Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa liên trường Nghệ An lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG QUỲNH LƯU
1 - YÊN THÀNH 2
Đề thi gồm 04 trang.
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
MÔN THI: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; C1 = 35,5; K = 39; Ca =
40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag =108; Ba = 137.
Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41: Chất X có công thức CH
3
-CH(NH
2
)-COOH. Tên gọi của X
A. Alanin.
B. Axit glutamic.
C. Glyxin.
D. Valin.
Câu 42: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nhóm -NH
2
trong phân tử aminoaxit gọi là nhóm peptit.
B. Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 đơn vị amino axit.
C. Các amino axit đều dạng lỏng ở điều kiện thường.
D. Metylamin là chất khí tan nhiều trong nước.
Câu 43: Tơ nào sau đây là tơ tổng hợp?
A. Tơ tằm. B. Tơ visco. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ axetat.
Câu 44: Thạch nhũ trong hang đá tạo ra những hình ảnh đẹp, tạo nên những thắng cảnh thu
hút nhiều khách du lịch. Thành phần chính của thạch nhũ là
A. Ca(HCO
3
)
2
B. Ca
3
(PO
4
)
2
C. CaCO
3
.
Câu 45: Dung dịch nào sau đây có pH < 7?
A. CH
3
NH
2
.
B. NaHSO
4
.
C. Na
2
CO
3
.
Câu 46: Dung dịch chất nào sau đây làm hồng giấy quỳ tím?
A. Axit axetic.
B. Metylamin.
C. Anilin.
Câu 47: Thủy phân este CH
3
COOCH
2
CH
3
tạo ra ancol có công thức là
A. CH
3
OH.
B. C
3
H
7
OH.
C. C
3
H
5
OH.
Câu 48: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Toluen.
B. Etan.
C. Glixerol.
Câu 49: Trong công nghiệp kim loại o sau đây được điều chế được bằng phương pháp điện
phân nóng chảy?
A. Ag. B. Fe. C. K. D. Au.
Câu 50: nhiệt độ cao Fe tác dụng được với u huỳnh (S) tạo hợp chất X. Công thức hóa
học của X là
A. FeS
2
và FeS. B. FeS
2
. C. Fe
2
S
3
. D. FeS
Câu 51: Cho một mẩu Na bằng hạt đậu xanh o ống nghiệm khô chứa sẵn 2 ml etanol khan.
Khí đã sinh ra trong thí nghiệm trên là
A. Etan. B. Metan. C. Axetilen. D. Hiđro.
Câu 52: Số nguyên tử oxi trong phân tử sacarozơ là
A. 12. B. 11. C. 5. D. 6.
Câu 53: Kim loại nào sau đây không tan được trong nước ở nhiệt độ thường?
A. Cs. B. Al. C. Ba. D. Sr.
Câu 54: Thạch cao nung chất được dùng trong các lĩnh vực xây dựng, y tế, mỹ thuật...Công
thức hóa học thạch cao nung
A. CaSO
4
.2H
2
O. B. Na
2
CO
3
.7H
2
O. C. CaCO
3
. D. 2CaSO
4
.H
2
O.
Câu 55: Cát nguồn tài nguyên quý giá, được sử dụng trong xây dựng, sản xuất thủy tinh.
Thành phần chính của cát
A. SiO
2
. B. CaCO
3
. C. SiF
4
. D. Na
2
SiO
3
.
Câu 56: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn?
A. Metan. B. Benzen. C. Axetilen. D. Etilen.
Câu 57: Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công
thức muối X là
A. C
17
H
33
COONa. B. CH
3
COONa. C. C
2
H
5
COONa. D. C
15
H
31
COONa.
Câu 58: Cho các chất sau đây, chất nào là chất điện li mạnh
A. CH
3
COOH. B. Na
2
CO
3
. C. SiO
2
. D. HF.
Câu 59: Nung 16,0 gam Fe2O3 với 8,1 gam Al đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp X.
Hòa X bằng dung dịch HCl đặc dư thấy thoát ra V lít khí (đktc). Giá trị V là:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. 10,08.
B. 7,84.
C. 4,48.
D. 3,36.
Câu 60: Chất X có công thức phân tử dạng MR
2
. Đốt X trong oxi được chất rắn Y khí
Z, khí Z có khả năng đổi màu quỳ tím ẩm sang màu hồng và có khả năng tẩy u. Cho Z vào
nước vôi trong thấy kết tủa trắng. Chất Y màu đỏ, tan trong dung dịch HCl tạo dung dịch
màu nâu nhạt, cho tiếp NaOH vào dung dịch này thấy kết tủa nâu đỏ. Chất X thỏa mãn là:
A. FeCl
2
. B. FeS
2
. C. MnO
2
. D. FeI
2
.
Câu 61: Cốc chứa dung dịch nước vôi trong đề trong không khí một thời gian thấy xuất hiện
lớp vàng trắng trên bề mặt dung dịch. Nguyên nhân chính của hiện tượng trên:
A. Do nước bay hơi nên Ca(OH)
2
kết tinh trên bề mặt.
B. Do các chất bụi bẩn trong không khí hấp thụ o trộn lẫn với vôi tạo hỗn hợp cứng trên
bề mặt.
C. Do Ca(OH)
2
bị phân hủy khi tiếp xúc không khí tạo CaO.
D. Do Ca(OH)
2
tác dụng khí CO
2
trong không khí tạo CaCO
3
.
Câu 62: Hiện nay trên thị trường nhiều loại bình chữa cháy khác nhau, một trong các loại
đó chứa thành phần chính bột NaHCO
3
N
2
làm chất đẩy phun bột ra. Vai trò chính
của NaHCO
3
là:
A. Tạo môi trường kiềm làm giảm sự cháy.
B. NaHCO
3
hấp thụ nhiệt của đám cháy làm đám cháy ngừng lại.
C. Chất dạng bột có khả năng kết dính cao phủ trên bề mặt đám cháy.
D. Phân hủy tạo khí CO
2
ngăn chặn vật cháy với oxi không khí làm đám cháy dừng lại.
Câu 63: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Au là kim loại có khối lượng riêng lớn nhất.
B. Dung dịch Fe(NO
3
)
3
không hòa tan được Cu.
C. Không tồn tại dung dịch chứa đồng thời HCl và Fe(NO
3
)
2
.
D.HNO
3
loãng hòa tan được Au.
Câu 64: Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu từ động đốt
trong, than đá...) gây phá hủy tầng ozơn. Khí X là
A. CO
2
. B. CO. C. NH
3
. D. NO
x
.
Câu 65: Thí nghiệm nào sau đây thu được hợp chất sắt(II)
A. Cho mẫu Fe dư vào dung dịch FeCl
3
.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa liên trường Nghệ An lần 2 được VnDoc.com tổng hợp, biên soạn đáp án. Đề thi thử này là sự kết hợp giữa 2 trường THPT Nghệ An vẫn đảm bảo bám sát cấu trúc đề thi minh họa Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó: đè thi gồm 40 câu, thời gian làm bài thi 50 phút.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Hy vọng với đề minh họa cũng như các đề thi thử của các Trường, Sở đưa ra giúp các em có thêm tài liệu ôn tập, luyện đề. Chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây:

