Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hoá năm 2021 Sở GD&ĐT Quảng Nam có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề gồm 03 trang)
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn: HÓA HỌC Lớp 12
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 301
Họ, tên học sinh:................................................................. Số báo danh:.....................
Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; O = 16; S = 32; Br = 80; Ca = 40; Ag = 108.
Câu 1: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. NaOH. B. HCl. C. H
2
SO
4
đặc, nguội. D. Cu(NO
3
)
2
.
Câu 2: Kim loại sắt phản ng với lượng chất nào sau đây tạo thành muối FeCl
2
?
A. MgCl
2
. B. NaCl. C. Cl
2
. D. HCl.
Câu 3: Đặc điểm nào sau đây sai đối với kim loại nhôm?
A. Màu trắng bạc, khá mềm. B. Nhẹ, bền với không khí nước.
C. Dễ kéo sợi, dễ dát mỏng. D. Dẫn nhiệt, dẫn điện kém.
Câu 4: Hợp chất Fe
2
O
3
.nH
2
O thành phần hóa học chính của quặng nào sau đây?
A. Manhetit. B. Xiđerit. C. Pirit. D. Hematit
nâu. Câu 5: Gang hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như:
Si,Mn, S,…, trong đó hàm lượng cacbon chiếm
A. dưới 2%. B. trên 6%.
C. từ 2% đến 6%. D. từ 2% đến 5%.
u 6: Cht X phản ứng với NaOH trong dung dịch tạo thành NaAlO
2
H
2
O. Chất X thể
A. Al. B. Al
2
(SO
4
)
3
. C. Al(NO
3
)
3
. D. Al
2
O
3
.
Câu 7: Natri cacbonat hóa chất quan trọng được dùng trong công nghiệp thủy tinh, bột
giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi,...........Công thức hóa học của natri cacbonat
A. NaHCO
3
. B. Na
2
CO
3
. C. NaNO
3
. D. NaCl.
Câu 8: Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước nhiệt độ thường?
A. Cu. B. Fe. C. Ca. D. Be.
Câu 9: Chất nào sau đây thể được dùng để làm mềm nước tính cứng toàn phần?
A. NaHSO
4
. B. NaCl. C. NaOH. D. Na
2
CO
3
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10: Hợp chất Fe(OH)
2
tên gọi
A. sắt (III) hiđroxit. B. sắt (II) oxit.
C. sắt (III) oxit. D. sắt (II) hiđroxit.
Câu 11: Hợp chất của sắt (X) màu đỏ nâu, không tan trong nước, dùng để luyện gang.
Chất X thể
A. Fe(OH)
3
. B. Fe(OH)
2
. C. Fe
2
O
3
. D. FeO.
Câu 12: Phương pháp điều chế kim loại Cu bằng cách khử CuO bởi H
2
nhiệt độ cao gọi
A. điện phân dung dịch. B. điện phân nóng chảy.
C. nhiệt luyện. D. thủy luyện.
Câu 13: Số oxi hóa của Ca trong hợp chất
A. +1. B. 2+. C. +2. D. 1+.
Câu 14: Hòa tan kim loại sắt trong dung dịch H
2
SO
4
loãng, muối thu được
A. Fe(SO
4
)
2
. B. Fe
2
SO
4
. C. FeSO
4
. D. Fe
2
(SO
4
)
3
.
Câu 15: Chất o sau đây hợp chất của kim loại kiềm?
A. LiCl. B. Cu(NO
3
)
2
. C. CaSO
4
. D. Al(NO
3
)
3
.
Câu 16: Điện phân dung dịch CuSO
4
với dòng điện cường độ 1,0 A trong 20 phút
(hiệu suất 100%). Khối lượng (gam) kim loại đồng tạo thành
A. 0,3. B. 0,6. C. 0,5. D. 0,4.
Câu 17: Cho các phát biểu sau về kim loại kiềm:
(1). Cứng hơn kim loại kiềm thổ nhưng mềm hơn so với
nhôm.(2). Chỉ thể hiện số oxi hóa +1 trong mọi hợp chất.
(3).
Phản ứng được với nước tạo thành dung dịch bazơ giải phóng
khí oxi. (4). Có số electron lớp ngoài cùng ít hơn c kim loại khác
trong ng chu kỳ.Số phát biểu đúng
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 18: Cho 2,7 gam bột nhôm vào 100 ml dung dịch NaOH 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thể tích (lít) khí hiđrô thoát ra (đktc)
A. 3,360. B. 0,336. C. 0,672. D. 2,240.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai?
A.
Dung dịch FeCl
3
phản ứng được với kim loại Fe.
B.
Nhiệt phân Fe(OH)
2
trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được Fe
2
O
3
.
C.
Trong các phản ứng hóa học, ion Fe
2+
chỉ thể hiện tính khử.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
D.
Hợp chất FeO thể hiện tính khử trong phản ứng với HNO
3
.
Câu 20: Cho m gam Fe phản ứng với dung dịch CuSO
4
dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn, thu được 19,2 gam Cu. Giá trị của m
A. 5,6. B. 16,8. C. 11,2. D. 8,4.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng?
A.
Một số hợp chất của nhôm có tính ỡng tính vừa thể hiện tính axit, vừa thể
hiện tínhbazơ.
B.
Các kim loại kiềm thổ đều phản ứng được với nước khi đun nóng.
C.
Trong công nghiệp, người ta điều chế Na kim loại bằng cách điện phân dung dịch
NaCl.
D.
Kim loại sắt chiếm trữ ợng lớn nhất (về khối ợng) trong vỏ trái đất nên
được ứngdụng rộng i trong đời sống sản xuất.
Câu 22: Biện pháp chống ăn mòn kim loại nào sau đây thuộc phương pháp bảo vệ bề mặt
nhưng cũng tác dụng bảo vệ điện hóa (khi trầy xước đến sâu lớp kim loại bên trong)?
A. Bôi dầu mỡ lên bề mặt sắt, thép. B. Mạ thiếc lên sắt.
C. Mạ kẽm lên sắt. D. Gắn kẽm bên ngoài vỏ tàu.
Câu 23: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO
3
)
2
thì
A. sủi bọt khí không màu. B. không hiện tượng gì.
C. xuất hiện kết tủa trắng. D. xuất hiện kết tủa trắng bọt khí.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây sai?
A.
Nhôm kim loại ỡng tính.
B.
Bột nhôm t bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.
C.
Nhôm khử dễ dàng ion H
+
trong dung dịch HCl thành H
2
.
D.
Hợp chất Al
2
O
3
Al(OH)
3
đều tính ỡng tính.
Câu 25: Cho các thao tác:
(1).
Hòa vào nước cất.
(2).
Lấy dung dịch thu được sau khi hòa vào nước cất cho phản ứng với dung dịch
HCl đặc.(3). Lấy dung dịch thu được sau khi hòa o nước cất cho phản ứng với
dung dịch NaOH.(4). Hòa hỗn hợp vào dung dịch HCl.
Cho các mẫu thử chứa riêng biệt các chất: CuSO
4
.5H
2
O, FeSO
4
.(NH
4
)
2
SO
4
.6H
2
O (muối kép,
màu trắng xanh), CaCO
3
Fe
2
O
3
. Để nhận biết mẫu thử chứa CaCO
3
, số thao tác tối thiểu
(trong số các thao tác nêu trên) cần thực hiện
A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 12 môn Hoá học

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hoá năm 2021 Sở GD&ĐT Quảng Nam gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm Hoá học 12 có đáp án, được các thầy cô biên soạn bám sát với nội dung kiến thức SGK. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Để tham khảo thêm nhiều đề thi và tài liệu học tập hay khác, trao đổi với thầy cô và giáo viên, mời các bạn tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12.

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 12, VnDoc giới thiệu bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hoá học Sở GD&ĐT Quảng Nam có đáp án năm 2020 - 2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 1.352
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa Xem thêm