Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội

Đề thi học kì 1 Hóa học 10

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội. Tài liệu sẽ giúp các bạn rèn luyện giải Hóa 10 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1 (2 điểm)

Cho biết số hiệu nguyên tử của K (Z=19), S (Z=16), Ar (Z=18), Fe (Z=26)

a) Viết cấu hình electron của các nguyên tử và ion K, S, Ar, Fe, K+, S2+, Fe2+, Fe3+

b) Từ cấu hình electron xác định tính chất hoá học tiêu biểu và vị trí của K, S, Ar trong bảng tuần hoàn.

Câu 2 (2 điểm)

- Cho biết số hiệu nguyên tử của Na (Z=11), O (Z-8), Al (Z=13), N (Z=7), S (Z=16), H (2-1), CI (Z=17), C (Z=6).

a) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các chất: N2, NH3, CO2, SO2, HNO2

b) Xác định cộng hoá trị, điện hoá trị của các nguyên tố Na, S, AI, O, C, H, Cl trong các phân tử hợp chất: Na2S, Al2O3, CS2, H2S, SCl2

Câu 3 (2 điểm)

Chỉ dùng quì tím nêu phương pháp phân biệt các lọ dung dịch không dán nhãn NaNO3, Ba(NO3)2, Ba(OH)2, HCl, NaOH, H2SO4

Câu 4 (2 điểm)

Lập các phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá khử sau theo phương pháp thang bằng electron. Cho biết vai trò của các chất trong phản ứng.

a) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O

b) HCl + KMnO4 → MnCI2 + KCI + H2O + CI2

c) HNO3 + P → H3PO4 + NO3 + H2O

d) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Câu 3 (2 điểm)

Cho 10,2 gam hỗn hợp Mg, Al tan hết trong dung dịch axit HCl nồng độ 14,6% thu được 11,2 lít khí hiđrô (đktc)..

a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính khối lượng dung dịch axit HCl đã tham gia phản ứng

(Cho biết nguyên tử khối của Al=27; Mg=24; Cl=35,5; H=1)

Đánh giá bài viết
3 2.244
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm