Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017 là đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS. Đề thi môn Sinh có đáp án, giúp các em tự hệ thống và củng cố kiến thức cơ bản và nâng cao môn Hóa học lớp 9, sẵn sàng cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. Mời các em tham khảo.

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 Phòng GD&ĐT Thành phố Bắc Giang năm học 2016 - 2017

100 đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

LỚP 9 THCS - NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN THI: HOÁ HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề thi gồm có 02 trang)

Câu I (2,0 điểm)

1/ Hỗn hợp rắn A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng nước dư, được dung dịch D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào dung dịch D, thấy phản ứng tạo kết tủa. Dẫn khí CO dư qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần và còn lại chất rắn G. Hòa tan G bằng H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch F, một chất khí không màu mùi hắc và còn một phần G không tan hết. Cho dung dịch F tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được kết tủa H. Nung H trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn K. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xác định các chất trong B, D, E, G, F, H, K và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong chuỗi thí nghiệm trên.

2/ Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 nồng độ x mol/l (dung dịch C) với 300 ml dung dịch KOH nồng độ y mol/l (dung dịch D), thu được 500 ml dung dịch E làm quỳ tím chuyển màu xanh. Để trung hòa 100 ml dung dịch E cần dùng 40 ml dung dịch H2SO4 1M. Mặt khác, trộn 300 ml dung dịch C với 200 ml dung dịch D thì thu được 500 ml dung dịch F. Biết rằng 100 ml dung dịch F phản ứng vừa đủ với 1,08 gam kim loại Al.

Tính giá trị của x, y?

Câu II: (2,0 điểm)

1/ Có 6 chất rắn đựng trong 6 lọ riêng biệt, mất nhãn là: Na2CO3, Na2SO4, MgCO3, BaCO3, BaSO4, CuSO4. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử, hãy nhận biết các chất rắn trên bằng phương pháp hóa học (viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra).

2/ Cho X, Y, Z, T là những hợp chất hữu cơ mạch hở, có công thức phân tử (không theo thứ tự) là C2H2, C3H6, C2H6O, C3H6O3 và có tính chất thỏa mãn các thí nghiệm sau:

- Đốt cháy X hoặc Y đều thu được sản phẩm CO2 và H2O với số mol bằng nhau.

- X tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1.

- X tác dụng với Na dư, thu được số mol khí H2 bằng số mol X phản ứng.

- Y và T đều làm mất màu dung dịch nước brom.

- Z tác dụng được với Na, không tác dụng với NaHCO3.

Hãy xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z, T và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.

Câu III: (2,0 điểm)

1/ Từ khí metan và các chất vô cơ, điều kiện phản ứng có đủ. Viết các phương trình hóa học để điều chế: axit axetic; cao su buna (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có).

2/ Cho một bình chứa hỗn hợp khí X gồm metan, etilen và axetilen. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng khí trong X.

3/ a. Một học sinh A dự định làm thí nghiệm pha loãng axit H2SO4 như sau: Lấy một lượng axit H2SO4 đặc cho vào cốc thủy tinh, sau đó đổ nước vào trong cốc và khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Cách làm thí nghiệm như dự định của học sinh A sẽ gây nguy hiểm thế nào? Hãy đưa ra cách làm đúng và giải thích.

b. Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích khi làm thí nghiệm sau: Cho một ít đường kính trắng vào cốc thủy tinh, rồi nhỏ từ từ 1-2 ml H2SO4 đặc vào.

Câu IV: (2,0 điểm)

1/ Hòa tan hoàn toàn 28,4 g hỗn hợp rắn gồm CaCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol CaCO3 và RCO3 là 2:1) bằng dung dịch HCl dư. Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 2,5M được dung dịch A. Thêm BaCl2 dư vào dung dịch A thu được 39,4 g kết tủa. Xác định kim loại R?

2/ Hỗn hợp bột A gồm Fe, RO, R (trong đó R là kim loại có hóa trị cao nhất là II, hiđroxit của R không lưỡng tính). Chia 57,6 gam hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp A đốt nóng để khử hoàn toàn oxit thành kim loại thu được hỗn hợp khí B, chất rắn C. Dẫn B qua dung dịch nước vôi trong thu được 6 gam kết tủa và dung dịch D. Cho dung dịch NaOH 1M vào dung dịch D để được lượng kết tủa lớn nhất thì lượng dung dịch NaOH cần dùng ít nhất là 20 ml. Hòa tan chất rắn C trong dung dịch H2SO4 loãng dư còn lại 16 gam chất rắn không tan.

Phần 2: Hòa tan trong dung dịch HCl. Sau một thời gian thu được dung dịch E, khí G và chất rắn F gồm hai kim loại. Cho dung dịch E tác dụng với dung dịch KOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 17,1gam một kết tủa duy nhất. Hòa tan chất rắn F vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được 5,936 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất).

Xác định kim loại R?

Câu V: (2,0 điểm)

1/ Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm C2H6, C2H4, H2 thì thu được 9 gam H2O. Hỏi hỗn hợp khí X nặng hơn hay nhẹ hơn CH4? Giải thích?

2/ Cho 76,2 gam hỗn hợp A gồm 1 rượu đơn chức và 1 axit cacboxylic đơn chức. Chia A thành 3 phần bằng nhau.

Đem phần 1 tác dụng hết với Na, thu được 5,6 lít H2 (đktc). Đốt cháy hết phần 2 thì thu được 39,6 gam CO2. Đem phần 3 thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 60%, sau phản ứng thấy có 2,16 gam nước sinh ra.

Xác định công thức cấu tạo, tính % khối lượng của các chất trong A.

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23;Mg = 24; Al = 27; S = 32;Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag= 108; Ba = 137.

---------------------------- Hết ---------------------------

Họ và tên thí sinh:............................................................... Số báo danh..........................

Chữ kí giám thị số 1:.................................... Chữ kí giám thị số 2:...................................

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Hóa lớp 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017
Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017

Hiện tại, các em học sinh lớp 9 đang ôn thi học kì 1 nên cần làm các dạng bài khác nhau. Để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi này, mời các em cùng tham khảo các đề Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học, Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học - Sở Giáo dục Đồng Nai, Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm học 2016 - 2017. Đây là những đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa được tải nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Mời các em cùng tải miễn phí đề thi này về và luyện tập.

Đánh giá bài viết
15 16.717
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyễn Bảo
    Nguyễn Bảo

    Bài IV.2: Phần 2 nếu rắn F có Fe dư thì sao dung dịch E có HCL dư được ạ?


    Thích Phản hồi 11:48 28/08
    Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm