Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH
(Đề thi có 4 trang)
(40 câu trắc nghiệm)
ĐỀ THI HỌC KỲ II KHỐI 12
Năm học 2017 - 2018
Môn: giáo dục công dân
Thời gian làm bài: 45 phút;
Họtên: ................................................................ Lớp: .......................
Mã đề thi
132
Câu 1: Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử chính là bảo đảm
A. quyền quản lí nhà nước. B. quyền khiếu nại và tố cáo.
C. quyền quản lí xã hội. D. quyền tự do dân chủ của công dân.
Câu 2: Sau hơn một năm tìm tòi, nghiên cứu. Anh D, kĩ sư nhà máy đã đưa ra sáng kiến hợp lý hóa
quy trình sản xuất, tạo ra năng suất lao động cao hơn trước. Anh D đã thực hiện quyền nào dưới
đây của mình?
A. Quyền học tập B. Quyền sáng tạo
C. Quyền được phát triển D. Quyền lao động
Câu 3: Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử?
A. Đủ 17 tuổi trở lên B. Đủ 18 tuổi trở lên C. Đủ 20 tuổi trở lên D. Đủ 21 tuổi trở lên
Câu 4: Những ai dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại?
A. Các cơ quan tư pháp B. Mọi cán bộ, công chức nhà nước
C. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền D. Mọi cơ quan nhà nước
Câu 5: Kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn việc bắt khẩn cấp, Viện kiểm sát phải ra quyết
định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn trong thời hạn:
A. 36 giờ B. 72 giờ C. 24 giờ D. 12 giờ
Câu 6: Quyền tham gia quản nhà nước, quản hội của công dân được thực hiện bằng việc
làm nào sau đây?
A. Tuyên truyền chính sách của Nhà nước ở cộng đồng dân cư
B. Tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội tại trường
C. Tham gia giám sát, kiểm tra dự án xây dựng nhà văn hóa xã
D. Tham gia hoạt động từ thiện tại địa phương
Câu 7: Người giải quyết khiếu nại lần hai là
A. người trực tiếp khiếu nại lần đầu
B. người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên trực tiếp của cơ quan đã giải quyết khiếu nại lần đầu
C. người tiếp nhận đơn khiếu nại lần hai
D. tất cả những người trong cơ quan cấp trên của nơi giải quyết khiếu nại lần đầu
Câu 8: Sau khi tốt nghiệp THPT, A dự định sẽ mở quầy thuốc tân dược nhỏ. A băn khoăn không
biết mình có đủ điều kiện mở quầy thuốc không. Em sẽ chọn cách nào để giúp bạn?
A. Nói với A, trình độ văn hóa của bạn chưa đủ điều kiện mở quầy thuốc
B. Nói với A, có bằng trung cấp dược mới đủ điều kiện mở quầy thuốc
C. Nói với A, bạn chưa đủ tuổi mở quầy thuốc
D. Nói với A, bạn đủ điều kiện mở quầy thuốc
Câu 9: Ai trong những người dưới đây có quyền tố cáo?
A. Mọi cá nhân, tổ chức B. Các cơ quan nhà nước
C. Những người có thẩm quyền D. Mọi công dân
Câu 10: Nội dung nào dưới đây sai với quy định của pháp luật về quyền bắt người của công dân?
A. Công dân được bắt người khi nghi ngờ người đó phạm tội nghiêm trọng
B. Công dân được bắt người đang bị truy
C. Công dân được bắt người đang thực hiện hành vi phạm tội
D. Công dân được bắt người đã thực hiện hành vi tội phạm và đang bị đuổi bắt
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 11: Công dân được đề nghị quan thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, xâm
phạm lợi ích hợp pháp của mình bằng các quyền nào sau đây?
A. Quyền tố cáo B. Quyền khiếu nại
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội D. Quyền tự do ngôn luận
Câu 12: Do mâu thuẫn, cãi to tiếng. Bình đã chửi xúc phạm Mạnh. Do nóng giận, mất bình
tĩnh nên Mạnh đã ném bình hoa lớp vào mặt Bình. Bình tránh được nên bình hoa trúng vào đầu
Công đang đứng ngoài hành lang. Hành vi của Mạnh đã vi phạm quyền gì đối với Công?
A. quyền bất khả xâm phạm về thân thể
B. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
C. quyền bất khả xâm phạm về nhân thân
D. quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự
Câu 13: Chọn đáp án SAI
A. Chỉ được bắt người khi có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
B. Việc bắt người phải theo quy định của pháp luật
C. Người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì ai cũng có quyền bắt
D. Khi nghi ngờ một người nào đó ăn cắp xe máy thì có quyền bắt giữ
Câu 14: Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì không vi phạm quyền bất khả xâm
phạm về thân thể của công dân?
A. Hai nhà hàng xóm to tiếng với nhau B. Một người đang bẻ khóa lấy trộm xe máy
C. Hai học sinh gây gổ với nhau trong lớp học D. Một người tung tin bịa đặt nói xấu người khác
Câu 15: Nội dung nào dưới đây KHÔNG thuộc quyền được phát triển của công dân?
A. Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học vượt lớp
B. Những học sinh nghèo được miễn giảm học phí
C. Những học sinh đạt giải trong các kì thi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học
D. Những học sinh xuất sắc có thể được vào học các trường chuyên
Câu 16: Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của một cán bộ huyện N, M muốn gửi đơn tố o
đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy bà M phải gửi đến cơ quan nào dưới đây cho đúng pháp luật?
A. Viện kiểm sát nhân dân huyện B. Cơ quan công an bất kì
C. Ủy ban nhân dân huyện N D. Ủy ban nhân dân tỉnh
Câu 17: Nếu người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật thì người
tố cáo có quyền
A. khởi kiện vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân
B. tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo
C. khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân
D. tố cáo với người tiếp nhận đơn tố cáo
Câu 18: Mấy bạn học sinh lớp 12 trao đổi với nhau về việc liệu học sinh đang học lớp 12 phải
đăng kí nghĩa vụ quân sự hay không. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Học sinh, sinh viên không phải đăng kí B. Công dân nam đủ 18 tuổi trở lên phải đăng kí
C. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên phải đăng kí D. Học sinh lớp 12 không phải đăng kí
Câu 19: Người nào dưới đây KHÔNG có quyền bầu cử?
A. Người đang chấp hành hình phạt tù B. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật
C. Người đang công tác ngoài hải đảo D. Người đang bị kỉ luật
Câu 20: Quy chế tuyển sinh đại học quy định những học sinh đạt giải trong các thi học sinh giỏi
quốc gia, quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học thể hiện quyền nào dưới đây
của công dân?
A. Quyền được khuyến khích B. Quyền được phát triển
C. Quyền học tập D. Quyền ưu tiên
Câu 21: Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử?
A. Đủ 18 tuổi trở lên B. Đủ 17 tuổi trở lên C. Đủ 16 tuổi trở lên D. Đủ 20 tuổi trở lên
Câu 22: Trong dịp đại biểu hội đồng nhân dân Q tiếp xúc với cử tri, nhân dân kiến nghị với
cử tri về hoạt động sản xuất kinh doanh của xã. Đây là biểu hiện quyền nào của công dân?
A. Quyền tự do tư tưởng B. Quyền xây dựng chính quyền
C. Quyền bày tỏ ý kiến D. Quyền tự do ngôn luận
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
Câu 23: Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi
A. Dưới 18 tuổi B. Đang nuôi con nhỏ
C. Có quyết định đặc xá D. Đang phải chịu một hình phạt tù khác
Câu 24: Đêm, Bình vào nhà ông Xuân ăn trộm. Ông Xuân bắt được, trói giữ lại tại nhà để tra
hỏi. Đến sáng hôm sau, ông Xuân mới dẫn Bình đến công an xã. Hỏi ông Xuân vi phạm vào quyền
gì dưới đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
D. Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân
Câu 25: Nói xấu nhau trên facebook là hành vi vi phạm quyền:
A. Được bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
D. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự
Câu 26: Chọn NHẬN ĐỊNH ĐÚNG
A. Cấp trên có quyền đánh người cấp dưới
B. Cán bộ nhà nước có thẩm quyền được phép đánh người
C. Trong một vài trường hợp công an có quyền đánh người
D. Không ai được phép đánh người
Câu 27: Trong mọi trường hợp, người tố cáo gửi đơn tố cáo đến cơ quan nào?
A. Cơ quan thanh tra của chính phủ B. Tất cả các cơ quan nhà nước
C. Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền D. Cơ quan công an các cấp
Câu 28: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự?
A. Đặt điều nói xấu người khác B. Đánh người gây thương tích
C. Tự ý bóc thư của người khác D. Đi xe máy gây tai nạn cho người khác
Câu 29: Trường hợp nào sau đây thể hiện đúng quyền tố cáo của công dân?
A. Lao động nữ tố cáo chủ doanh nghiệp trả lương thấp hơn đồng nghiệp nam
B. Lao động nam tố cáo chủ doanh nghiệp vô cớ cho nghỉ việc
C. Lao động nữ tố cáo chủ doanh nghiệp vô cớ đánh đập mình
D. Lao động nam tố cáo chủ doanh nghiệp ưu tiên lao động nữ hơn nam
Câu 30: Anh Q đi xe máy vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông xử phạt tiền 300.000 đồng. Cho rằng
mức phạt như vậy là quá cao, anh Q có thể làm gì trong các việc làm dưới đây cho đúng pháp luật?
A. Khiếu nại đến Cảnh sát giao thông đã xử phạt mình
B. Tố cáo với thủ trưởng đơn vị của người cảnh sát đã xử phạt
C. Đăng bài lên facebook nói xấu người cảnh sát này
D. Khiếu nại đến giám đốc Công an tỉnh
Câu 31: Bắt người một cách tùy tiện là vi phạm
A. quyền tự do ngôn luận
B. quyền bất khả xâm phạm về thân thể
C. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
D. quyền bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Câu 32: Nhân dân trong khu dân D họp bàn về giữ gìn trật tự, an ninh trong phường. Việc làm
này thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền được tham gia hội họp B. Quyền kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội D. Quyền tự do dân chủ
Câu 33: Chọn đáp án SAI
Bất kì ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất
những người thuộc đối tượng
A. Đang bị truy nã
B. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện và đuổi bắt
C. Đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội
D. Đang thực hiện hành vi phạm tội

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh tài liệu Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 3.499
Sắp xếp theo
    Môn khác lớp 12 Xem thêm