Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
ﵠĠ  
PÒĠ ĠIÁO Ụ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂ TRA Ọ KỲ II
ăm học 2018-2019
Ô: Ġiáo dục công dân 6
âu 1: 2 điểm
- Biển báo cấm. (0.25đ)
- Biển báo nguy hiểm. (0.25đ)
- Biển báo hiệu lệnh. (0.25đ)
- Biển báo chỉ dẫn. (0.25đ)
- Để đảm bảo an toàn chúng ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống tín hiệu giao thông
gồm: hiêu lệnh của người điều khiển, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu… (1đ)
âu 2: 2 điểm
Học sinh nêu được cách giải quyết hợp đạt 1đ/ 1câu
âu 3: 2 điểm
Học sinh nhận định phù hợp đạt 1 điểm.
Học sinh giải thích đạt 1 điểm.
âu 4: 2 điểm
Tùy vào cách trả lời của học sinh cứ nhận định p hợp về hành vi vi phạm của bạn
Tuấn đạt 0.5đ.
Học sinh trả lời được anh trai Tuấn sai đạt 0.5đ.
Học sinh nêu được từ 2 cách ứng xử trở lên đạt 0.5 đ. (Còn trường hợp chỉ nêu được 1
cách ứng xử thì chỉ đạt 0.25đ).
Học sinh chọn được cách ứng xử phù hợp đạt 0.5đ
âu 5: 2 điểm
Học sinh chỉ cần nêu được nhận xét về tình hình trật tự tại cổng trường đạt 2 điểm.
(Giáo viên thể linh động tùy theo ch làm bài của học sinh để chấm theo thang điểm
trên)
------Hết------
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
ﵠĠ  
PÒĠ ĠIÁO Ụ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂ TRA Ọ KỲ II
ăm học 2018-2019
Ô : Ġ khối 7
âu 1: (1 điểm)
- Nêu đúng nội dung quyền được bảo v đạt 0,5 điểm
- Nêu đúng nội dung quyền được chăm c đạt 0,5 điểm
- Thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm
âu 2: (1 điểm)
- Nêu được những hành vi pháp luật nghiêm cấm để bảo vệ di sản văn hóa đạt 1,0
điểm
- Thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm
âu 3: (2 điểm)
a. Nêu được suy nghĩ phù hợp đạt 1,0 điểm
b. Nêu 4 việc làm góp phần bảo vệ môi trường đạt 1,0 điểm (0,25đ/việc)
âu 4: (2 điểm)
a. Nhận xét phù hợp về lập kế hoạch đạt 0,5 điểm
Nhận xét phù hợp về thực hiện kế hoạch đạt 0,5 điểm
b. Khẳng định cần thiết đạt 0,25 điểm
Giải thích phù hợp đạt 0,75 điểm
âu 5: (2 điểm)
- Nêu 4 việc làm tín dị đoan đạt 1,0 điểm (0,25đ/việc)
- Nêu được tác hại của tín dị đoan đạt 1,0 điểm
âu 6: (2 điểm)
a. Nêu được nhận xét việc làm của H đạt 0,5 điểm
Khẳng định H không làm tròn bổn phận (liên quan đến) người học sinh, người con
đạt 0,5 điểm
b. Nêu được cách giúp bạn phù hợp đạt 1,0 điểm
(Giáo viên thể linh động tùy theo ch làm bài của học sinh để chấm theo thang điểm
trên)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotr[email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
ﵠĠ  
PÒĠ ĠIÁO Ụ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂ TRA Ọ KỲ II
ăm học 2018-2019
Ô : Ġ Khối 8
âu 1: (1 điểm)
- Nêu được 3 con đường lây nhiễm HIV đạt 0,75 điểm
- Nêu được tệ nạn ma túy/ mại dâm đạt 0,25 điểm
âu 2: (1 điểm)
- Nêu được khái niệm quyền tự do ngôn luận đạt 0,5 điểm
- Nêu được do sử dụng quyền tự do ngôn luận theo quy định đạt 0,5 điểm
âu 3: (2 điểm)
- Nêu nhận xét phù hợp đạt 1,0 điểm
- Nêu biện pháp khắc phục phù hợp đạt 1,0 điểm
âu 4: (2 điểm)
a. Khẳng định “sai” đạt 0,25 điểm
Giải thích phù hợp đạt 0,75 điểm
b. Nêu được lời khuyên phù hợp đạt 1,0 điểm
âu 5: (2 điểm)
- Số điện thoại báo cháy: 114 đạt 0,25 điểm
sử dụng khi cần hỗ trợ cứu hỏa đạt 0,5 điểm (sự cố hỏa hoạn, cháy nổ, mắc kẹt
trong thang máy, nhà cao tầng, hầm mỏ…)
- Số điện thoại cấp cứu: 115 đạt 0,25 điểm,
sử dụng khi cần cấp cứu kịp thời đạt 0,5 điểm (bệnh nhân, nạn nhân đang gặp nguy
hiểm đến tính mạng…)
- Nêu được hậu quả/ tác hại khi sử dụng không đúng số điện thoại khẩn cấp đạt 0,5
điểm
âu 6: (2 điểm)
a. Khẳng định có/nên đạt 0,25 điểm
Giải thích hợp đạt 0,75 điểm
b. Khẳng định quyền tố cáo đạt 0,25 điểm
Anh Thành cần chuẩn bị (liên quan đến) đơn chứng cứ đạt 0,75 điểm

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020 dành cho các bạn học sinh trung học cơ sở tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 6 đến 9 môn GDCD này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung. Mời các bạn và thầy cô tham khảo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Câu 1: 2 điểm

- Biển báo cấm. (0.25đ)

- Biển báo nguy hiểm. (0.25đ)

- Biển báo hiệu lệnh. (0.25đ)

- Biển báo chỉ dẫn. (0.25đ)

- Để đảm bảo an toàn chúng ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống tín hiệu giao thông gồm: hiêu lệnh của người điều khiển, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu… (1đ)

Câu 2: 2 điểm

Học sinh nêu được cách giải quyết hợp lý đạt 1đ/ 1câu

Câu 3: 2 điểm

Học sinh có nhận định phù hợp đạt 1 điểm.

Học sinh có giải thích đạt 1 điểm.

Câu 4: 2 điểm

Tùy vào cách trả lời của học sinh cứ có nhận định phù hợp về hành vi vi phạm của bạn Tuấn đạt 0.5đ.

Học sinh trả lời được anh trai Tuấn sai đạt 0.5đ.

Học sinh nêu được từ 2 cách ứng xử trở lên đạt 0.5 đ. (Còn trường hợp chỉ nêu được 1 cách ứng xử thì chỉ đạt 0.25đ).

Học sinh chọn được cách ứng xử phù hợp đạt 0.5đ

Câu 5: 2 điểm

Học sinh chỉ cần nêu được nhận xét về tình hình trật tự tại cổng trường là đạt 2 điểm.

(Giáo viên có thể linh động tùy theo cách làm bài của học sinh để chấm theo thang điểm trên)

Còn tiếp các bạn tải về để tham khảo

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020 được VnDoc chia sẻ trên đây. Đây là đề cương hay giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức Giáo dục công dân trung học cơ sở, đồng thời là giúp các bạn chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi HK 2 sắp tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 6, 7, 8, 9 năm 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
4 1.695
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn GDCD

    Xem thêm