Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang
1
/
7
- Mã đề thi 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
___________________
đề thi 001
ĐỀ KIỂM TRA HỌC II
Năm học 2019 2020
Lớp 12
Môn Toán
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1. Hàm số
3 2
2 9 12 3y x x x
nghịch biến trên những khoảng nào?
A.
2; .
B.
;1
2; .
C.
D.
1;2 .
Câu 2. Cho số phức
2 5 .z i
Phần thực và phần ảo của số phức liên hợp
z
A. Phần thực bằng 2, phần ảo bằng
5.
B. Phần thực bằng 2, phần ảo bằng
5 .i
C. Phần thực bằng 2, phần ảo bằng
5 .i
D. Phần thực bằng 2, phần ảo bằng
5.
Câu 3. Trong không gian với hệ trục toạ độ
,Oxyz
khoảng cách từ điểm
(1;2; 3)M -
đến mặt
phẳng
( ) : 2 2 2 0P x y z+ - - =
A.
( )
,( ) 1.d M P =
B.
( )
1
,( ) .
3
d M P =
C.
( )
,( ) 3.d M P =
D.
( )
11
,( ) .
3
d M P =
Câu 4. Cho hàm số
1 2
1
x
y
x
có đồ thị
.C
Mệnh đề nào sau đây sai?
A.
C
có tiệm cận ngang
1.y
B.
C
có tiệm cận ngang là
2.y
C.
C
có hai tiệm cận. D.
C
có tiệm cận đứng.
Câu 5. Trong không gian với h trục tọa độ
,Oxyz
cho mặt phẳng
:
2 3 1 0.x y z
Véctơ
nào sau đây là véctơ pháp tuyến của mặt phẳng
A.
2;1;3 .n
B.
4;2; 6 .n
C.
2;1; 3 .n
D.
2;1;3 .n
Câu 6. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy hình vuông cạnh
a
, mặt bên
SAB
tam giác đều
nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp
.S ABCD
là:
A.
3
.
3.
S ABCD
V a
B.
3
.
.
3
S ABCD
a
V
C.
3
.
3
.
6
S ABCD
a
V
D.
3
.
3
2
S ABCD
a
V
.
Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ, điểm
3;2M
là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?
A.
3 2 .z i
B.
3 2 .z i
C.
3 2 .z i
D.
3 2 .z i
Câu 8. Đạo hàm của hàm s
sin
2
x
y
là:
A.
sin
cos .2 .ln 2.
x
y x
B.
sin
cos .2 .ln 2.
x
y x
C.
sin
2 .ln 2.
x
y
D.
sin
cos .2
.
ln2
x
x
y
Câu 9. Cho khối n đỉnh
S
độ dài đường sinh
,a
góc giữa đường sinh mặt đáy
60 .
Thể tích khối nón là
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - i liệu học tập miễn phí
Trang
2
/
7
- Mã đề thi 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
A.
3
3
.
24
a
V
B.
3
3
.
8
a
V
C.
3
.
8
a
V
D.
3
3
.
8
a
V
Câu 10. Số nghiệm của phương trình
2
2 1
2 1
x x
là:
A.
0
. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho hai mặt phẳng
: 2 2 0,P x y z
: 2 1 0.Q x y z
Góc giữa
P
Q
A.
60 .
B.
90 .
C.
30 .
D.
120 .
Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình
2
log 0x
A.
0; .
B.
0;1 .
C.
D.
Câu 13. Cho hàm số
F x
một nguyên hàm của hàm số
f x
xác định trên khoảng
.K
Mệnh
đề nào dưới đây sai?
A.
d .f x x F x C
B.
d .f x x f x
C.
d .f x x F x
D.
d .x f x x f x
Câu 14. Trên
phương trình
2
1
1
i
z
có nghiệm là:
A.
2 .z i
B.
1 2 .z i
C.
1 2 .z i
D.
2 .z i
Câu 15. Nguyên hàm
d
1
x
x
bằng
A.
1 .x C
B.
1
C
x
. C.
2 1 .x C
D.
2
.
1
C
x
Câu 16. Phương trình đường thẳng
giao tuyến của hai mặt phẳng
: 2 1 0x y z
: 2 0x y z
A.
1
1 2
3 .
x t
y t
z t
B.
2
2
1 3 .
x t
y t
z t
C.
1
1 2
3 .
x t
y t
z t
D.
1 3
1 2
.
x t
y t
z t
Câu 17. Cho hàm số
f x
đạo hàm liên tục trên
trên
0;1
ta có
1 0 2.f f
Tích
phân
1
0
dI f x x
bằng
A.
0.I
B.
2.I
C.
1.I
D.
1.I
Câu 18. Cho lăng trụ đứng
. ' ' 'ABC A B C
đáy
ABC
tam giác vuông cân tại
,B
5.AB a
Góc giữa đường thẳng
'A B
và mặt đáy
60 .
Thể tích lăng trụ
. ' ' 'ABC A B C
là:
A.
3
15 5.a
B.
3
5 3.a
C.
3
5 15
.
2
a
D.
3
15 3.a
Câu 19. Trong không gian tọa độ
,Oxyz
đường thẳng đi qua điểm
3; 2;4A
véctơ chỉ
phương
2; 1;6u
có phương trình
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - i liệu học tập miễn phí
Trang
3
/
7
- Mã đề thi 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected]c.com | Hotline: 024 2242 6188
A.
3 2 4
2 1 6
x y z
. B.
3 2 4
2 1 6
x y z
.
C.
3 2 4
2 1 6
x y z
. D.
2 1 6
3 2 4
x y z
.
Câu 20. Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
mặt cầu
S
tâm
2;3; 6I
bán kính
4R
có phương trình là
A.
2 2 2
2 3 6 4.x y z
B.
2 2 2
2 3 6 16.x y z
C.
2 2 2
2 3 6 16.x y z
D.
2 2 2
2 3 6 4.x y z
Câu 21. Nếu
0
2 1 d 2
m
x x
thì
m
có giá trị là
A.
1
2.
m
m
B.
1
2.
m
m
C.
1
2.
m
m
D.
1
2.
m
m
u 22. Trong không gian với hệ trục tọa độ
,Oxyz
cho vật thể
H
giới hạn bởi hai mặt phẳng
phương trình
x a
x b
a b
. Gọi
S x
diện ch thiết diện của
H
bị cắt bởi mặt
phẳng vuông góc với trục
Ox
tại điểm hoành độ là
,x
với
a x b
. Giả sử hàm số
y S x
liên tục trên đoạn
; .a b
Khi đó, thể tích
V
của vật thể
H
được cho bởi công thức:
A.
d .
b
a
V S x x
B.
d .
b
a
V S x x
C.
2
d .
b
a
V S x x
D.
2
d .
b
a
V S x x
Câu 23. Một vật chuyển động với vận tốc
/v t m s
gia tốc
2
3
1
/ .ma t
t
s
Vận tốc
ban đầu của vật là
6 / .m s
Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây là bao nhiêu?
A.
3ln11 6.
B.
3ln 6 6.
C.
2ln11 6.
D.
3ln11 6.
Câu 24. Cho hàm số
y f x
liên tục trên
.
Khẳng nào sau đây đúng?
A. Nếu hàm số có giá trị cực đại
0
f x
với
0
x
thì
0
Max .
x
f x f x
B. Nếu hàm số có giá trị cực tiểu là
0
f x
với
0
x
thì tồn tại
1
x
sao cho
0 1
.f x f x
C. Nếu hàm số có giá trị cực đại
0
f x
với
0
x
thì
0
Min .
x
f x f x
D. Nếu hàm số giá trị cực tiểu
0
f x
với
0
x
giá tr cực đại
1
f x
với
1
x
thì
0 1
.f x f x
Câu 25. Môđun của số phức
4
2 3 1z i i
A.
4 13.z
B.
31.z
C.
208.z
D.
13.z
Câu 26
.
Nguyên hàm
F x
của hàm s
2
e
x
f x
và thỏa mãn
0 1F

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn và có thêm nhiều tài liệu để ôn tập cho thi cuối học kì 2 cũng như thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 250
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm