Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trại Cau, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trại Cau, Thái Nguyên năm học 2015 - 2016. Đây là tài liệu tham khảo hay được Vndoc.com sưu tầm. Đề gồm 5 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 90 phút, có đáp án để bạn đối chiếu kết quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 10 trường THPT Liên Chiểu, Đà Nẵng năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TRẠI CAU
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: TOÁN - LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (2,0 điểm)

a) Cho các tập hợp:Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 10. Xác định Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 10
b) Tìm tập xác định của các hàm số Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 10

Câu 2: (2,5 điểm)

a) Giải phương trình Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 10
b) Tìm giá trị các số thực m, n biết parabol (P): y = -3x2 + mx + n có đỉnh là điểm I(-1;2)

Câu 3: (2,0 điểm)

a) Cho các điểm A, B, C, D, E. Chứng minh: Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 10
b) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các vectơ Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 10

Tính tọa độ của vectơ Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 10

Câu 4: (2,0 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, biết A(0;4), B(-6;1), C(-2;8)

a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông. Tính diện tích tam giác ABC.
b) Xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 5: (1,5 điểm)

Cho a > 0, b > 0, c > 0. Chứng minh rằng: Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 10

-----------Hết----------

Đánh giá bài viết
1 1.464
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm