Đề thi khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2021 Sở GD&ĐT Thanh Hóa có đáp án

S GO DC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
Đ THI CHÍNH THC
Đ THI KHO SÁT CHT NG LP 12
NĂM HC 2020 2021
N TOÁN
Thi gian làm i: 90 phút (không k thi gian phát đ)
Đề thi gm 06 trang 50 câu trc nghim
Đ THI 107
H và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u 1: Cho hai s phc
1
2zi
2
14zi
. Tìm s phc
12
.z z z
A.
1 3 .zi
B.
3 5 .zi
C.
1 3 .zi
D.
3 5 .zi
u 2: Cho khi chóp th tích bng
diện tích đáy bng
2
9.cm
Chiu cao ca khối chóp đó là
A. 2
cm. B. 6
cm. C. 3
cm. D. 4
cm.
u 3: Trong mt phng ta độ Oxy,
5;3M
đim biu din ca s phc
A.
3 5 .zi
B.
3 5 .zi
C.
5 3 .zi
D.
5 3 .zi
u 4: Trong không gian Oxyz, mt cu
2 2 2
: 2 4 2 3 0S x y z x y z
có bán kính bng
A.
3 3.
B. 3. C.
3.
D. 9.
u 5: Gi M m ln lượt là giá tr ln nht g tr nh nht ca hàm s
3
2
2 3 4
3
x
y x x
tn đon
4;0 .


Giá tr
m
M
bng
A.
8
.
3
B.
4
.
3
C.
3
.
4
D.
64
.
3
u 6: Nghim của phương trình
3
log 2 1 2x 
A.
4.x
B.
5
.
2
x
C.
7
.
2
x
D.
2.x
u 7: S các tp con gm 3 phn t ca mt tp hp gm 6 phn t
A.
3
6
.C
B. 2. C. 3!. D.
3
6
.A
u 8: Cho s phc
1 2 .zi
Phn o ca s phc
z
A. 1. B.
1.
C.
2.
D. 2.
u 9: Cho hàm s
y f x
có bng biến thn như hình sau:
Hàm s
y f x
đồng biến trên khoảng nào i đây?
A.
;0 .
B.
2;2 .
C.
1;3 .
D.
; 2 .
u 10: Tim cn ngang của đồ th hàm s
21
2
x
y
x
đường thng
A.
1
.
2
y
B.
1
.
2
y 
C.
2.y
D.
2.y 
u 11: Khi lp phương cnh 3 có th tích
A. 27. B. 8. C. 9. D. 6.
u 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông với
5 2.AC
Biết SA vuông góc vi mt phng
ABCD
5.SA
c giữa đưng thng SD mt phng
SAB
bng
A.
30 .
B.
60 .
C.
90 .
D.
45 .
u 13: Tính th tích V ca khi tr có bán kính đáy và chiều cao đều bng 2.
A.
12 .V 
B.
16 .V 
C.
8.V 
D.
4.V 
u 14: Đo hàm ca hàm s
3
logyx
trên khong
0;
A.
.
ln 3
x
y
B.
1
.
ln 3
y
x
C.
1
.y
x
D.
ln 3
.y
x
u 15: Gi l, h, r ln lượt độ i đưng sinh, chiu cao và bán kính mt đáy của hình nón. Din tích
xung quanh
xq
S
ca hình nón
A.
2.
xq
S rl
B.
.
xq
S rh
C.
2
1
.
3
xq
S rh
D.
.
xq
S rl
u 16: Cho
33
02
d 5, d 3. f x x f x x

Khi đó
2
0
df x x
bng
A.
2.
B. 8. C. 2. D.
8.
u 17: Cho
5
2
d8f x x
và
5
2
d 3.g x x

Tính
5
2
4 1 d .f x g x x



A.
3.I
B.
13.I
C.
11.I 
D.
27.I
u 18: Cho s phc
1 3 .zi
Môđun ca s phc
2 iz
bng
A.
5 2.
B.
2 5.
C. 6. D. 8.
0
0
2
0
x
y
2
+
+
+
_
_
0
y
3
3
1
u 19: Trong không gian Oxyz, cho
1; 2; 3a
và
0;3;1 .b
Tích ng của hai vectơ bng
A. 9. B.
3.
C. 3. D. 6.
u 20: T các ch s 1; 2; 4; 6; 8; 9 ly ngu nhn mt s. Xác sut để ly đưc mt s chia hết cho 3
A.
1
.
4
B.
1
.
2
C.
1
.
3
D.
1
.
6
u 21: Cho hàm s
y f x
có đạo hàm trên bng xét du
fx
như sau:
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. m s
y f x
hai điểm cc tr. B. m s
y f x
có ba điểm cc tr.
C. Hàm s
y f x
đạt cc tiu ti
1.x
D.m s
y f x
đạt cc đại ti
1.x 
u 22: Tp nghim S ca bất phương trình
11
22
log 1 log 2 1xx
A.
1
;2 .
2
S



B.
;2 .S
C.
2; .S 
D.
1;2 .S 
u 23: Trong không gian Oxyz, vec nào vec ch phương của đường thng
1
:?
2 3 1
y
xz
d

A.
1; 3;2 .u 
B.
2;3; 1 .u
C.
2; 3; 1 .u
D.
2;3; 1 .u 
u 24: Cho cp s nhân
n
u
có
1
2u
công bi
3.q
Giá tr
2
u
bng
A. 5. B. 9 C. 8. D. 6.
u 25: Cho cp s nhân
y f x
có bng biến thiên như hình sau
Hàm s đạt cc tiu ti điểm
A.
5.x
B.
0.x
C.
1.x
D.
2.x
u 26: Cho
2
3 2 5 d .F x x x x
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
32
5.F x x x
B.
3
.F x x x C
C.
32
5.F x x x x C
D.
32
.F x x x C
u 27: m s nào sau đây nghch biến trên ?
A.
2
2.yx
B.
2021 1.yx
C.
3
3 4.y x x
D.
1
.
1
y
x
x
f'(x)
1
1
+
+
2
0
0
0
x
y’
y
+
0
2
+
1
0
5
+
0

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Thi THPT Quốc gia là kỳ thi quan trọng của các bạn học sinh lớp 12. Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi quan trọng sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm