Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 16

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ SỐ 16
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
MÔN: VẬT
Năm học: 2020-2021
Thời gian làm bài: 50 phút( Không k thời gian phát đề)
Câu 1. Khong thời gian ngắn nhất trạng thái một vật dao động tuần hoàn được lặp lại như
gọi
A. tần số dao động. B. biên độ dao động. C. chu dao động. D. pha dao động.
Câu 2. Tìm phương án sai:
A. Quang phổ liên tục một dải sáng màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím, thu được khi
chiếu chùm ánh sáng trắng vào khe máy quang phổ.
B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu trạo của nguồn sáng phụ thuộc vào
nhiệt độ của nguồn sáng.
C. Tất cả các vật rắn, lỏng các khối khí tỉ khối lớn khi bị nung nóng đều phát ra quang
phổ liên tục.
D. Nhiệt độ càng cao, miền phát sáng của các vật càng mở rộng về phía ánh sáng bước sóng
ngắn (ánh sáng màu tím) của quang phổ liên tục.
Câu 3. Một tụ điện khi mắc vào nguồn
2 cos 100u U t V
thì cường độ dòng điện
hiệu dụng qua mạch 2 A. Nếu mắc tụ o nguồn
cos 120 0,5u U t V
thì cường độ
dòng điện hiệu dụng qua mạch bao nhiêu?
A.
1,2 2 .A
B.
1,2 .A
C.
D.
Câu 4. Trong dao động điều hòa của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật.
B. Lực kéo về phụ thuộc vào chiều i của con lắc.
C. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.
D. Chu dao động của vật tỉ lệ thuận với biên độ.
Câu 5. Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia
sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, ng tím. Gọi
, ,
đ v t
r r r
lần lượt c khúc xạ ứng với
tia màu đỏ, tia màu ng và tia u m. Hệ thức đúng là
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
.
v t đ
r r r
B.
.
t v đ
r r r
C.
.
đ v t
r r r
D.
.
t đ v
r r r
Câu 6. Một ống dây được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ
1
P
nếu mắc vào hiệu điện thế xoay chiều giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ
2
.P
Hệ thức
nào đúng?
A.
1 2
.P P
B.
1 2
.P P
C.
1 2
.P P
D.
1 2
.P P
Câu 7. Ánh sáng đơn sắc
0,6 m
trong chân không. Tốc độ bước sóng khi ánh sáng
truyền trong thủy tinh chiết suất
1,5n
lần lượt bằng
A.
8
2.10 / ;0,4 .m s m
B.
8
10 / ;0,67 .m s m
C.
8
1,5.10 / ;0,56 .m s m
D.
8
2,3.10 / ;0,38 .m s m
Câu 8. Một đoạn mạch gồm cuộn y điện tr thuần
100 3
, độ tự cảm L nối tiếp với
tụ điện điện dung
0,00005
.C F
Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều
0
cos 100
4
u U t V
thì biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch
2 cos 100 .
12
i t A
Giá trị độ tự cảm L
A.
,4
.L H
B.
0,6
.L H
C.
1
.L H
D.
0,5
.L H
Câu 9. Tính chất nào sau đây không phải đặc điểm của tia tử ngoại?
A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh. B. Làm ion hóa không khí.
C. Trong suốt đối với thủy tinh, nước. D. Làm phát quang một số chất.
Câu 10. Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm
500L H
một tụ điện điện dung
5 .C F
Lấy
2
10.
Giả sử tại thời điểm ban đầu điện tích của t điện đạt giá trị cực đại
4
0
6.10 .q C
Biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch
A.
4
6cos 2.10 .
2
i t A
B.
4
12cos 2.10 .
2
i t A
C.
6
6cos 2.10 .
2
i t A
D.
4
12cos 2.10 .
2
i t A
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 11. Một vật dao động điều hòa độ lớn vận tốc cực đại là
31,4 / .cm s
Lấy
3,14.
Tốc
độ trung nh của vật sau một chu
A.
0 / .cm s
B.
10 / .cm s
C.
15 / .cm s
D.
20 / .cm s
Câu 12. Dao động của một vật tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu
0,2 s với các biên độ 3 cm 4 cm. Biết hai dao động thành phần vuông pha với nhau. Lấy
2
10.
Gia tốc của vật độ lớn cực đại
A.
2
70 / .m s
B.
2
50 / .m s
C.
2
10 / .m s
D.
2
60 / .m s
Câu 13. Để phản ứng
9 1
4 0
2.Be n

thể xảy ra, lượng tử Y phải năng lượng tối
thiểu bao nhiêu? Cho biết, hạt nhân Be đứng n,
9,01218 ;
Be
m u
4,0026 ;m u
1,0087 ;
n
m u
2
2 931,5uc MeV
.
A. 2,53 MeV. B. 1,44 MeV. C. 1,75 MeV. D. 1,6 MeV.
Câu 14. Biết giới hạn quang điện của Natri
0,45 .m
Chiếu một chùm tia tử ngoại vào tấm Na
tích điện âm đặt trong chân không thì
A. điện tích âm của tấm Na mất đi. B. tấm Na sẽ trung hòa về điện.
C. điện tích của tấm Na không đổi. D. tấm Na tích điện dương.
Câu 15. Một sóng âm tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần
lượt
330 /m s
1452 / .m s
Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng ca
sẽ
A. giảm 4,4 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 4,4 lần. D. tăng 4 lần.
Câu 16. Trong môi trường nước chiết suất bằng
4 / 3
, một bức xạ đơn sắc bước sóng bằng
0,6 .m
Cho biết giá trị các hằng số
34
6,625.10 ;h Js
8
3.10 / ;c m s
19
1,6.10 .e C
Lượng
tử năng lượng của ánh sáng này giá trị
A.
2,76 .eV
B.
2,07 .eV
C.
1,2 .eV
D.
1,55 .eV
Câu 17. Một con lắc đơn khi dao động trên mặt đất tại nơi gia tốc trọng trường
2
9,819 /m s
chu dao động 2s. Đưa con lắc đến i khác gia tốc trọng trường
2
9,793 / ,m s
muốn chu
của con lắc không thay đổi phải thay đổi chiều dài của con lắc như thế nào?
A. Giảm 0,3%. B. Tăng 0,5%. C. Giảm 0,5%. D. Tăng 0,3%.
Câu 18. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm,
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 1,2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh
sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc bước sóng 500 nm 660 nm thì thu được hệ vân

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có lời giải chi tiết

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý có đáp án số 16. Tài liệu được biên soạn theo cấu trúc đề minh họa 2021 môn Lý. Đề thi thử Lý THPT bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết, cho các em ôn luyện, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 16 nằm trong Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Đây là bộ tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới đạt kết quả.

Như vậy, VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 16. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 19
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm