Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội lần 3

Trang 1/6 - Mã đề 101
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT KIM LIÊN
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
LẦN THỨ BA NĂM HỌC 2019 – 2020
Môn: Toán
( Đề gồm 6 trang)
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề 101
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 1. Cho hình nón có chiều cao
4h
, bán kính đáy
3r
. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng
A.
30
. B.
15
. C.
. D.
20
.
Câu 2. Đồ thị của hàm snào dưới đây có dạng như đường cong
trong hình bên ?
A.
2
1
x
y
x
. B.
21
21
x
y
x
.
C.
1
1
x
y
x
. D.
1
1
x
y
x
.
u 3. Từ một tổ có 6 bạn nam và 4 bạn nữ, có bao nhiêu cách chọn 1 bạn nam và 3 bạn nữ ?
A. 80. B. 24. C. 10. D. 144.
Câu 4. Nghiệm của phương trình
2
log 2 3 3x 
A.
6x
. B.
11
2
x
. C.
5
2
x
. D.
9
2
x
.
Câu 5. Tập xác định của hàm số
3
2
yx
A.
0; 
. B.
0; 
. C.
\0
. D. .
Câu 6. Với
,ab
là các số dương tùy ý khác 1. Đặt
2
66
log log
a
a
P b b
. Khi đó
P
bằng
A.
15log
a
Pb
. B.
6log
a
Pb
. C.
27log
a
Pb
. D.
9log
a
Pb
.
Câu 7. Cho cấp số cộng
n
u
57
6, 22uu
. Tính số hạng
3
u
.
A. 4. B. 25. C.
10
. D. 1.
Câu 8. Đồ thị hàm số
2
44
1
x
y
x
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ?
A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.
Câu 9. Tìm họ nguyên hàm
Fx
của hàm số
1
21
fx
x
.
A.
ln 2 1F x x C
. B.
ln 2 1F x x C
.
C.
1
ln 2 1
2
F x x C
. D.
1
ln 2 1
2
F x x C
.
Câu 10. Cho mặt cầu bán nh
R
hình trụ bán kính đáy
R
, chiều cao
2R
. Tỉ số thtích khối cầu và
khối trụ đã cho là
A.
3
2
. B.
2
3
. C.
1
2
. D. 2.
Câu 11. Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 3; 4; 5 bằng
A. 25. B. 60. C. 30. D. 20.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 101
Câu 12. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. Hàm số
y f x
có hai cực trị. B. Hàm số
y f x
không có giá trị cực đại.
C. Hàm số
y f x
không có giá trị cực tiểu. D. Hàm số
y f x
có đúng một cực trị.
Câu 13. Cho khối chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng
a
, chiều cao bằng
2
2
a
. Thtích khối chóp đã cho
bằng
A.
3
2
2
a
. B.
3
3
4
a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
2
6
a
.
Câu 14. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
1;1
. B.
1;0
. C.
1; 
. D.
1
0;
2



.
Câu 15. Cho khối cầu có đường kính bằng 12. Thể tích của khối cầu đã cho bằng
A.
288
. B.
144
. C.
48
. D.
72
.
Câu 16. Cho
12
2 ; 1 3z i z i
. Tính
22
12
A z z
.
A. 3. B.
15
. C.
4
. D. 15.
Câu 17. Cho số phức
z
34zi
. Phần thực của số phức
2w z z
A. 7. B. 9. C. 5. D.
9
.
Câu 18. Cho số phức
23zi
. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức
.w z i
điểm nào dưới
đây?
A.
( 3;2).A
B.
( 3; 2).C 
C.
(2; 3).B
D.
( 2; 3).D 
Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh 2a. Mặt bên SAB nằm trong mặt phẳng
vuông góc với mặt phẳng đáy,
, 3SA a SB a
. Gọi
góc giữa hai mặt phẳng (SCD) (ABCD). Tính
tan
.
A.
2
tan .
2
B.
tan 3.
C.
3
tan .
2
D.
3
tan .
4
Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông,
AB a
.
Cạnh SA vuông góc với đáy,
2SA a
. Khoảng cách từ trọng tâm G của
tam giác ABC đến mặt phẳng (SCD) bằng
A.
26
9
a
. B.
23
15
a
.
C.
2
3
a
. D.
6
9
a
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 101
Câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình
1 2 1
33
55
xx
A.
;2
. B.
;2
. C.
2; 
. D.
2;
.
Câu 22. Cho hàm số
y f x
có đồ thị như đường cong trong hình bên.
Số nghiệm của phương trình
2 3 0fx
A. 2. B. 1.
C. 3. D. 0.
Câu 23. Cho hình lăng trụ ABCD. A’B’C’D’ có đáy là hình chữ nhật,
4
,
3
AB a AD a
. Biết A’ cách đều các
đỉnh A, B, C và cạnh bên
'AA a
. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A.
3
2 11
.
27
a
B.
3
61
.
27
a
C.
3
11
.
9
a
D.
3
2 11
.
9
a
Câu 24. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
1
:2
13
xt
d y t
zt



. Đường thẳng
đi qua gốc tọa độ O, vuông
góc với trục hoành Ox và vuông góc với d có phương trình là
A.
:3
xt
yt
zt
. B.
0
:3
x
yt
zt

. C.
:3
xt
yt
zt

. D.
0
:3
x
yt
zt
.
Câu 25. Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông tại A,
22BC AB a
. Cạnh bên SC vuông góc
với đáy, góc giữa SA và đáy bằng
0
60
. Thể tích của khối chóp đó bằng
A.
3
5
.
2
a
B.
3
3
.
2
a
C.
3
33
.
2
a
D.
3
3
.
6
a
Câu 26. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
1 2 1 5
:.
1 3 2
x y z
d

Vectơ nào dưới đây một vectơ
chỉ phương của d ?
A.
1
( 2;3; 4).u  
B.
3
( 2;3;4).u 
C.
2
(1; 3; 2).u
D.
4
(1; 3;2).u 
Câu 27. Cho
02
20
3; 2 4f x dx f x dx


. Tính
2
2
I f x dx
.
A. 1. B. 7. C.
5
. D. 5.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội lần 3

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội lần 3 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội lần 3 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Kim Liên, Hà Nội lần 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.386
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm