Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2018-2019
MÔN: SINH 6
Câu 1 Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô quả thịt? Hãy kể tên ba loại quả khô
ba loại quả thịt em biết? (2.0 điểm)
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Câu 2 . Tại sao nói Hạt kín thực vật tiến hóa hơn cả? (2.0 điểm)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Câu 3 . Những điều kiện bên ngoài bên trong nào cần cho hạt nảy mầm? Với mỗi điều
kiện bên ngoài bên trong đó hãy nêu một biện pháp vận dụng vào sản xuất giúp hạt nảy
mầm tốt . (2.0 điểm)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Câu 4 . Tại sao nói “rừng cây như một phổi xanh” của con người? (1.5 điểm )
.................................................................................................................................................................
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Câu 5. (1.5 điểm) Em hãy đọc đoạn kiến thức sau trả lời câu hỏi:
Trong quá trình thụ phấn, hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy của hoa. Khi điều kiện
thuận lợi, hạt phấn rơi vào đầu nhụy sẽ nảy mầm mọc ra một ống phấn. Ống phấn theo vòi nhụy đi
vào bầu nhụy, 2 giao tử đực nằm trong ống phấn, được ống phấn mang tới noãn.
Khi ống phấn tới noãn, qua lỗ noãn đến túi phôi, 1 giao tử đực kết hợp với noãn cầu thành
hợp tử, còn giao tử thứ 2 kết hợp với nhân cực để tạo thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi.
Như vậy, thực vật hoa, cả 2 giao tử đực đều tham gia vào th tinh nên gọi thụ tinh kép .
5-1: Đoạn kiến thức trên tả sự sinh sản tính hay sinh sản hữu tính? sao em biết?
5-2 : Sau khi thụ tinh, b phận nào của hoa biến thành quả bộ phận nào thành hạt?
5-3 : u những hình thức thụ phấn cho hoa .
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Câu 6 . Chú thích hình sau ( 1.0 điểm ) Tên hình ………………………....................
……………………………………………….
1…………………………..
2 ………………….
3 ………………………
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HNG DN CHM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2018-2019
MÔN: SINH 6
Câu 1 . 2. Dựa o đặc điểm nào để phân biệt qu khô qu thịt? Hãy kể tên ba loại qu
khô ba loại quả thịt mà em biết? ( 2.0 điểm )
Dựa vào đặc điểm của vỏ quả người ta chia qu làm 2 nhóm chính: Quả khô quả thịt
- Quả khô: Khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng. Vd: Quả chò, quả cải, quả đậu xanh, quả bông...(1.0)
- Quả thịt khi chín thì mềm, vỏ y, chứa đầy thịt quả. Vd: Quả chua, quả xoài, quả chuối, quả
đu đủ... (1.0 điểm)
Câu 2 . Tại sao nói Hạt kín thực vật tiến hóa hơn cả? (2.0 điểm)
- quan sinh dưỡng phát triển và đa dạng. (0.5 điểm)
- quan sinh sản (là hoa, quả, hạt) rất nhiều dạng khác nhau. Hạt nằm trong quả, (trước đó
noãn nằm trong bầu nhụy) ưu thế của cây Hạt kín hạt được bảo vệ tốt hơn. (1.0 điểm)
- Môi trường sống đa dạng. (0.5 điểm)
Câu 3 .Với mỗi điều kiện bên ngoài bên trong đó hãy nêu một biện pháp vận dụng vào
sản xuất giúp hạt nảy mầm tốt. (2.0 điểm)
Muốn cho hạt nảy mầm cần các điều kiện sau: (1.0 điểm)
- Điều kiện bên ngoài: Nước, không khí và nhiệt độ thích hợp
- Điều kiện n trong: Chất lượng hạt phải tốt: Hạt chắc, không sâu mọt, không sức sẹo,
không bị mốc
*Vận dụng kiến thức vào sản xuất (1.0 điểm)
- Gieo hạt đúng thời vụ giúp cho hạt gặp được những điều kiện thời tiết phù hợp nhất, hạt sẽ nảy
mầm tốt hơn.
- Phải bảo quản hạt giống không b mối mọt, nấm, mốc phá hoại, hạt mới sức nảy mầm cao.
(giáo viên linh động chấm điểm )
Câu 4 . Tại sao nói “rừng cây như một phổi xanh” của con người? ( 1.5 điểm )
Nói “rừng cây như một phổi xanh” của con người :
- Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbonic nhả ra khí oxi nên đã góp phần giữ
cân bằng các khí này trong không khí. ( 1.0 điểm )
- cây tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, làm giảm ô nhiễm môi trường. (0.5 điểm)
Câu 5 . ( 1.5 điểm )Em hãy đọc đoạn kiến thức sau trả lời câu hỏi :
5-1: Đoạn kiến thức trên tả sự sinh sản hữu tính . hiện tượng thụ tinh . (0.5 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020 dành cho các bạn học sinh trung học cơ sở tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 6 đến 9 môn Sinh này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung. Mời các bạn và thầy cô tham khảo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Câu 1. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt mà em biết? (2.0 điểm)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. Tại sao nói Hạt kín là thực vật tiến hóa hơn cả? (2.0 điểm)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3. Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm? Với mỗi điều kiện bên ngoài và bên trong đó hãy nêu một biện pháp vận dụng vào sản xuất giúp hạt nảy mầm tốt. (2.0 điểm)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4 . Tại sao nói “rừng cây như là một lá phổi xanh” của con người? (1.5 điểm)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5. (1.5 điểm) Em hãy đọc đoạn kiến thức sau và trả lời câu hỏi:

Trong quá trình thụ phấn, hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy của hoa. Khi điều kiện thuận lợi, hạt phấn rơi vào đầu nhụy sẽ nảy mầm mọc ra một ống phấn. Ống phấn theo vòi nhụy đi vào bầu nhụy, 2 giao tử đực nằm trong ống phấn, được ống phấn mang tới noãn.

Khi ống phấn tới noãn, qua lỗ noãn đến túi phôi, 1 giao tử đực kết hợp với noãn cầu thành hợp tử, còn giao tử thứ 2 kết hợp với nhân cực để tạo thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi. Như vậy, ở thực vật có hoa, cả 2 giao tử đực đều tham gia vào thụ tinh nên gọi là thụ tinh kép .

Tài liệu còn nữa các bạn tải về tham khảo

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020 được VnDoc chia sẻ trên đây. Đây là đề cương hay giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức Sinh học trung học cơ sở, đồng thời là giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi HK 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
3 407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Sinh Học Xem thêm