Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2018-2019
MÔN: LỊCH SỬ 6
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Câu 1:  im
Trình bày cuộc khởi nghĩa Hai Trưng năm 40.
Câu 2:  im
ã làm sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?
Em suy nghĩ về việc ặt tên nước Vạn Xuân?
Câu 3:  im
Theo em, sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng
chiến phát trin lực lượng?
Câu 4: 1 im
Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu quận, huyện? K tên.
----- HẾT -----
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
HNG DN CHM
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2018-2019
MÔN : LỊCH SỬ 6
Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng năm 40
a. Nguyên nhân: (0,5đ).
- Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Hán.
- Do Thi ách bⷰ T ⷰnh giết.
b. ⭰n b⭰n: (2 đ)
- Năm 40, Hai Trưng dựng cờ khởi nghĩa Hát Mn Hà Nội.
- Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Linh, tiến ánh C Loa rồi Luy Lâu.
- T ⷰnh hong s trốn về nước.
c.  u: Cuộc khởi nghĩa thắng lợi. (0,5đ).
Câu 2:
Học sinh tr lời ược các nội dung sau:
- au thắng lợi, Lý lên ngi hoàng ế Lý Nam ế. (0,75đ).
- ặt tên nước Vạn Xuân. Lấy niên hiệu Thiên ức. (0,75đ).
- óng  cửa sng T Lⷰch. Thành lập triều ình với 2 ban văn- võ. (0,5đ).
- Ý nghĩa của v⭰ệc đặ ên nước Vạn Xuân: th hiện mong muốn sự trường tồn
của dân tộc, của ất nước (1 đ).
Câu 3:
Học sinh tr lời ược các nội dung sau:
Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến phát trin lực
lượng vì:
- Dạ Trạch một vùng ồng lầy rộng mênh mng, lau sậy um tùm. giữa một
bãi ất cao kh ráo, th ược. ường vào bãi rất kín áo, khó khăn, …. (2đ).
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
- Ban ngày, nghĩa quân tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng như khng người,
êm ến, nghĩa quân chèo thuyền ra ánh úp trại giặc, cướp khí, lương thực
(1đ).
Câu 4: (1đ)
Học sinh k ược tên 19 quận 5 huyện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh,
nếu sai sót một vài quận, huyện vẫn cho im trọn, gồm:
- Về quận: 1,2,,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Bình Tân, nh Thạnh, Vấp, Phú Nhuận,
Tân Bình, Tân Phú, Thủ ức.
- Về huyện: Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Mn, Nhà
----- HẾT -----

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020 dành cho các bạn học sinh trung học cơ sở tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 6 đến 9 môn Sử này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung. Mời các bạn và thầy cô tham khảo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Câu 1: (3 điểm)

Trình bày cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40.

Câu 2: (3 điểm)

Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Câu 3: (3 điểm)

Theo em, vì sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng?

Câu 4: (1 điểm)

Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu quận, huyện? Kể tên.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học 2018-2019

MÔN: LỊCH SỬ 6

Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

a. Nguyên nhân: (0,5đ).

- Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Hán.

- Do Thi Sách bị Tô Định giết.

b. Diễn biến: (2 đ)

- Năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội).

- Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa rồi Luy Lâu.

- Tô Định hoảng sợ trốn về nước.

c. Kết quả: Cuộc khởi nghĩa thắng lợi. (0,5đ).

Câu 2:

Học sinh trả lời được các nội dung sau:

- Sau thắng lợi, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế). (0,75đ).

- Đặt tên nước là Vạn Xuân. Lấy niên hiệu là Thiên Đức. (0,75đ).

- Đóng đô ở cửa sông Tô Lịch. Thành lập triều đình với 2 ban văn- võ. (0,5đ).

- Ý nghĩa của việc đặt tên nước là Vạn Xuân: thể hiện mong muốn sự trường tồn của dân tộc, của đất nước (1 đ).

Câu 3:

Học sinh trả lời được các nội dung sau:

Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng vì:

- Dạ Trạch là một vùng đồng lầy rộng mênh mông, lau sậy um tùm. Ở giữa có một bãi đất cao khô ráo, có thể ở được. Đường vào bãi rất kín đáo, khó khăn, …. (2đ).

- Ban ngày, nghĩa quân tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng như không có người, Đêm đến, nghĩa quân chèo thuyền ra đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực (1đ).

Tài liệu còn nữa các bạn tải về tham khảo

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020 được VnDoc chia sẻ trên đây. Đây là đề cương hay giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức Sử trung học cơ sở, đồng thời là giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi HK 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
15 698
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Lịch Sử Xem thêm