Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Hóa trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
(Đề thi 04 trang)
(40 câu trắc nghiệm)
ĐỀ THI TH TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2020-2021
Môn: HOÁ HỌC
Thời gian m bài: 50 phút (không tính thời gian phát đề)
đề 850
Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31;
S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I =
127; Ba = 137.
Họ, tên thí sinh:................................... SBD: .............................
Câu 1: C
4
H
9
OH có bao nhiêu đồng phân ancol ?
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 2: Nhận biết sự mặt của đường glucozơ trong nước tiểu, người ta có thể dùng
thuốc th nào trong các thuốc thử sau đây?
A. Giấy đo pH. B. dung dịch AgNO
3
/NH
3
, t
0
.
C. Giấm. D. Nước vôi trong.
Câu 3: Số nguyên t hiđro trong phân tử glyxin là
A. 6. B. 5. C. 4. D. 7.
Câu 4: Chất nào ới đây cho phản ứng tráng bạc?
A. CH
3
COOH. B. C
2
H
2
. C. C
6
H
5
OH. D. HCOOH.
Câu 5: Cho 2,9 gam hỗn hợp X gồm anilin, metyl amin, đimetyl amin phản ứng vừa đủ
với 50ml dung dịch HCl 1M thu được m gam muối. Giá trị của m là:
A. 2,550. B. 4,725. C. 3,475. D. 4,325.
Câu 6: Chất nào ới đây tạo phức u tím với Cu(OH)
2
?
A. Ala-Gly-Val. B. Gly-Val. C. Glucozơ. D. metylamin.
Câu 7: Tiến hành t nghiệm sau:
Bước 1: Cho o ống nghiệm 2 ml nước cất.
Bước 2: Nhỏ tiếp i giọt anilin o ống nghiệm, sau đó nhúng giấy quỳ tím vào
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
dung dịch trong ống nghiệm.
Bước 3: Nhỏ tiếp 1 ml dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm. Cho các phát biểu
sau:
(a) Sau bước 2, dung dịch thu được trong suốt.
(b) Sau bước 2, giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh.
(c) Sau bước 3, dung dịch thu được trong suốt.
(d) Sau bước 3, trong dung dịch chứa muối phenylamoni clorua tan tốt trong nước.
(e) Sau bước 2, dung dịch bị vẩn đục.
Số phát biểu đúng là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 8: Amin nào sau đây lực bazơ mạnh nhất ?
A. Amoniac. B. Benzenamin. C. Etanamin. D. Metanamin.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn triglixerit X thu được x mol CO
2
y mol H
2
O với x = y + 4a.
Nếu thủy phân hoàn toàn X thu được hỗn hợp glixerol, axit oleic, axit stearic. Số nguyên
tử H trong X là:
A. 108. B. 106. C. 102. D. 104.
Câu 10: Cho phản ứng hóa học: NaOH + HCl
NaCl + H
2
O.
Phản ứng hóa học nào sau đây ng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?
A. NaOH + NaHCO
3
Na
2
CO
3
+ H
2
O. B. KOH + HNO
3
KNO
3
+ H
2
O.
C. NaOH + NH
4
Cl
NaCl + NH
3
+ H
2
O. D. 2KOH + FeCl
2
Fe(OH)
2
+ 2KCl.
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ saccarozơ
cần dùng vừa đủ 37,632 lít khí O
2
(đktc) thu được CO
2
H
2
O. Cho toàn bộ sản phẩm
cháy qua dung dịch Ba(OH)
2
thấy m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m
A. 330,96. B. 260,04. C. 220,64. D. 287,62.
Câu 12: Cho x mol axit glutamic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, thu được dung
dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa y mol NaOH. Biểu thức liên hệ
x y là.
A. y = 3x. B. 2x = 3y. C. y = 4x. D. y = 2x.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 13: Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl thấy 4,48 t
khí H
2
(đktc) thoát ra. Khối lượng Cu trong X
A. 3,2 gam. B. 11,2 gam. C. 12,8 gam. D. 6,4 gam.
Câu 14: Polime nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo?
A. Nilon-6,6. B. Amilozơ. C. Polietilen. D. Nilon-6.
Câu 15: Chất nào monosaccarit?
A. Saccarozơ. B. amylozơ. C. Glucozơ. D. Xelulozơ.
Câu 16: Cho các cân bằng sau :
(1) 2
SO
2
(k) + O
2
(k)

2SO
3
(k).(2) N
2
(k) + 3H
2
(k)

2
NH
3
(k).
(3) CO
2
(k) + H
2
(k)

CO(k) + H
2
O(k). (4) 2HI(k)

H
2
(k) + I
2
(k).
Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch
A. (1) (2). B. (1) (3). C. (2) (4). D. (3) (4).
Câu 17: Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol CO
2
bằng số mol nước?
A. HCOOC
2
H
3
. B. CH
3
COOC
3
H
5
. C. C
2
H
3
COOCH
3
. D.
CH
3
COOCH
3
.
Câu 18: Một loại phân lân chứa 35% Ca
3
(PO
4
)
2
về khối lượng, còn lại các chất
không chứa photpho. Độ dinh ỡng của loại phân lân này là:
A. 16,03%. B. 7%. C. 25% D. 35%
Câu 19: Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol ?
A. C
17
H
31
COONa. B. C
17
H
33
COONa. C. C
15
H
31
COONa. D.
C
17
H
35
COONa.
Câu 20: trạng thái bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11)
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
. B. 1s
2
2s
2
2p
5
3s
2
. C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
. D. 1s
2
2s
2
2p
4
3s
1
.
Câu 21: Hiệu ng nhà kính hiện ợng trái đất nóng lên do bức xạ ớc sóng dài
trong ng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài trụ. Khí nào dưới đây
nguyên nhân y nên hiệu ứng nhà kính :
A. CO
2
. B. N
2
. C. O
2
. D. SO
2
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Hóa

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Hóa trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 do VnDoc sưu tầm và đăng tải bao gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có đáp án kèm theo. Đây là tài liệu hay giúp các em kiểm tra kiến thức, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 12 tài liệu luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia, VnDoc giới thiệu chuyên mục đề thi THPT Quốc gia. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Hóa trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 341
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm