Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học - Đề 18

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 - Đề 18

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học - Đề 18. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

Đề bài

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Lưới thức ăn là:

A. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung với nhau

B. Tập hợp các chuỗi thức ăn trong quần xã

C. Các chuỗi thức ăn có quan hệ mật thiết với nhau

D. Các chuỗi thức ăn không có mối quan hệ với nhau

Câu 2. Người ăn gỏi cá (thịt cá sống) dễ bị nhiễm bệnh:

A. Sốt rét B. Giun đũa

C. Chân voi D. Sán lá gan

Câu 3. Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật?

A. Các cây xanh trong một khu rừng

B. Các động vật cùng sống trên một đồng cỏ

C. Các cá thể chuột cùng sống trên một cánh đồng lúa

D. Cá sống trong một cái ao

Câu 4. Quần xã khác quần thể sinh vật ở điểm cơ bản sau:

A. Tập hợp nhiều cá thể sinh vật

B. Gồm các sinh vật trong cùng một loài

C. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật sống trong các không gian và khoảng thời gian không xác định

D. Gồm các sinh vật khác loài sống trong một khoảng không gian và thời gian xác định

Câu 5. Trong một hệ sinh thái, chất mùn là

A. Sinh vật phân giải B. Sinh vật tiêu thụ

C sinh vật sản xuất D. Sinh vật phân giải hoặc sản xuất

Câu 6. Trong các tập hợp sau, tập họp nào là quần thể sinh vật?

A. Các cá thể cá mè, cá rô phi, cá chép trong một ao

B. Đàn hươu sống trong cùng một khu rừng

C. Gà mẹ và đàn gà con

D. Các cây rau trong vườn nhà

Câu 7. Sinh vật tiêu thụ bao gồm:

A. Vi khuẩn, nấm, động vật ăn cỏ B. Động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt

C. Động vật ăn thịt và cây xanh D. Vi khuẩn và cây xanh

Câu 8. Trong một chuỗi thức ăn, loài chuột luôn là:

A. Sinh vật sản xuất

B. Sinh vật tiêu thụ

C. Sinh vật phân giải

D. Vừa là sinh vật tiêu thụ, vừa là sinh vật phân giải

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1. Người ta sử dụng các tác nhân vật lí nào gây đột biến ở thực vật? Loại nào chỉ dùng để xử lí các đối tượng có kích thước bé? Vì sao?

Câu 2. Kể tên một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.

Câu 3. Trình bày nguyên nhân dẫn tới sự suy thoái môi trường do tác động của con người.

Câu 4. Tài nguyên tái sinh và không tái sinh khác nhau như thế nào? Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí tài nguyên thiên nhiên?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học

I. Trắc nghiệm: (4 diểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

A

D

C

D

C

B

B

B

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1.

- Người ta sử dụng các tác nhân vật lí để gây đột biến ở thực vật là: các tác nhân vật lí như tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt...

- Tia tử ngoại chỉ dừng cho các đối tượng có kích thước nhỏ. Vì tia tử ngoại có năng lượng thấp, không có khả năng xuyên sâu.

Câu 2. Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường:

- Sử dụng nguồn năng lượng sạch

- Có các nhà máy xử lí rác thải, xử lí khí thải

- Trồng rừng, trồng nhiều cây xanh

- Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phòng tránh

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để dự báo và tìm biện pháp phòng tránh

- Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ các chất gây nguy hiểm cao

Câu 3. Nguyên nhân dẫn tới sự suy thoái môi trường do tác động của con người:

- Con người đốt, phá rừng

- Khí thải của các nhà máy xí nghiệp

- Xả rác bừa bãi

- Sử dụng các loại hoá chất

- Khai thác tài nguyên không hợp lí

- Gây chiến tranh

- Phát triển nhiều khu dân cư

- Chăn thả gia súc bừa bãi

Câu 4.

* Tài nguyên tái sinh và không tái sinh khác nhau ở điểm:

- Tài nguyên tái sinh: dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi

- Tài nguyên không tái sinh: dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt

* Phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí tài nguyên thiên nhiên vì

- Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội hiện tại, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

....................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học - Đề 18. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 73
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh Học

    Xem thêm