Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 15

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ SỐ 15
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
MÔN: VẬT
Năm học: 2020-2021
Thời gian làm bài: 50 phút( Không k thời gian phát đề)
Câu 1. Phát biểu o sau đây là không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hòa
A. luôn hướng về vị trí cân bằng.
B. độ lớn tỉ lệ với li độ của vật.
C. luôn ngược pha với li độ của vật.
D. giá trị nhỏ nhất khi đổi chiều chuyển động.
Câu 2. Mức cường độ âm tại điểm A 100 dB tại điểm B 60 dB. So sánh cường độ âm tại
A
A I
với cường độ âm tại
B
B I
.
A.
A B
I 100I .
B.
A B
I 40I .
C.
4
A B
I 10 I .
D.
Câu 3. Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều giá trị hiệu dụng U không
đổi tần số f thay đổi. Khi
50f Hz
thì cường độ hiệu dụng qua tụ 2,4 A. Để cường độ hiệu
dụng qua tụ 3,6 A thì tần số của dòng điện phải bằng
A. 25 Hz. B. 75 Hz. C. 100 Hz. D.
50 2 Hz.
Câu 4. So với hạt nhân
29
14
Si
, hạt nhân
40
20
Ca
nhiều hơn
A. 11 nơtrôn 6 prôtôn. B. 5 nơtrôn 6 prôtôn.
C. 6 nơtrôn 5 prôtôn. D. 5 nơtrôn 12 prôtôn.
Câu 5. Trong ngun t Hiđrô, n kính Bo là
11
0
5,3.10
r m
. một trạng thái ch thích của
nguyên tử Hiđrô, electron chuyn động tn qu đạo dừng bán kính
10
2,2.10
r m
. Qu
đạo đó n gọi quỹ đạo dừng
A. L. B. O. C. N. D. M.
Câu 6. Biết giới hạn quang điện của kẽm
0,35 m
. Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào kẽm
tích điện âm thì
A. điện tích âm của lá kẽm mất đi. B. tấm kẽm s trung hòa về điện.
C. điện tích của tấm kẽm không đổi. D. tấm kẽm tích điện dương.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 7. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm,
mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp 3,6
mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm y bằng
A.
0,48 .m
B.
0,40 .m
C.
0,60 .m
D.
0,76 .m
Câu 8. Quang phổ nào sau đây không phải do nguyên tử, phân tử bức xạ
A. quang phổ vạch phát xạ giống nhau. B. quang phổ vạch phát xạ khác nhau.
C. quang phổ vạch hấp thụ khác nhau. D. tính chất vật giống nhau.
Câu 9. Một người mắt tốt khoảng nhìn
25
, dùng một nh lúp độ tụ +20 dp. Số
bội giác của kính người y ngắm chừng điểm cực cận
A. 6,5. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 10. Mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm
5L mH
tụ điện
2C F
.
Điện áp hai bản tụ điện biểu thức
2cosu t V
. Từ thông cực đại qua cuộn cảm
A.
6
4.10 .W
b
B.
4
1,4.10 .W
b
C.
4
10 .W
b
D.
4
2.10 .W
b
Câu 11. Một nguồn có
3 , 1  V r
, nối với điện tr ngoài
1 R
thành mạch điện kín. Công
suất của nguồn điện là
A. 2,25 W. B. 3 W. C. 3,5 W. D. 4,5 W.
Câu 12. Trong mạch dao động LC tưởng đang dao động điện từ tự do, điện tích của một
bản tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. luôn ngược pha nhau. B. với cùng biên độ.
C. luôn cùng pha nhau. D. với cùng tần số.
Câu 13. Biết số Avôgađrô là
23
6,02.10 /
A
N mol
khối lượng mol của uran
238
92
U
bằng 238
g/mol. Số nơtrôn trong 119 gam uran
238
92
U
xấp xỉ bằng
A.
25
8,8.10 .
B.
25
1,2.10 .
C.
25
2,2.10 .
D.
25
4,4.10 .
Câu 14. Hai điện tích đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì lực tương tác gia chúng
3
2.10 N
. Nếu khoảng cách đó mà đặt trong i trường điện môi thì lực tương c gia
chúng là
3
10 N
. Hằng s điện môi
A. 7. B. 4. C. 81. D. 2.
Câu 15. Một ng kính có góc chiết quang
8A
(coi góc nhỏ) được đặt trong không khí.
Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau
lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới cách mặt phẳng phân giác của góc chiết
quang 1,5 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ
1,642
đ
n
đối với ánh sáng tím
1,658
t
n
. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn
A. 4,5 mm. B. 7 mm. C. 9 mm. D. 5,4 mm.
Câu 16. Gi
1 2 3 4 5
, , , ,f f f f f
lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia nghen, sóng
tuyến cực ngắn ánh sáng u lam. Thứ tự tăng dần của tần số ng được sắp xếp như sau
A.
1 2 5 4 3
.f f f f f
B.
1 4 5 2 3
.f f f f f
C.
4 1 5 2 3
.f f f f f
D.
4 2 5 1 3
.f f f f f
Câu 17. Một bản kim loại công thoát electron bằng 4,47 eV. Chiếu ánh sáng kích thích
bước sóng bằng
0,14 m
(trong chân không). Cho biết
34 8 19
6,625.10 ; 3.10 / ; 1,6.10h Js c m s e C
31
9,1.10
e
m kg
. Động năng ban đầu cực đại
vận tốc ban đầu của electron quang điện lần lượt là
A.
19 6
7,04.10 ; 2,43.10 / .J m s
B.
6
3,25 ; 2,43.10 / .eV m s
C.
19 6
5,37.10 ;1,24.10 / .J m s
D.
6
4,40 ;1,24.10 / .eV m s
Câu 18. Một vòng dây dẫn hình vuông, cạnh
10a cm
, đặt cố định trong một từ trường đều
vectơ cảm ứng t vuông góc với mặt khung. Trong khoảng thời gian 0,05 s, cho độ lớn của cảm
ứng từ tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng y?
A. 100 (V). B. 70,1 (V). C. 1,5 (V). D. 0,15 (V).
Câu 19. Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U vào hai đầu cuộn cảm thuần thì dòng điện
chạy trong cuộn cảm cường độ hiệu dụng 3 A. Biết cảm kháng của cuộn cảm
50
. Giá
trị của U bằng
A. 90 V. B. 120 V. C. 60 V. D. 150 V.
Câu 20. Một tụ điện có điện dung
10 F
được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó
nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm độ tự cảm 1 H. B qua điện trở của
các dây nối, lấy
2
10
. Sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu (k từ lúc nối) điện ch
trên tụ giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?
A.
3
.
400
s
B.
1
.
600
s
C.
1
.
300
s
D.
1
.
200
s
Câu 21. Pt biểu nào sai?
A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý có đáp án số 15 được biên soạn theo cấu trúc đề minh họa 2021 môn Lý. Đề thi thử Lý THPT bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết, cho các em ôn luyện, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 15 nằm trong Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Đây là bộ tài liệu hữu ích và phong phú cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Như vậy, VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 15. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 36
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm