Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học D Phú Hữu, An Giang năm học 2016-2017 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KIỂM TRA CUỐI HỌC II
Năm học 2016 2017
MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian: 40 phút
LISTENING:
I. Listen and tick (v) : (1,5 marks)
(Nghe đánh dấu vào tranh ) (1,5 điểm)
1.
2.
3.
II. Listen and number: ( 1,5 marks) (Nghe viết số) (1,5 điểm)
Trường Tiểu học D Phú Hữu
Lớp: 4___
Họ tên:………………………………....................
Điểm Nhận xét
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
READING:
III. Matching: (2,5 marks)
(nối câu hỏi cột A với câu trả lời cột B) (2,5 điểm)
WRITING:
IV. Put the words in correct column: (2 marks)
(Viết các từ đúng theo ch đề vào cột bên phải) (2 điểm)
V. Write the sentences under the pictures: (0,5 mark)
(Viết thành u hoàn chỉnh dựa vào tranh gợi ý) (0,5 điểm)
I like a ____________.
Let's go to the _____________.
SPEAKING:
MA TRẬN ĐỀ TIẾNG ANH HKII LỚP 4 2 TIẾT/ TUẦN 2016 - 2017
ANIMALS ABILITIES
monkeys zoo climb
tigers elephants bears
swing subject dance
England red blouse
colour jump cinema
a. He’s a doctor.
b. They’re 50.000 dong.
d. It's nine o'clock.
c. It’s yellow.
e. Because they can climb.
A
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Kỹ
năng
Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá Mức/ Điểm Tổng
số
câu,
số
điểm,
tỷ lệ
%
Nghe
I. Listen and tick
Find the key words each pictures and tick after
hearing.
1. go to school go to bed
2. rice - bread
3. foodstall cinema
M1 M2 M3 M4
6 u
3
điểm
30%
3
1,5đ
II. Listen and number
Find the key words each pictures and number in
the correct order.
bookshop zoo post office
1
0,5đ
1
0,5đ
1
0,5đ
Đọc
III. Matching
Match the question with the correct answer.
What time is it? --------- It's nine o'clock.
What's his job? --------- He's a doctor.
Why do you like bears?---Because they can
climb.
What colour is it? ---- It's yellow.
How much are they? --- They're 50,000 dong.
1
0,5đ
2
1
0,5đ
1
0,5đ
5 câu
2,5
điểm
25%
Viết
IV. Put the words in correct columns
Find the group words and put them in the
column.
monkeys / swing
4
4

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học D Phú Hữu, An Giang năm học 2016-2017 có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
4 3.562
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm