Đề thi học kì 2 Toán 9 phòng GD&ĐT Ba Đình, Hà Nội năm học 2022 - 2023

UBND QUN BA ĐÌNH
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
KIM TRA CUI HC KÌ II
Năm hc 2022-2023
Môn: Toán 9
Ngày kim tra: 20/4/ 2023
Thi gian làm bài: 90 phút
gm 01 trang)
Bài I (2,0 đim) Gii phương trình và h phương trình sau:
1)
2
3 20xx +=
2)
6
58
3
25
x
y
x
y
−=
+=
Bài II (2,5 đim)
1) Gii bài toán bng cách lp phương trình hoc h phương trình:
Mt công ty vn ti d định dùng mt s xe cùng loi đ ch hết 60 tấn cam t
Vĩnh Long ra Ni. c sp khi hành, công ty phi điu 4 xe đi làm vic khác.
vậy mi xe phi ch thêm 0,5 tn cam na mi hết. Hi lúc đu công ty d định s dng
bao nhiêu xe đ vận chuyn cam t Vĩnh Long ra Ni, biết khi ng cam các xe
ch là như nhau.
2) Một hộp sữa dạng hình trụ bán kính đáy 6cm và chiều cao là 15cm. Tính
thể tích của hộp sữa đó (lấy
π
3,14).
Bài III (2,0 đim)
Cho phương trình:
2
20
x mx
−=
(x n s)
1) Tìm m để phương trình có mt nghim x = 1 và tìm nghim còn li.
2) Tìm giá tr nguyên dương của m đ phương trình có 2 nghim phân bit
12
,xx
tha mãn:
.
Bài IV (3,0 đim)
Cho tam giác ABC ba góc nhn nội tiếp đưng tròn (O). K đưng cao AD
của tam giác ABC đưng kính AK của (O). Gi F chân đưng vuông góc k từ
đim C đến đưng thng AK.
1) Chng minh tứ giác ADFC t giác nội tiếp.
2) Chng minh DF // BK.
3) Lấy M trung đim ca đon thng BC. Gi E chân đưng vuông góc k
từ đim B đến đưng thng AK. Chng minh
MDF MFD=
M tâm đưng tròn
ngoi tiếp ca tam giác DEF.
Bài V (0,5 đim)
Gii phương trình
2 22 1xx x+= −+ +
…………………………..Hết……………………………
UBND QUN BA ĐÌNH
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
NG DN CHM VÀ BIU ĐIM
KIM TRA CUI HC KÌ II
Năm hc 2022-2023
Môn: Toán 9
Bài
Ni dung
Điểm
Bài I
(2,0đ)
1) Gii phương trình
2
3 20xx +=
1,0
Phương trình có a=1; b= -3; c=2
0,25
Tính
( )
2
3 81∆= − − =
0.25
Áp dng công thc nghim tính đưc x
1
= 1; x
2
= 2
0.25
Vậy tập nghiệm của phương trình S = {1; 2}
0.25
2) Gii h phương trình:
6
58
3
25
x
y
x
y
−=
+=
.
1,0
ĐK:
0y
0.25
Đặt
1
b
y
=
. Hệ phương trình đã cho tr thành
568
235
xb
xb
−=
+=
Gii h ta đưc:
1
3
2
x
b
=
=
0.25
Ta có:
11
3
2
x
y
=
=
2
3(tm)
x
y
=
=
0.25
Vy h phương trình có nghim duy nht
( ) ( )
; 2;3xy =
0,25
Bài II
(2,5đ)
1) Gii bài toán bng cách lp phương trình hoc h phương trình:
Mt công ty vn ti d định dùng mt s xe cùng loi đ ch hết 60 tấn
cam t Vĩnh Long ra Hà Ni. Lúc sp khi hành, công ty phi điu 4 xe đi làm
vic khác. Vì vy mi xe phi ch thêm 0,5 tn cam na mi hết. Hi lúc đu
công ty d định s dng bao nhiêu xe đ vận chuyn cam t Vĩnh Long ra Hà
Ni, biết khi lưng cam các xe ch là như nhau.
2.0
Gi s xe lúc đu công ty d định s dng là: x (xe) (vi xN*, x > 4)
0.25
S cam mi xe công ty d định vn chuyn là:
60
x
(tn)
0,25
Sau khi điu đi 4 xe, s xe còn li công ty s dng vn chuyn là: x 4
(xe)
S cam mi xe của công ty thc tế vận chuyn là:
60
4x
(tấn)
0.5
Theo đ bài, mi xe phi ch thêm 0,5 tn cam na mới hết, nên ta có phương
trình:
60 60 1
42xx
−=
0.25
x
2
4x480 = 0.
Gii phương trình ta đưc x
1
= 24(t/m) ; x
2
= -20 (L)
0.5
Vy theo kế hoch công ty phi s dng 24 xe đ vận chuyn số cam t Vĩnh
Long ra Hà Ni.
0.25
2) Một hộp sữa dạng hình trụ bán kính đáy 6cm và chiều cao 15cm.
Tính thể tích của hộp sữa đó (lấy
π
3,14).
0.5
Thể tích hộp sữa đó là: V =
π
R
2
h =
π
.6
2
15
0.25
Tính được V = 540
π
1695,6 (cm
3
)
0.25
Bài III
(2,0 đ)
Cho phương trình:
2
20x mx −=
(x n s)
1) Tìm m để phương trình có mt nghim x = 1 và tìm nghim còn li.
1.0
Thay x = 1 vào phương trình, ta có 1
2
m.1 – 2 = 0
0.25
Tính đưc
1m =
0.25
Áp dng định lý Vi-et
2
1
. 2
xx =
1
1x =
nên
2
2x =
Vy vi
1m =
thì phương trình có nghim x
1
= 1 nghim còn li
2
2x =
0.5
2) Tìm tất c các giá tr của m đ phương trình 2 nghim phân bit
12
,xx
tha mãn:
22
12
20xx+=
.
1.0
Tính
2
8m
∆= +
Gii thích ∆ > 0 vi mi m
Suy ra phương trình có 2 nghim phân bit
12
,xx
với mi m
0,25
Áp dng định lý Vi-ét, ta có:
12
12
2
xx m
xx
+=
=
Để
22
12
20xx+=
( )
2
1 2 12
2 20x x xx⇔+ =
Suy ra
2
4 20m +=
2
16m⇔=
4m⇔=±
0,5
Do m cn tìm là s nguyên dương nên chn m = 4.
0,25
Bài IV
(3.0đ)
K
O
F
D
C
B
A

Đề thi học kì 2 Toán 9 Phòng GD&ĐT Ba Đình, Hà Nội 2023

VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 Toán 9 Phòng GD&ĐT Ba Đình, Hà Nội năm 2022 - 2023. Đề thi Toán học kì 2 lớp 9 bao gồm 5 câu hỏi tự luận cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi Toán 9 học kì 2 sắp tới. Đề thi có đáp án kèm theo cho các bạn so sánh đối chiếu sau khi làm xong. Sau đây mời các bạn tải về tham khảo.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 9 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 9Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán trên VnDoc tổng hợp đề thi của tất cả các môn, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 39
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán

    Xem thêm