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa liên trường Nghệ An lần 2

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa liên trường Nghệ An

Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa liên trường Nghệ An lần 2

Câu 42: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nhóm -NH2 trong phân tử aminoaxit gọi là nhóm peptit.

B. Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 đơn vị amino axit.

C. Các amino axit đều dạng lỏng ở điều kiện thường.

D. Metylamin là chất khí tan nhiều trong nước.

Hướng dẫn giải

A sai: nhóm peptit: CO-NH (liên kết giữa 2 phân tử α-amino axit

B sai: polipeptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 đơn vị amino axit.

C sai: các amino axit ở trạng thái kết tinh ở điều kiện thường

Câu 47: Thủy phân este CH3COOCH2CH3 tạo ra ancol có công thức là

A. CH3OH.

B. C3H7OH.

C. C3H5OH.

D. C2H5OH.

Hướng dẫn giải

C{H_3}COOC{H_2}C{H_3} + NaOH \rightarrow C{H_3}COONa + {C_2}{H_5}OH

Câu 57: Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức muối X là

A. C17H33COONa.

B. CH3COONa.

C. C2H5COONa.

D. C15H31COONa.

Hướng dẫn giải

{({C_{15}}{H_{31}}COO)_3}{C_3}{H_5} + 3NaOH \to 3{C_{15}}{H_3}_1COONa + {C_3}{H_5}{(OH)_5}

Câu 59: Nung 16,0 gam Fe2O3 với 8,1 gam Al đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp X. Hòa X bằng dung dịch HCl đặc dư thấy thoát ra V lít khí (đktc). Giá trị V là:

A. 10,08.

B. 7,84.

C. 4,48.

D. 3,36.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
{n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,1 mol; {n_{Al}} = 0,3 mol\\
F{e_2}{O_3} + 2Al\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Fe + Al{ _2}{O_3}\\
0,1 \to 0,2 \to 0,2\\
{n_{{H_2}}} = {n_{Fe}} + 1,5{n_{Al}}_{(du)} = 0,35 mol = > {V_{{H_2}}} = 7,84 L
\end{array}

Câu 60: Chất X có công thức phân tử dạng MR2. Đốt X trong oxi dư được chất rắn Y và khí Z, khí Z có khả năng đổi màu quỳ tím ẩm sang màu hồng và có khả năng tẩy màu. Cho Z vào nước vôi trong thấy kết tủa trắng. Chất Y có màu đỏ, tan trong dung dịch HCl tạo dung dịch màu nâu nhạt, cho tiếp NaOH vào dung dịch này thấy kết tủa nâu đỏ. Chất X thỏa mãn là:

A. FeCl2.

B. FeS2.

C. MnO2.

D. FeI2.

Hướng dẫn giải

Z có khả năng đổi màu quỳ tím ẩm sang hồng và có khả năng tẩy màu, tạo kết tủa trắng với Ca(OH)2 nên Z là SO2 có màu đỏ, tan trong dung dịch HCl tạo thành dung dịch màu nâu nhạt, cho tiếp NaOH vào dung dịch này thấy có kết tủa màu nâu đỏ nên Y là Fe2O3 => X là FeS2

Câu 65: Thí nghiệm nào sau đây thu được hợp chất sắt(II)

A. Cho mẫu Fe dư vào dung dịch FeCl3.

B. Nung nóng bột Fe với tinh thể KClO3 dư.

C. Cho bột FeO vào lượng dư dung KMnO4/H2SO4.

D. Cho thanh sắt vào lượng dư dung dịch H2SO4 và Cu(NO3)2.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
A:Fe + 2FeC{l_3} \to 3FeC{l_2} \\
B:KCl{O_3}\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} KCl + \frac{3}{2}{O_2}\\
4Fe + 3{O_2}\overset{t^{o} }{\rightarrow} F{e_2}{O_3}\\
C:5FeO + 18{H^ + } + Mn{O_4}^ - \to M{n^{2 + }} + 5F{e^{3 + }} + 9{H_2}O\\
D:Fe + 4{H^ + } + N{O_3}^ - F{e^{3 + }} + NO \uparrow + 2{H_2}O
\end{array}

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử  tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa liên trường Nghệ An lần 2)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Trên đây VnDoc đã gửi Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa liên trường Nghệ An lần 2 tới bạn đọc tham khảo. Đề thi được 2 trường THPT QUỲNH LƯU 1 - YÊN THÀNH 2  cùng nhau ra đề. Chính vì vậy có thể thấy là đề thi thử được đánh giá là khá hay, phù hợp giúp các bạn học sinh xét tốt nghiệp cũng như câu hỏi ở mức vận dụng cao để các bạn xét vào các trường đại học.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.280
Sắp xếp theo

  Môn Hóa khối B

  Xem thêm