Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH
Đề thi gồm 4 trang
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 LẦN 2
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không k thời gian phát đề
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K
= 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo điều kiện tiêu chuẩn (0
0
C, 1atm). B qua sự hòa tan của chất khí trong
lượng
Câu 41: Monome X khi tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polietilen (PE). Phân tử khối của X
A. 28 đvC
B. 100 đvC
C. 104
đvC
Câu 42: Ion kim loại nào sau đây tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Ag
+
B. Na
+
C. Al
3+
Câu 43: Chất nào sau đây este
A. CH
3
COOC
2
H
5
B. C
2
H
5
OH
C. CH
3
COOH
Câu 44: Cho các dây Fe phản ứng với lần lượt các dung dịch: AgNO
3
; HCl; MgCl
2
; AlCl
3
;
Fe
2
(SO
4
)
3
. Số trường hợp xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 45: Sắt số oxi hóa cao nhất trong hợp chất nào sau đây?
A. Fe(OH)
2
B. FeCl
3
C. Fe(NO
3
)
2
D. FeO
Câu 46: Chất béo thành phần gồm các nguyên tố hóa học
A.C;H;O;P
B.C;H
C.C;H;O
D.C;H;O;N
Câu 47: X một polisaccarit trong thành phần của tinh bột cấu trúc phân nhánh. m
nếp sở dẻo hơn nh hơn m tẻ trong thành phần của gạo nếp chứa nhiều X hơn. Tên
gọi của X
A. Saccarozơ
B. Amilozơ
C. Amilopectin
D. Glucozơ
Câu 48: Kim loại sắt không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?
đề 209
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. MgCl
2
B. AgNO
3
C. CuSO
4
D. FeCl
3
Câu 49: Cho C
2
H
5
COOH tác dụng với CH
3
OH thu được este tên gọi
A. metyl propionat
B. metyl fomat
C. etyl axetat
D. Metyl axetat.
Câu 50: Oxit nào sau đây tan trong nước điều kiện thường?
A. FeO
B. MgO
C. BaO
D. Al
2
O
3
Câu 51: Đun ng 0,2 mol CH
3
COOC
2
H
5
với dung dịch chứa 12 gam NaOH, sau phản ứng
hoàn toàn cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m
A. 12,2
B. 16,4
C. 20,8
D. 20,4
Câu 52: Khi làm thí nghiệm với H
2
SO
4
đặc, nóng thường sinh ra khí SO
2
. Để giảm thiểu lượng
khí SO
2
thoát ra y ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào
sau đây?
A. Giấm ăn
B. Xút
C. Cồn
D. Muối ăn
Câu 53: Axit nào sau đây axit béo?
A. Axit axetic
B. Axit stearic
C. Axit oxalic
D. Axit benzoic
Câu 54: Khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Cacbon phi kim nên không khả năng dẫn điện
B. Khí CO rất độc, được sử dụng làm nhiên liệu khí
C. CO
2
chất khí gây hiệu ứng nhà kính, làm cho trái đất nóng lên
D. Than hoạt tính khả năng hấp phụ, được dùng nhiều trong mặt nạ chống độc
Câu 55: Hòa tan hoàn toàn 4 gam Ca bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H
2
. Giá trị của
V
A. 3,36
B. 1,12
C. 2,24
D. 4,48
Câu 56: Thành phần chính của thuốc nổ đen
A. Mg
B. Ca
C. Cu
D. Fe
Câu 57: Phát biểu o sau đây sai?
A. Nước cứng ớc chứa nhiều ion Ca
2+
Mg
2+
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
B. Các kim loại kiềm đều tác dụng với nước điều kiện thường
C. Đốt cháy Fe trong bình khí Cl
2
thu được FeCl
3
D. Nhúng dây Al vào dung dịch HCl xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học
Câu 58: Khử hoàn toàn 9,6 gam Fe
2
O
3
bằng CO dư, nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau
phản ứng
A. 6,72 gam
B. 5,04 gam
C. 2,88 gam
D. 3,36 gam
Câu 59: Chất X c dụng được với dung dịch HCl dung dịch Ca(OH)
2
, khi đun nóng dung
dịch chứa chất X thì sinh ra kết tủa. X
A. Lysin
B. Alanin
C. Glyxin
D. Valin
Câu 60: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?
A. Mg
B. Na
C. Al
D. Cu
Câu 61: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ ợng CO
2
sinh ra được hấp thụ hoàn toàn o dung dịch Ca(OH)
2
, thu được 55 gam kết tủa dung dịch X.
Đun dung dịch X, sau phản ứng hoàn toàn thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của m
A. 75
B. 81
C. 65
D. 55
Câu 62: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a) Tất cả các cacbohiđrat đều phản ứng thủy phân
(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được gluco
(c) Dung dịch fructozơ phản ứng tráng bạc
(d) Dung dịch glucozơ làm mất màu nước brom
Số phát biểu đúng
A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 63: Cho hỗn hợp gồm 2,3 gam Na 8,1 gam Al vào nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thu
được m gam chất rắn. Giá trị của m
A. 8,10
B. 5,40
C. 4,05
D. 2,70

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An lần 2 được VnDoc.com tổng hợp, biên soạn đáp án. Đề thi phát triển dựa trên cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT đã đưa ra trước đó. Đảm bảo cấu trúc đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, phù hợp đánh giá phân loại học sinh.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Hy vọng với các đề minh họa cũng như đề thi thử được đưa ra giúp các em có thể ôn luyện tốt chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây:

1. Đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Chuyên Đại học Vinh lần 2

Đáp án ề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa chuyên đại học Vinh lần 2

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Chuyên Đại học Vinh lần 2

Câu 48: Kim loại sắt không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. MgCl2

B. AgNO3

C. CuSO4

D. FeCl3

Hướng dẫn giải

Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Câu 49: Cho C2H5COOH tác dụng với CH3OH thu được este có tên gọi là

A. metyl propionat

B. metyl fomat

C. etyl axetat

D. Metyl axetat

Hướng dẫn giải

C2H5COOH + CH3OH \overset{H^{+ },xt }{\rightleftharpoons}C2H5COOCH3 + H2O

Câu 50: Oxit nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường?

A. FeO

B. MgO

C. BaO

D. Al2O3

Hướng dẫn giải

Oxit của kim loại kiềm, kiềm thổ Ca, Ba, Na, K,.. tan trong nước ở nhiệt độ thường

BaO + H2O → Ba(OH)2

Câu 51: Đun nóng 0,2 mol CH3COOC2H5 với dung dịch chứa 12 gam NaOH, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 12,2

B. 16,4

C. 20,8

D. 20,4

Hướng dẫn giải

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

0,2 →             0,2             → 0,2

NaOH dư 0,1 mol

=> mrắn = mCH3COONa + mNaOH dư = 16,4 + 4 = 20,4 gam

Câu 55: Hòa tan hoàn toàn 4 gam Ca bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2. Giá trị của V là

A. 3,36

B. 1,12

C. 2,24

D. 4,48

Hướng dẫn giải

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2

0,1 mol → 0,1 => VH2 = 2,24 lít

Câu 58: Khử hoàn toàn 9,6 gam Fe2O3 bằng CO dư, ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là

A. 6,72 gam

B. 5,04 gam

C. 2,88 gam

D. 3,36 gam

Hướng dẫn giải

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

0,06 → 0,12 => m = 6,72 gam

............................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An lần 2)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An lần 2 cùng  phần đáp án và một phần đáp án được gửi bạn đọc tham khảo. Đề thi lần 2 của trường Chuyên Đại học Vinh được thầy cô VnDoc đánh giá là mức độ khó được tăng lên so với lần vẫn đảm bảo nội dung câu hỏi, các dạng bài tập ôn thi THPT quốc gia.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Nhìn chung, Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An lần 2 đề được 9,10 điểm đòi hỏi các bạn học sinh phải thật chắc kiến thức vận dụng tốt. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 2.864
Sắp xếp theo
    Môn Hóa khối B Xem thêm