Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử lần 1 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sử

Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử lần 1 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử lần 1 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nằm trong chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và thử sức với nhiều dạng đề, chuẩn bị tốt cho kì thi quan trọng sắp tới của mình.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI

TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 – LẦN 1

MÔN: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi có 4 trang)

Mã đề thi: 401


Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra đầu tiên ở khu vực nào sau đây?

A. Đông Nam Á.

B. Đông Bắc Á.

C. Đông Phi.

D. Đông Âu.

Câu 2: Tháng 3 năm 1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới ở nước Nga trong bối cảnh nào sau đây?

A. Kinh tế phát triển mạnh mẽ.

B. Nga trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.

C. Kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng.

D. Nga trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới.

Câu 3: Từ năm 1960 đến năm 1973, nền kinh tế của quốc gia nào sau đây có bước phát triển “thần kì”?

A. Mianma.

B. Nhật Bản.

C. Campuchia.

D. Brunây.

Câu 4: Quốc gia nào sau đây ở Mĩ Latinh giành được độc lập năm 1959?

A. Ai Cập.

B. Trung Quốc.

C. Cuba.

D. Lào.

Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng xã hội nào sau đây lãnh đạo phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản?

A. Tư sản

B. Nông dân.

C. Văn thân, sĩ phu.

D. Địa chủ.

Câu 6: Vai trò lịch sử của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng đã chấm dứt với sự kiện nào sau đây?

A. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Vụ mưu sát tên trùm mộ phu Badanh ở Hà Nội.

C. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

D. Thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Câu 7: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là gì?

A. Chống đế quốc, phong kiến.

B. Chống phát xít, chống chiến tranh.

C. Mở rộng Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

D. Phát triển lực lượng vũ trang cách mạng.

Câu 8: Sự kiện nào sau đây đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị giữa Đông Âu xã hội chủ nghĩa và Tây Âu tư bản chủ nghĩa?

A. Kế hoạch Mácsan.

B. Học thuyết Truman.

C. Sự ra đời Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

D. Sự ra đời Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

Câu 9: Sau Chiến tranh lạnh, lĩnh vực nào sau đây là trọng điểm phát triển của các quốc gia?

A. Chính trị.

B. Quốc phòng.

C. Văn hóa.

D. Kinh tế.

Câu 10: Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam bùng nổ trong bối cảnh nào sau đây?

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

B. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

C. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Câu 11: Năm 1949, quốc gia nào sau đây nắm 3/4 dự trữ vàng của thế giới?

A. Hunggari.

B. Phần Lan.

C. Mĩ.

D. Thái Lan.

Câu 12: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương (1919-1929) đã dẫn đến sự ra đời của giai cấp xã hội nào sau đây?

A. Đại địa chủ.

B. Tiểu địa chủ.

C. Nông dân.

D. Tư sản.

Câu 13: Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết (1972) có ý nghĩa nào sau đây?

A. Đánh dấu nước Đức tái thống nhất.

B. Chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh ở châu Âu.

C. Làm cho tình hình căng thẳng ở châu Âu giảm đi rõ rệt.

D. Đánh dấu sự xuất hiện của hai nhà nước Đức.

Câu 14: Đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ là mục tiêu trước mắt của phong trào cách mạng nào sau đây ở Việt Nam?

A. Phong trào cách mạng 1930-1935.

B. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.

C. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.

D. Phong trào dân chủ 1936-1939.

Câu 15: Với kế hoạch Mácsan (6-1947), Mĩ đã viện trợ 17 tỉ USD cho các quốc gia thuộc khu vực nào sau đây?

A. Đông Bắc Á.

B. Tây Âu.

C. Đông Nam Á.

D. Bắc Á.

Câu 16: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào sau đây?

A. Đảng Dân chủ.

B. Đảng Lập hiến.

C. Đảng Cộng hòa.

D. Đảng Quốc đại.

Câu 17: Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

A. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

B. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

C. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

D. Sự ra đời của Tổ chức thống nhất châu Phi.

Câu 18: Sự kiện nào sau đây đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

A. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.

B. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

D. Sự ra đời Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 19: Từ những năm 90 của thế kỉ XX, Mĩ sử dụng khẩu hiệu nào sau đây để can thiệp vào công việc nội bộ nước khác?

A. Thúc đẩy tiến bộ.

B. Thúc đẩy dân chủ.

C. Cải cách công bằng.

D. Cuộc chiến chống đói nghèo.

Câu 20: Tờ báo nào sau đây là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng (1929)?

A. Người nhà quê.

B. An Nam trẻ.

C. Chuông rè.

D. Búa liềm.

Câu 21: Nội dung nào sau đây phản ánh nét nổi bật trong quan hệ quốc tế từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

A. Xu thế hòa hoãn Đông - Tây.

B. Tình trạng đối đầu gay gắt giữa Liên Xô và Mĩ.

C. Các quốc gia lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.

D. Các quốc gia lấy phát triển văn hóa làm trọng điểm.

Câu 22: Khối liên minh công nông lần đầu tiên được hình thành trong phong trào cách mạng nào sau đây ở Việt Nam?

A. Phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930.

B. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925.

C. Phong trào cách mạng 1930-1931.

D. Phong trào dân chủ 1936-1939.

Câu 23: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc cách mạng nào sau đây đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới?

