Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm có 6 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận với thời gian thực hiện bài thi là 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Tứ Kỳ, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Toán - Đề số 1

PHÒNG GD&ĐT VĨNH YÊN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Kết quả phép tính: 879.2 + 879.996 + 3.879 là:

A. 887799 B. 897897 C. 879897 D. 879879

Câu 2. Số tự nhiên x trong phép tính: 23(x – 1) + 19 = 65 là:

A. 4 B. 2 C. 5 D. 3

Câu 3. Nếu aĐề thi hk1 môn Toán lớp 66 và bĐề thi hk1 môn Toán lớp 69 thì tổng a + b chia hết cho:

A. 3 B. 6 C. 9 D. 15

Câu 4. BCNN (10, 14, 18) là:

A. 24.5.7 B. 2.32.5.7 C. 24.5.7 D. 5.7

Câu 5. Cho hình vẽ, biết AB = 4cm, AC = 7cm.

Đề thi hk1 môn Toán lớp 6

Độ dài đoạn thẳng BC là:

A. 3cm B. 4/3cm C. 2cm D. 11cm

Câu 6. Cho M, N, P thuộc cùng một đường thẳng, điểm Q không thuộc đường thẳng đó. Vẽ tất cả các đường thẳng đi qua các cặp điểm ta được:

A. 3 đường thẳng B. 5 đường thẳng. C. 4 đường thẳng D. 6 đường thẳng

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7. Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý.

a) 463 + 318 + 137 - 118

b) 45 - Đề thi hk1 môn Toán lớp 6 : 3

c) 737737.255 - 255255.737

Câu 8. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 7x - 8 = 713

b) 2448 : [119 - (x - 6)] = 24

c) 2016 – 100.(x + 11) = 27 : 23

Câu 9. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?

Câu 10. Trên tia Ax lấy hai điểm B, C sao cho AB = 5cm, AC = 10cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC.

a) Chứng tỏ rằng điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC;

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Câu 11. Cho p là một số nguyên tố. Chứng minh rằng hai số 8p - 1 và 8p + 1 không đồng thời là số nguyên tố.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

A

B

A

C

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

7

a

800

0,5

b

40

0,5

c

0

0,5

8

a

7x - 8 = 713 <=> 7x = 721 <=> x = 103

0,5

b

2448 : [119 - (x - 6)] = 24 <=> 119 – (x – 6) = 102

<=> x – 6 = 17 <=> x = 23

0,5

c

2016 – 100.( x + 11) = 27 : 23 <=> 2016 – 100.( x + 11) = 24 = 16

<=> 100.( x + 11) = 2000 <=> x + 11 = 20 <=> x = 9

0,5

9

Gọi số người của đơn vị bộ đội là x (x€N*, 15 < x < 1000)

Vì khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người nên x - 15

chia hết cho 20, 25 và 30.

Suy ra (x – 15) € BC(20, 25, 35)

20 = 22.5

25 = 52

30 = 2.3.5

BCNN(20, 25, 30) = 22.52.3 = 300

(x – 15) € {0; 300; 600; 900; 1200;...}

x € {15; 315; 615; 915; 1215;...}

Khi xếp hàng 41 thì vừa đủ nên xĐáp án đề thi hk1 môn toán lớp 641

Vì 15 < x < 1000 và xĐáp án đề thi hk1 môn toán lớp 641 nên x = 615

Vậy đơn vị bộ đội có 615 người

0,5

0,5

0,5

10

Đáp án đề thi hk1 môn toán lớp 6

a

Vì trên tia Ax có AB < AC (5cm < 10 cm) nên B nằm giữa A và C

Suy ra AB + BC = AC

5 + BC = 10

BC = 5 cm

Vì B nằm giữa A, C và AB = BC = 5 cm nên B là trung điểm của AC

0,25

0,25

0,25

b

- Học sinh lập luận được B nằm giữa M và N

- Tính được MN = 5 cm

0,25

0,5

11

- Xét p = 2 ta có 8p – 1 = 8.2 - 1 = 15 (là hợp số) Suy ra điều phải chứng minh

- Xét p = 3 ta có 8p + 1 = 8.3 + 1 = 25 ( là hợp số) Suy ra điều phải chứng minh

- Xét p > 3. Do p là số nguyên tố nên p không chia hết cho 3

Suy ra 8p không chia hết cho 3. Mà trong ba số tự nhiên liên tiếp 8p – 1, 8p, 8p + 1 luôn tồn tại một số chia hết cho 3. Nên trong 2 số 8p - 1 và 8p + 1 luôn có 1 số chia hết cho 3.

Hay 8p – 1 và 8p + 1 không đồng thời là số nguyên tố

0,5

Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Đánh giá bài viết
11 8.238
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 6

Xem thêm