Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm 4 trang
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG NĂM 2020 LẦN 2
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không k thời gian phát đề
Câu 41: Đun nóng etyl axetat với dung dịch kiềm thu được ancol
A. propan-1-ol.
B. butan-1-ol.
C. metanol.
D. etanol.
Câu 42: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra kết tủa?
A. Cho dung dịch NaCl vào dung dịch AgNO
3
.
B. Cho bột Fe vào dung dịch FeCl
3
dư.
C. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Mg(NO
3
)
2
.
D. Cho Na vào dung dịch CuSO
4
.
Câu 43: Cho các polime sau: polietilen, nitron, nilon-6, cao su buna. Số polime được điều
chế bằng phản ứng trùng hợp
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 44: Công thức phân tử của natri hiđroxit
A. Na
2
O
2
. B. NaOH. C. Na
2
O. D. NaCl.
Câu 45: Phát biểu o sau đây sai?
A. Các amino axit chất rắn điều kiện thường.
B. Metylamin tan nhiều trong nước.
C. Anilin c dụng với nước brom tạo kết tủa vàng.
D. Phân tử tripeptit mạch hở hai liên kết peptit.
Câu 46: Chất X nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát trong công nghiệp thực phẩm.
Trong thuật tráng gương, chất X được thủy phân thành chất Y (có nhiều trong quả nho chín).
Chất X chất Y lần lượt
A. tinh bột saccarozơ. B. tinh bột glucozơ.
C. saccarozơ glucozơ. D. tinh bột xenlulozơ.
Câu 47: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân?
A. Na
2
CO
3
. B. KCl. C. KBr. D. NaHCO
3
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 48: Thủy phân hoàn toàn phenyl axetat ng thức CH
3
COOC
6
H
5
trong dung dịch NaOH
dư, thu được natri axetat
A. C
6
H
5
ONa. B. C
6
H
5
OH. C. CH
3
COOH. D. C
6
H
5
COONa.
Câu 49: Sắt không tác dụng với dung dịch o sau đây?
B. H
2
SO
4
đặc, nguội.
C. CuSO
4
.
D. HCl.
Câu 50: Chất nào sau đây tạo màu xanh tím với I
2
nhiệt độ thường?
A. Xenlulozơ.
B. Saccarozơ.
C. Hồ tinh bột.
D. Glucozơ.
Câu 51: Cho 15,06 gam hỗn hợp X gồm Al Al
2
O
3
vào lượng dung dịch NaOH, thu được
6,048 lít H
2
(đktc). Biết các phản ng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Al
2
O
3
trong X
A. 48,41%
B. 51,59%
C. 32,27%
D. 67,73%
Câu 52: Khi nhiệt phân hoàn toàn muối nào sau đây thu được oxit kim loại
A. KNO
3
B. Cu(NO
3
)
2
C. NaNO
3
D. AgNO
3
Câu 53: Kim loại nào sau đây kim loại kiềm thổ?
A. Na
B. Al
C. Ca
D. K
Câu 54: Chất nào sau đây không cộng H
2
(xúc tác Ni; đun nóng)
A. Axetilen
B. Benzen
C. Metan
D. Etilen
Câu 55: Chất nào sau đây không tan trong dung dịch NaOH ?
A. NaHCO
3
B. Mg(OH)
2
C. Al
2
O
3
D. Al
Câu 56: Vôi sống được sản xuất bằng cách nung đá vôi, vỏ sò, ốc. Vôi sống thành phần chính
A. CaSO
4
. B. CaCO
3
. C. Ca(OH)
2
. D. CaO.
Câu 57: Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ng trùng hợp chất nào sau đây?
A. CH
2
=CHCN. B. CH
2
=CCl
2
. C. CH
2
=CH-Cl. D. CF
2
=CH
2
.
Câu 58: Phèn chua có công thức
A. Li
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O. B. Li
2
SO
4
.Cr
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O.
C. K
2
SO
4
.Cr
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O. D. K
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 59: Cho m gam bột Zn tác dụng với ợng dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu được 3,36 lít k
H
2
(đktc). Giá tr của m
A. 6,50.
B. 9,75.
C. 4,88.
D. 13,00.
Câu 60: Chất nào sau đây dùng để khử độc thủy ngân khi bị rỉ trong phòng thí nghiệm?
A. Bột sắt. B. Nước. C. Bột lưu huỳnh. D. Bột than.
Câu 61: Fe
2
O
3
thành phần chính của quặng
A. hematit. B. xiđerit. C. pirit. D. manhetit.
Câu 62: Đun cách thủy hỗn hợp gồm 1 ml ancol etylic 1 ml axit axetic (có H
2
SO
4
đặc làm
xúc tác). Để nguội, sau đó pha loãng hỗn hợp bằng một lượng lớn nước cất, chất lỏng tách thành
hai lớp, lớp trên chứa chất X mùi thơm nhẹ. Chất X là
A. CH
3
COOC
2
H
5
. B. CH
3
COOH. C. C
2
H
5
OH. D. C
2
H
5
COOCH
3
.
Câu 63: Fe
2
O
3
phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. NH
3
. B. HCl. C. NaOH. D. NaCl.
Câu 64: Đun nh dung dịch chứa 10,8 gam glucozơ với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
,
thu được m gam Ag. Biết hiệu suất phản ứng 80%. Giá tr của m
A. 7,776.
B. 5,184.
C. 2,592.
D. 10,368.
Câu 65: Tính cứng tạm thời tính cứng gây n bởi muối của canxi magie
nào sau đây?
A. Sunfat. B. Hiđrocacbonat. C. Cacbonat. D. Clorua.
Câu 66: Chất nào sau đây đipeptit?
A. Gly. B. Gly-Ala. C. Ala-Gly-Gly-Ala. D. Ala-Gly-Ala.
Câu 67: Dung dịch nào sau đây không m đổi màu quỳ tím?
A. Axit glutamic. B. Axit axetic. C. Metylamin. D. Glyxin.
Câu 68: Nhiệt phân Fe(OH)
2
trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn
A. Fe
2
O
3
. B. Fe
3
O
4
. C. Fe(OH)
3
. D. FeO.
Câu 69: Kim loại không tác dụng với dung dịch HCl
A. Na. B. Fe. C. Cu. D. Mg.
Câu 70: Cho 6,23 gam amino axit X công thức phân tử C
3
H
7
O
2
N tác dụng với lượng dung
dịch HCl. Khối lượng muối thu được

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa 

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lần 2 được VnDoc tổng hợp. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong bài thi phân môn Khoa học tự nhiên môn thi Hóa học, nội dung đề thi đảm bảo bám sát cấu trúc đề minh họa của bộ GD&ĐT đưa ra trước đó.

Hy vọng với Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa của các trường đưa ra sẽ giúp các em ôn luyện đề tốt hơn, chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia môn Hóa học.

Đáp án và hướng dẫn giải sẽ được VnDoc cập nhật nhanh nhất vui lòng theo dõi bài viết để nhận được tài liệu sớm nhất.

VnDoc.com xin gửi Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lần 2 tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 50 phút, đề thi này được đánh giá là vừa sức với tất cả các bạn học sinh.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa học Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lần 2 tới các bạn, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa Học. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Sinh học 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 2.983
Sắp xếp theo

Môn Hóa khối B

Xem thêm