A. Cách mạng chất xám.

B. Cách mạng xanh.

C. Cách mạng trắng.

D. Cách mạng nhung.

Câu 24: Nội dung nào sau đây là điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1973 đến 1991?

A. Coi trọng hợp tác với Mĩ.

B. Chỉ tăng cường quan hệ với các nước châu Phi.

C. Chỉ coi trọng hợp tác với Tây Âu.

D. Tăng cường quan hệ với Đông Nam Á và ASEAN.

Câu 25: Xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong trào cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỷ XX đến năm 1914 không có điểm chung nào sau đây?

A. Đều gắn cứu nước với canh tân đất nước.

B. Đều do giai cấp tư sản khởi xướng và lãnh đạo.

C. Xuất phát từ truyền thống yêu nước của dân tộc.

D. Đều theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Câu 26: Nguyên nhân bùng nổ hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX có điểm tương đồng nào sau đây?

A. Do thái độ nhượng bộ phát xít của Mĩ, Anh, Pháp.

B. Do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới.

C. Tư tưởng thù ghét chủ nghĩa cộng sản của chủ nghĩa đế quốc.

D. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

Câu 27: Nội dung nào sau đây là điểm mới của phong trào cách mạng 1930-1931 so với các phong trào dân tộc dân chủ 1919-1925?

A. Lần đầu tiên có hình thức đấu tranh bãi công, biểu tình.

B. Diễn ra trên quy mô cả nước, mang tính thống nhất cao.

C. Xây dựng được một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.

D. Thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Câu 28: Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân quyết định dẫn đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự suy yếu của các nước đế quốc phương Tây.

B. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã hình thành.

C. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít.

D. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của lực lượng dân tộc.

Câu 29: Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và đầy trở ngại xuất phát từ lí do nào sau đây?

A. Nguyên tắc hoạt động của ASEAN không phù hợp với các nước Đông Dương.

B. Tác động của cuộc Chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe.

C. Có nhiều khác biệt về văn hóa giữa các quốc gia dân tộc.

D. Các nước thực hiện những chiến lược phát triển kinh tế khác nhau.

Câu 30: Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

B. Chớp thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa.

C. Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.

D. Giành chính quyền bằng bạo lực cách mạng.

Câu 31: Yếu tố nào sau đây tác động đến sự thành bại của Mĩ trong việc vươn lên xác lập trật tự thế giới “đơn cực” giai đoạn sau Chiến tranh lạnh?

A. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới.

B. Tương quan lực lượng giữa các cường quốc.

C. Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính.

D. Sự xuất hiện và phát triển của các công ti độc quyền.

Câu 32: Các sĩ phu yêu nước đầu thế kỉ XX đã có đóng góp nào sau đây cho cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. Đề xướng và lãnh đạo khuynh hướng cứu nước mới.

B. Xác định đúng giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

C. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và giai cấp.

D. Góp phần hình thành trên thực tế liên minh công nông chống Pháp.

Câu 33: Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Đều đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản.

B. Đều giành được độc lập.

C. Chỉ diễn ra dưới hình thức đấu tranh vũ trang.

D. Đều chống lại chế độ độc tài quân sự thân Mĩ.

Câu 34: Trong những năm 1921-1923, Nguyễn Ái Quốc có vai trò nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?

A. Trực tiếp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam.

B. Chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng vô sản.

C. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho sự ra đời của một chính đảng vô sản.

D. Đã xác định được đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Câu 35: Từ sự thành công của Nhật Bản trong phát triển kinh tế thập kỉ 60-70 của thế kỉ XX, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào sau đây trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

A. Chú trọng phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

B. Chỉ chú trọng mở rộng quan hệ với Mĩ và các nước Tây Âu.

C. Đẩy nhanh sự phát triển chỉ bằng việc mua bằng sáng chế, phát minh.

D. Tập trung toàn bộ nguồn lực phát triển công nghiệp dân dụng.

Câu 36: Nhận định nào sau đây phản ánh đúng mối quan hệ quốc tế nửa sau thế kỉ XX?

A. Cách mạng khoa học - kĩ thuật không tác động đến quan hệ quốc tế.

B. Các nước luôn đối đầu trực tiếp về quân sự.

C. Các nước mới giành độc lập không tham gia đời sống chính trị thế giới.

D. Quan hệ quốc tế được mở rộng, đa dạng.

Câu 37: Nội dung nào sau đây là tác động của toàn cầu hóa?

A. Thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất.

B. Giải quyết triệt để những bất công xã hội.

C. Giúp các nước giữ nguyên cơ cấu kinh tế.

D. Giải quyết căn bản sự phân hóa giàu nghèo.

Câu 38: Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 có ý nghĩa lịch sử nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?

A. Là một xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.

B. Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã hoàn toàn trưởng thành.

C. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối cách mạng.

D. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.

Câu 39: Lí luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc có giá trị nào sau đây với lịch sử Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX?

A. Chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.

B. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỷ XX.

C. Là vũ khí tư tưởng của phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản.

D. Làm cho phong trào yêu nước chuyển hẳn sang khuynh hướng vô sản.

Câu 40: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) và cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở Đông Dương có điểm chung nào sau đây?

A. Biến Đông Dương thành thị trường độc chiếm của Pháp.

B. Bù đắp thiệt hại do Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.

D. Giao thông vận tải là lĩnh vực được đầu tư nhiều nhất.

----------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử lần 1 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 3.201
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm