Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - Bộ GD&ĐT

1 2.316

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 12 tài liệu Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - Bộ GD&ĐT, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán 12 một cách nhanh và chính xác nhất. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018

Chi tiết Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018

Câu 1. Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức?

Chi tiết Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018

A. z = -2 + i.

B. z =1- 2i.

C. z = 2 + i.

D. z =1+ 2i.

Câu 2. lim xx→+oo x- 2/x + 3 bằng?

A. - 2/3

B. 1.

C. 2.

D. -3.

Câu 3. Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của M là?

A. A810

B. A210

C. C210

D. 102

Câu 4. Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là?

A. V = 1/3 Bh.

B. V = 1/6 Bh.

C. V = Bh.

D. V = 1/2Bh.

Câu 5. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau?

Chi tiết Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018

Hàm số y = f (x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (-2; 0).

B. (-oo; -2).

C. (0; 2).

D. (0; +oo).

Đáp án Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 26 D
2 B 27 C
3 C 28 C
4 A 29 C
5 A 30 D
6 A 31 B
7 D 32 D
8 C 33 A
9 D 34 B
10 B 35 A
11 A 36 B
12 A 37 C
13 B 38 D
14 B 39 A
15 D 40 B
16 D 41 A
17 B 42 B
18 A 43 D
19 C 44 C
20 D 45 D
21 B 46 A
22 A 47 B
23 C 48 D
24 B 49 A
25 D 50 A

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018 môn Toán - Bộ GD&ĐT. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn VănThi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.316
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm