Đề thi học kì 2 GDCD 9 năm 2023 - Đề 2

VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 Giáo dục công dân 9 - Đề 2. Đây là đề thi hay cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi GDCD 9 học kì 2 sắp tới. Đề thi có đáp án kèm theo cho các bạn so sánh đối chiếu sau khi làm xong. Sau đây mời các bạn tải về tham khảo.

Ma trận đề thi học kì 2 GDCD 9

CHỦ ĐỀ

MỨC ĐỘ

NHẬN BIẾT

40%

THÔNG HIỂU

30%

VẬN DỤNG

20%

VẬN DỤNG SÁNG TẠO

10%

1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.

- Biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành Luật hôn nhân và gia đình.

- Biết được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta.

Hiểu được tác hại của việc kết hôn sớm.

- Xử lý tình huống về nạn tảo hôn.

- Vận dụng kiến thức xử lý tình huống thực tế mang tính giáo dục cao..

Liên hệ bản thân

2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Nêu được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và cho ví dụ cụ thể.

- Hiểu được quy định của Hiến pháp 2013 quy định độ tuổi bầu cử và ứng cử.

- Hiểu được công dân tham gia quyền quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng việc góp ý vào dự thảo luật.

- Hiểu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Vận dụng kiến thức xử lý tình huống thực tế.

Liên hệ bản thân

3. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Trình bày được thế nào là bảo vệ Tổ quốc và nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Hiểu được việc làm của bản thân HS góp phần bảo vệ Tổ quốc.

- Biết được độ tuổi nhập ngũ theo quy định của pháp luật, biết xác định trách nhiệm của học sinh trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Từ tình huống cụ thể HS phê phán những hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự; đồng tình ủng hộ những hành động, việc làm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

TSĐ 100%

=10 điểm

40% TSĐ = 4 điểm

30% TSĐ = 3 điểm

20% TSĐ = 2 điểm

10% TSĐ = 1 điểm

Đề kiểm tra GDCD 9 học kì 2

I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất. Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

Câu 1: Nhà nước ta quy định độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn là:

A. Nam, nữ 18 tuổi.

B. Nam, nữ 16 tuổi.

C. Nam 20 tuổi, nữ 16 tuổi.

D. Nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi.

Câu 2: Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây khi nói về hôn nhân:

A. Hôn nhân phải được nhà nước thừa nhận.

B. Mục đích chính của hôn nhân là để duy trì và phát triển kinh tế.

C. Hôn nhân nhằm mục đích chung sống lâu dài và xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

D. Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.

Câu 3: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?

A. Quyền ứng cử.

B. Quyền đóng góp ý kiến.

C. Quyền kiểm tra, giám sát.

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Câu 4: Hiến pháp 2013 quy định về độ tuổi được bầu cử và ứng cử của công dân là:

A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.

B. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.

C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử.

D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử.

Câu 5: Vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?

A. Để không ai bị phân biệt đối xử trong xã hội.

B. Để công dân bảo vệ lợi ích của riêng cá nhân mình.

C. Để đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ.

D. Để công dân toàn quyền quyết định công việc của nhà nước và xã hội.

Câu 6: Trên các trang facebook xuất hiện các đoạn clip nói không đúng sự thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tình huống đó em sẽ làm gì:

A. Coi như không biết gì.

B. Kêu gọi mọi người chia sẻ bài.

C. Tham gia các nhóm phản động đó.

D. Kêu gọi mọi người không chia sẻ bài vì đó là những tin phản động.

II/ TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Xử lý tình huống sau:

An đang học lớp 10, là một học sinh giỏi của trường THPT X. Vì hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên cha mẹ cho An nghỉ học để làm kinh tế phụ gia đình. Sau đó cha mẹ An bắt ép An đi lấy chồng để gia đình bớt gánh nặng.

a. Nếu em là An, em sẽ làm gì?

b. Theo em, việc kết hôn sớm sẽ gây nên những hậu quả gì?

Câu 2: (1,5 điểm) Em hiểu thế nào là quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân? Cho hai ví dụ cụ thể?

Câu 3: (2 điểm) Theo em, thế nào là bảo vệ Tổ quốc? Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung nào?

Câu 4: (1,5 điểm)

Thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có nhiều hoạt động bất hợp pháp trên biển Đông, đe dọa nền hòa bình của dân tộc Việt Nam và các nước trong khu vực. Với trách nhiệm của một công dân, em cần phải làm gì để góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam?

...........Hết.........

Đáp án đề thi học kì 2 GDCD 9

Câu

Nội dung

Điểm

I. Phần trắc nghiệm

(3 điểm)

Câu 1: D

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6 : D

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Phần tự luận

Câu 1

(2 điểm)

a. HS xử lý theo cách hiểu. Ví dụ:

- Không đồng tình với việc làm của cha mẹ.

- Giải thích cho cha mẹ hiểu đó là nạn tảo hôn, gây nhiều hậu quả.

- Nhờ người thân khuyên nhủ cha mẹ để mình không phải kết hôn sớm.

- Nếu cha mẹ vẫn kiên quyết ép lấy chồng A cần nhờ pháp luật can thiệp.

b. Hậu quả của việc kết hôn sớm:

+ Ảnh hưởng tới sức khỏe và việc học tập, tương lai của bản thân.

+ Ảnh hưởng tới nòi giống của dân tộc.

+ Hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ trong gia đình....

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

Câu 2

(1,5 điểm)

Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân là: Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động của Nhà nước và xã hội.

VD: Bầu cử Quốc hội; thảo luận trong các cuộc họp; khiếu nại, tố cáo....

1

0,5

Câu 3

(2 điểm)

* Bảo vệ Tổ quốc là: Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bao gồm các nội dung:

+ Xây dựng quốc phòng toàn dân.

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.

+ Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4

(1,5 điểm )

* Trách nhiệm của bản thân học sinh:

- Khẳng định chủ quyền Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

- Bằng phương tiện thông tin đại chúng kêu gọi bạn bè trên khắp thế giới ủng hộ Việt Nam.

- Chăm ngoan, học giỏi

- Tham gia những hoạt động mít tinh, biểu tình lên án Trung Quốc…

0,5

0,5

0,5

........................

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 9 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 9Đề thi học kì 2 lớp 9 môn GDCD trên VnDoc tổng hợp đề thi của tất cả các môn, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 14
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn GDCD

    Xem thêm