Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Phước Bình, Bình Phước năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Phước Bình, Bình Phước năm học 2016 - 2017 là tài liệu tham khảo hay được Vndoc.com sưu tầm, nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ I sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

250 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12

Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn (Có đáp án)

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN - LỚP 12
Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 - x + 3 có điểm uốn là I(-2; 1) khi:
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

Câu 2: Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng y = x+1 và đường cong Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng

A. 5/2 B. 2 C. 1 D. -5/2

Câu 3: Đồ thi hàm số Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12đạt cực đại tại x = 2 khi:

A. Không tồn tại m B. m = -1 C. m = 1 D. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

Câu 4: Hàm số y = x3 - 3x2 + mx đạt cực tiểu tại x = 2 khi:

A. m > 0 B. m < 0 C. m = 0 D. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

Câu 5: Cho hàm số Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12bằng

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 B. 0 C. 2 D. 1

Câu 6: Đồ thi hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị:

A. y = 2x4 + 4x2 + 1 B. y = x4 + 2x2 - 1

C. y = x4 - 2x2 - 1 D. y = - x4 - 2x2 - 1

Câu 7: Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 B. Hàm số đạt cực đại tại x = 1

C. Hàm số luôn luôn đồng biến D. Hàm số luôn luôn nghịch biến

Câu 8: Đồ thi hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên

A. y = x3 + 3x + 1 B. y = x3 - 3x + 1 C. y = -x3 - 3x + 1 D. - x3 + 3x + 1

Câu 9: Bảng dưới đây biểu diễn sự biến thiên của hàm số

A. Một hàm số khác. B. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

C. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 D. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

Câu 10: Trong các hàm số sau , những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12

A. ( I ) và ( II ) B. Chỉ ( I ) C. ( II ) và ( III ) D. ( I ) và (III)

Đánh giá bài viết
1 987
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm