Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Gia Lai

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT GIA LAI
Đề thi gồm 04 trang.
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
MÔN THI: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không kể thời gian phát đề.
Câu 41: Chất X công thức CH
3
-CH(NH
2
)-COOH. Tên gọi của X
A. Alanin.
B. Axit glutamic.
C. Glyxin.
D. Valin.
Câu 42: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nhóm -NH
2
trong phân tử aminoaxit gọi nhóm peptit.
B. Peptit loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 đơn vị amino axit.
C. Các amino axit đều dạng lỏng điều kiện thường.
D. Metylamin chất khí tan nhiều trong nước.
Câu 43: nào sau đây tổng hợp?
A. tằm. B. visco. C. nilon-6,6. D. axetat.
Câu 44: Thạch nhũ trong hang đá tạo ra những hình ảnh đẹp, tạo n những thắng cảnh thu
hút nhiều khách du lịch. Thành phần chính của thạch nhũ
A. Ca(HCO
3
)
2
B. Ca
3
(PO
4
)
2
C. CaCO
3
.
Câu 45: Dung dịch nào sau đây pH < 7?
A. CH
3
NH
2
.
B. NaHSO
4
.
C. Na
2
CO
3
.
Câu 46: Dung dịch chất nào sau đây làm hồng giấy quỳ tím?
A. Axit axetic.
B. Metylamin.
C. Anilin.
Câu 47: Thủy phân este CH
3
COOCH
2
CH
3
tạo ra ancol công thức
A. CH
3
OH.
B. C
3
H
7
OH.
C. C
3
H
5
OH.
Câu 48: Chất nào sau đây phản ứng trùng hợp?
A. Toluen.
B. Etan.
C. Glixerol.
Câu 49: Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế được bằng phương pháp điện
phân nóng chảy?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Ag. B . Fe. C. K. D. Au.
Câu 50: nhiệt độ cao Fe tác dụng được với lưu huỳnh (S) tạo hợp chất X. Công thức hóa
học của X
A. FeS
2
FeS. B. FeS
2
. C. Fe
2
S
3
. D. FeS
Câu 51: Cho một mẩu Na bằng hạt đậu xanh vào ống nghiệm khô chứa sẵn 2 ml etanol khan.
Khí đã sinh ra trong thí nghiệm trên
A. Etan. B. M etan. C. Axetilen. D. Hiđro.
Câu 52: Số nguyên tử oxi trong phân tử sacarozơ
A. 12. B. 11. C. 5. D. 6.
Câu 53: Kim loại nào sau đây không tan được trong nước nhiệt độ thường?
A. Cs. B. Al. C. Ba. D. Sr.
Câu 54: Thạch cao nung chất được dùng trong các lĩnh vực xây dựng, y tế, mỹ thuật...Công
thức hóa học thạch cao nung
A. CaSO
4
.2H
2
O. B. Na
2
CO
3
.7H
2
O. C. CaCO
3
. D. 2CaSO
4
.H
2
O.
Câu 55: Cát nguồn tài nguyên quý giá, được sử dụng trong xây dựng, sản xuất thủy tinh.
Thành phần chính của cát
A. SiO
2
. B. CaCO
3
. C. SiF
4
. D. Na
2
SiO
3
.
Câu 56: Chất nào sau đây trong phân tử ch chứa liên kết đơn?
A. Metan. B. Benzen. C. Axetilen. D. Etilen.
Câu 57: Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH thu được glixerol muối X. Công
thức muối X
A. C
17
H
33
COONa. B. CH
3
COONa. C. C
2
H
5
COONa. D. C
15
H
31
COONa.
Câu 58: Cho các chất sau đây, chất nào chất điện li mạnh
A. CH
3
COOH. B. Na
2
CO
3
. C. SiO
2
. D. HF.
Câu 59: Nung 16,0 gam Fe2O3 với 8,1 gam Al đến phản ng hoàn toàn được hỗn hợp X.
Hòa X bằng dung dịch HCl đặc thấy thoát ra V lít khí (đktc). Giá tr V là:
A. 10,08.
B. 7,84.
C. 4,48.
D. 3,36.
Câu 60: Chất X có công thức phân tử dạng MR
2
. Đốt X trong oxi được chất rắn Y khí
Z, khí Z khả năng đổi màu quỳ tím ẩm sang màu hồng và khả năng tẩy màu. Cho Z vào
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
nước vôi trong thấy kết tủa trắng. Chất Y màu đỏ, tan trong dung dịch HCl tạo dung dịch
màu nâu nhạt, cho tiếp NaOH o dung dịch này thấy kết tủa nâu đỏ. Chất X thỏa n là:
A. FeCl
2
. B. FeS
2
. C. MnO
2
. D. FeI
2
.
Câu 61: Cốc chứa dung dịch nước vôi trong đề trong không khí một thời gian thấy xuất hiện
lớp ng trắng trên bề mặt dung dịch. Nguyên nhân chính của hiện tượng trên:
A. Do ớc bay hơi nên Ca(OH)
2
kết tinh trên bề mặt.
B. Do các chất bụi bẩn trong không khí hấp thụ vào trộn lẫn với vôi tạo hỗn hợp cứng trên
bề mặt.
C. Do Ca(OH)
2
bị phân hủy khi tiếp xúc không khí tạo CaO.
D. Do Ca(OH)
2
tác dụng khí CO
2
trong không khí tạo CaCO
3
.
Câu 62: Hiện nay trên thị trường có nhiều loại bình chữa cháy khác nhau, một trong các loại
đó chứa thành phần chính bột NaHCO
3
N
2
làm chất đẩy phun bột ra. Vai trò chính
của NaHCO
3
là:
A. Tạo môi trường kiềm làm giảm s cháy.
B. NaHCO
3
hấp thụ nhiệt của đám cháy làm đám cháy ngừng lại.
C. Chất dạng bột kh năng kết dính cao phủ trên bề mặt đám cháy.
D. Phân hủy tạo khí CO
2
ngăn chặn vật cháy với oxi không khí làm đám cháy dừng lại.
Câu 63: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Au là kim loại khối lượng riêng lớn nhất.
B. Dung dịch Fe(NO
3
)
3
không hòa tan được Cu.
C. Không tồn tại dung dịch chứa đồng thời HCl Fe(NO
3
)
2
.
D.HNO
3
loãng hòa tan được Au.
Câu 64: Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu t động đốt
trong, than đá...) y phá hủy tầng ozơn. Khí X
A. CO
2
. B. CO. C. NH
3
. D. NO
x
.
Câu 65: Thí nghiệm o sau đây thu được hợp chất sắt(II)
A. Cho mẫu Fe vào dung dịch FeCl
3
.
B. Nung nóng bột Fe với tinh thể KClO
3
dư.
C. Cho bột FeO vào lượng dung KMnO
4
/H
2
SO
4
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Gia Lai

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Gia Lai được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Hy vọng thông qua đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Gia Lai, giúp các bạn học sinh có thêm đề ôn luyện chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia môn Hóa sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

(Đáp án và Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật SỚM NHẤT, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Gia Lai)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Nhìn chung, Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Sở GD&ĐT Gia Lai không quá khó đối với các bạn học sinh khá để được được điểm 8, tuy nhiên đề đưa ra vẫn có tính phân loại để giúp đánh giá đúng năng lực giúp các bạn học sinh ôn luyện tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm