Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 9 - Đề 1

Mời các bạn tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học - Đề 1. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 Sinh học 9

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái:

A. Vô sinh B. Hữu sinh

C. Hữu cơ D. Vô sinh và hữu sinh

Câu 2 . Yếu tố nào dưới đây là nhân tố hữu sinh?

A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm B. Chế độ khí hậu, nước, ánh sáng

C. Con người và các sinh vật khác D. Các sinh vật khác và ánh sáng

Câu 3. Sinh vật tiêu thụ bao gồm:

A. Vi khuẩn, nấm, động vật ăn cỏ B. Động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt

C. Động vật ăn thịt và cây xanh D. Vi khuẩn và cây xanh

Câu 4. Trong một chuỗi thức ăn, loài chuột luôn là:

A. Sinh vật sản xuất B. Sinh vật tiêu thụ

C. Sinh vật phân giải D. Vừa là sinh vật tiêu thụ, vừa là sinh vật phân giải

Câu 5. Quần xã khác quần thể sinh vật ở điểm cơ bản sau:

A. Tập hợp nhiều cá thể sinh vật

B. Gồm các sinh vật trong cùng một loài

C. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật sống trong các không gian và khoảng thời gian không xác định

D. Gồm các sinh vật khác loài sống trong một khoảng không gian và thời gian xác định

Câu 6. Người ăn gỏi cá (thịt cá sống) dễ bị nhiễm bệnh:

A. Sốt rét B. Giun đũa

C. Chân voi D. Sán lá gan

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1. Kể tến một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.

Câu 2. Hãy nêu những đặc điểm về số lượng và thành phần loài của quần xã sinh vật.

Câu 3. Quần thể người có những đặc điểm nào mà quần thể sinh vật khác không có? Vì sao?

Câu 4. Tại sao khi lai hai dòng thuần ưu thế lai biểu hiện rõ nhất? Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

1

2

3

4

5

6

A

C

B

B

D

D

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1. Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường

- Sử dụng nguồn năng lượng sạch

- Có các nhà máy xử lí rác thải, xử lí khí thải

- Trồng rừng, trồng nhiều cây xanh

- Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phòng tránh

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để dự báo và tìm biện pháp phòng tránh

- Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ các chất gây nguy hiểm cao

Câu 2.

Đặc điểm

Các chỉ số

Thể hiện

Số lượng các loài trong quần xã

Độ đa dạng

Mức độ phong phú về số lượngloài trong quần xã

Độ nhiều

Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã

Độ thường gặp

Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong số các địa điểm quan sát

Thành phân loài trong quần xã

Loài ưu thế

Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã

Loài đặc trưng

Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác

Câu 3.

- Quần thể người có những đặc trưng mà quần thể sinh vật không có: pháp luật, hôn nhân, hoạt động văn hoá, giáo dục, chính trị, tôn giáo....

- Vì con người có tư duy lôgíc và lao động có mục đích nên có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.

Câu 4.

- F1 100% dị hợp, biểu hiện các đặc điểm của tính trội nên ưu thế lai biểu hiện rõ nhất

P: AAbbCC × aaBBcc -> aabbcc

- Ở các thế hệ sau tỉ lệ dị hợp giảm, nên ưu thế lai giảm

....................................

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học - Đề 1. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 9 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 9Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh học trên VnDoc tổng hợp đề thi của tất cả các môn, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 388
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh Học

    Xem thêm