Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
(Đề thi gồm có 05 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
MÔN THI: TOÁN 12
Năm học 2018 2019
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày 17 tháng 4 năm 2019
Mã đề thi
101
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Tích phân
4
3
1
ln 2,
2
x
dx a b
x

với
,
ab
là các số nguyên. Tính tổng
22
Ta b
A.
10
B.
8
C.
4
D.
13
Câu 2: Trong không gian
cho mặt phẳng
: 3 2 7 0.P x yz 
Điểm nào sau đây không
thuộc mặt phẳng
P
A.
1; 1; 2C 
B.
0; 2; 3
D
C.
0; 0; 7B
D.
1; 1; 2A 
Câu 3: Số nghiệm của phương trình
2
2 75
21
xx
A.
0
B.
1
C.
3
D.
2
Câu 4: Trong không gian
,
Oxyz
cho hai điểm
1; 3; 5 , 7; 9; 5CD

. Trung điểm
M
của đoạn thẳng
CD
có tọa độ là:
A.
4; 6; 5M

B.
1; 1; 0M
C.
3; 3; 0M
D.
2; 2; 0
M
Câu 5: Cho
2
log 5 .a
Khi đó
4
log 500
tính theo
a
là:
A.
1
32
2
a
B.
32a
C.
62a
D.
25 4a
Câu 6: Cho hàm số
fx
xác định liên tục trên đoạn
0; 3 .



Nếu
3
0
2f x dx
thì tích phân
3
0
2x f x dx



có giá trị bằng:
A. 7. B.
5
2
. C.
5
. D.
1
2
Câu 7: Số nghiệm của phương trình
2
33
log 6 log 2 1xx 
A.
2
B.
1
C.
0
D.
3
Câu 8: Rút gọn biểu thức
21
2
1
,0aa
a


, ta được:
A.
4a
B.
2a
C.
3a
D.
a
Câu 9: m
m
để hàm số
32
3 12 2y mx x x 
đạt cực đại tại
2x
A.
2m 
B.
3m 
C.
0m
D.
1m
Câu 10: Cho hàm số
4
3
41
4
x
y xx 
. Nhận xét nào sau đây là sai:
A. Hàm số đạt cực đại tại
2x 
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
1; 
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1

D. Hàm số có tập xác định là
Câu 11: Tìm
m
để hàm số
1
xm
y
x
đồng biến trên từng khoảng xác định của chúng
A.
1m >−
B.
1m ≥−
C.
1m
D.
1m >
Câu 12: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
2
32
1
x
y
x

A.
3
B.
2
C.
1
D.
4
Câu 13: Cho số phức
2018 2019zi
. Số phức liên hợp của số phức
z
có điểm biểu diễn hình học là:
A.
2018;2019
B.
2018;2019
C.
2019;2018
D.
2018; 2019
Câu 14: Nguyên hàm của hàm số
5
12
fx x

là:
A.
6
1
12
12
xC
B.
6
12xC
C.
6
51 2xC
D.
4
51 2xC
Câu 15: Thể tích
V
của khối chóp có diện tích đáy
B
và chiều cao
h
A.
2
1
3
V Bh
B.
V Bh
C.
1
3
V Bh
D.
1
2
V Bh
Câu 16: Cho hàm số
y fx
có đồ thị như hình bên.
Giá trị lớn nhất của hàm số này trên đoạn
1; 2



bằng:
A. 1 B. Không xác định được
C. 5 D. 2
Câu 17: Diện tích
S
của mặt cầu có bán kính
R
là:
A.
2
SR
B.
2
4SR
C.
2
4
3
SR
D.
3
4
3
SR
Câu 18: Tìm
cos 6 cos 4x x dx
là:
A.
11
sin 6 sin 4
64
x xC
B.
6 sin 6 4 sin 4x xC
C.
11
sin 6 sin 4
64
x xC
D.
6 sin 6 sin 4x xC 
Câu 19: Tích các nghiệm của phương trình:
2 3 2 3 14
xx

:
A.
2
B.
4
C.
4
D.
2
y
x
5
-2
2
-1
-1
4
3
2
1
O
1
Câu 20: Cho hình nón đỉnh
O
góc đỉnh bằng
0
120 ,
đường sinh
2.la
Diện tích xung quanh của
hình nón bằng:
A.
2
3
2
a
B.
2
3a
C.
2
43
a
D.
2
23a
Câu 21: Trong không gian
cho tam giác
với
1; 2; 3 , 2;1; 3 , 3; 2;1ABC
. Tính diện tích
S
của tam giác
.ABC
A.
2S
B.
3S
C.
22S
D.
23S
Câu 22: Trong không gian
cho véc tơ
23u ik

. Tọa độ của véc tơ
u
là:
A.
2; 3; 0
u 
B.
0; 2; 3
u 
C.
2; 0; 3
u 
D.
3; 0; 2u 
Câu 23: Cho các mệnh đề như sau:
1) Tứ diện luôn nội tiếp trong một mặt cầu.
2) Hình đa diện đều loại
3; 4
có các mặt là các tam giác đều.
3) Hình lăng trụ đứng luôn nội tiếp trong một mặt cầu.
4) Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục của nón ta luôn được thiết diện là một tam giác cân.
Có bao nhiêu khẳng định đúng?
A.
2
B.
3
C.
0
D.
1
Câu 24: Trong không gian
cho đường thẳng
132
:
21 1
xy z
d


. Một véc chỉ phương
của đường thẳng
d
là một trong các véc tơ nào sau đây?
A.
2
1; 1; 2u


B.
1
2; 1; 1
u 

C.
4
4;2;2u 

D.
3
2;1;1u 

Câu 25: Cho tích phân
1
3
0
1 xdx
, với cách đặt
3
1tx
thì tích phân đã cho bằng với tích phân
nào ?
A.
1
3
0
3 t dt
B.
1
2
0
33
t dt
C.
1
3
0
t dt
D.
1
0
3 tdt
Câu 26: Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên do quay quanh trục
Ox
hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
1yx
,
0y
,
0x
2x
.
A.
46
15
B.
2
C.
82
3
D.
5
2
Câu 27: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy là tam giác đều cạnh
2,a
cạnh bên
3
SA a
vuông góc với
mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối chóp
..S ABC
A.
3
3a
B.
3
3
a
C.
3
3
4
a
D.
3
a
Câu 28: Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của hàm số o sau
đây?
A.
21
1
x
y
x
B.
3
21yx x
C.
42
21
yx x
D.
3
21yx x
Câu 29: Nghiệm bất phương trình
1
21
4
0, 75
3
x
x


là:

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 292
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm