Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thường Kiệt, TP HCM năm 2020-2021

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021
(Đề thi có 01 trang)
Đề thi môn: TOÁN - Khối 10
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày kiểm tra: 04/5/2021
Họ tên học sinh: ………………..………………………………SBD: ………..…… Lớp:….....
Câu 1: (1,5đ) Giải bất phương trình sau: x
2
+3x – 4 3 – 3x
Câu 2: (1,5đ) Giải bất phương trình sau:
2
3 4 2 2
x x x
Câu 3: (1,5đ) Cho tanx = -2. Tính giá trị cos2x, sin2x
Câu 4: (1,5đ) Chứng minh: sin4x cot2x – cos4x + cos3x cosx = 2 cos
2
2x + sin3x sinx
Câu 5: (1,5đ) Trong mặt phẳng Oxy, lập phương trình tổng quát của đường thẳng d đường trung trực
của đoạn AB biết A(-1; 2) và B(3;- 4).
Câu 6: (1,5đ) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C):
2 2
4 4 17 0
x y x y
đường thẳng
: 4 3 39 0
x y
. Viết phương trình tiếp tuyến d của đường tròn (C) biết d song song
.
Câu 7: () Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình đường tròn (C) tâm trên trục hoành Ox đồng
thời tiếp xúc với hai đường thẳng d: 2x + y -1 = 0 và d’: x - 2y +1 = 0.
----------HẾT---------
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020--2021
Khối 10 – Môn Toán – Thời gian : 90 phút
Ngày : 04/05/ 2021
---------------------
Câu 1: 3x – 3 x
2
+3x – 4 3 – 3x
2
2
1 0 1 1
7 1
6 7 0
x x hay x
x hay x
x
x x
Câu 2:
2
2
2 2
2 2 0
3 4 0
3 4 2 2
2 2 0
3 4 (2 2)
x
x x
x x x
x
x x x
2
1
4
1
3
1
7 7 0
x
x
x
x x
1
4
1
3
1
0 1
x
x
x
x
4
1
3
x
VN
4
1
3
x
Câu 3: tan
2
x =
1 cos 2
1 cos 2
x
x
(-2)
2
=
1 cos 2
1 cos 2
x
x
cos2x =
3
5
tan2x =
2
2 tan
1 tan
x
x
=
2
2( 2) 4
3
1 ( 2)
 
Vậy sin2x = tan2x.cos2x =
4
5
Câu 4: VT = sin4x
cos2
sin 2
x
x
– cos4x + cos3x cosx =
sin 4 cos 2 sin 2 cos 4
sin 2
x x x x
x
+ cos3xcosx =
sin(4 2 )
sin 2
x x
x
+ cos3xcosx = 1 + cos3xcosx – sin3xsinx + sin3x sinx = 1+cos(3x+x) + sin3x sinx
= 2 cos
2
2x + sin3x sinx
Câu 5 : Gọi I là trung điểm của AB
I( 1 ; -1) 0,5
d qua điểm I và nhận VTPT :
6;4 AB
0,5
PT d :
4 1 6 1 0 4 6 10 0 2 3 5 0
x y x y x y
0,5
Câu 6: (C) có tâm
2, 2
I
và bán kính R = 5 0,25
Vì d // ∆
phương trình d:
4 3 0
x y m
( đk :
39
m
) 0,25
Vì d tiếp xúc (C)
,
d I d R
0,25
2 2
4( 2) 3( 2)
5 14 25
4 3
m
m
0,25
14 25
11 39
14 25
m
m hay m
m
(loại) 0,25
Vậy: PT d : 4x + 3y – 11 = 0 0,25
Câu 7 : Gọi I(a;b) là tâm của (C ) vì 0
bOxI , I(a ; 0) 0,25
(C) tiếp xúc với d và d’ nên :
0
2
5
1
5
12
',,
a
a
aa
dIddId
0,25
TH1: I(2 ;0) , R= d( I ,d) =
5
3
. PT (C ) : ( x-2)
2
+ y
2
=
5
9
0,25
TH2: I( 0 ;0) , R = d(I ; d) =
5
1
. PT (C) : x
2
+ y
2
=
5
1
0,25
---------------Hết-----------

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thường Kiệt, TP HCM năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thường Kiệt, TP HCM năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thường Kiệt, TP HCM năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 7 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Bài viết có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thường Kiệt, TP HCM năm 2020-2021. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 279
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm