá bài viết
4 1.782
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 8

    Xem thêm