Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Tứ Kỳ, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Tứ Kỳ, Hải Dương năm học 2015 - 2016. Đề gồm 5 câu hỏi tự luận với thời gian thực hiện bài thi là 90 phút. Hi vọng rằng với tài liệu hữu ích này các bạn học sinh lớp 6 sẽ đạt được điểm số cao trong kì thi học kì 1. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì I lớp 6 môn Toán - Đề số 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1. (2,0 điểm)

a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lẻ có một chữ số.

b) Viết tập hợp B các số tự nhiên có hai chữ số và là bội của 10.

Câu 2. (2,0 điểm)

Thực hiện phép tính:

a) (-14) + (-16) + 24

b) 25.71 + 29.25

Câu 3. (1,5 điểm)

Tìm x, biết:

a) x - 28:7 = 16

b) 9x - 63 = 93 : 92

Câu 4. (2,0 điểm)

1. Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng Đề thi hk1 môn toán lớp 6

2. Học sinh lớp 6 a khi xếp hàng hàng 3, hàng 4 đều vừa đủ người. Tính số học sinh lớp 6a, biết rằng số học sinh trong khoảng từ 30 đến 40.

Câu 5. (2,5 điểm)

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 6cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Lấy điểm M sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng OM. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

Câu 1

a) A = {1; 3; 5; 7; 9}

b) B = {10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90}

Câu 2

a) (-14) + (-16) + 24 = (-30) + 24 0,5 = -6

b) 25.71 + 29.25 = 25.(71 + 29) 0,5 = 25.100 = 2500

Câu 3

a) x - 28 : 7 = 16

x - 4 = 16

x = 16 + 4

x = 20

Vậy x = 20

b) 9x - 63 = 93 : 92

9x - 63 = 9

9x = 9 + 63

9x = 72

x = 72 : 8

x = 9

Vậy x = 9

Câu 4

1. Vì a lớn nhất thỏa mãn: Đáp án đề thi hk1 môn toán lớp 6 nên a = ƯCLN(8; 6)

Ta có: 8 = 23; 6 = 2.3

ƯCLN(480,600) = 2

Vậy a = 2

2. Gọi số học sinh của lớp 6a là (x € N; 30 ≤ x ≤ 40)

Vì số học sinh khi xếp hàng 3, hàng 4 đều đủ người nên Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 6

BCNN(3; 4) = 12; BC(3; 4) = {0; 12; 24; 36; 48; ...}

Vì x € BC(3; 4); x € N; 30 ≤ x ≤ 40 nên x = 36

Vậy số học sinh lớp 6a là 36 học sinh.

Câu 5

Vẽ hình chính xác Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 6

a) Trên tia Ox có hai điểm A và B mà OA < OB (2cm < 6cm)

Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B

Suy ra: OA + AB = OB

Thay OA = 2cm, OB = 6cm ta có: AB = 6 – 2 = 4 (cm)

b) Vì A là trung điểm của đoạn thẳng OM nên OA = AM = 1/2.OM = 2(cm)

OM = 2.2 = 4(cm)

Đánh giá bài viết
4 2.706
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 6

    Xem thêm