Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 20

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ SỐ 20
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
MÔN: VẬT
Năm học: 2020-2021
Thời gian làm bài: 50 phút( Không k thời gian phát đề)
Câu 1. Đặt điện áp xoay chiu vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần
40
t điện mắc
nối tiếp. Biết điện áp gia hai đầu đoạn mạch lệch pha
3
so với cường độ ng điện trong
đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng
A.
40 3
. B.
40 3
3
. C.
. D.
20 3
.
Câu 2. Khi một vật dao động điều hòa t
A. thế năng gia tốc vuông pha. B. li độ vận tốc đồng pha.
C. li độ gia tốc ngược pha. D. gia tốc vận tốc ngược pha.
Câu 3. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết
10R
cuộn cảm thuần
0,1
L H
, tụ điện có điện dung
0,5
C mF
điện áp giữa hai đầu
cuộn cảm thuần
2
20 2 cos 100
L
u t V
. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
A.
40cos 100
4
u t V
. B.
40cos 100
4
Vu t
.
C.
40 2 cos 100
4
u t V
. D.
40 2 cos 100
4
Vu t
.
Câu 4. Khi chiếu chùm ánh sáng trắng vào khe của máy quang phổ lăng kính, chùm tia khỏi
thấu kính của buồng ảnh gồm các chùm tia
A. hội tụ, nhiều màu B. song song màu trắng.
C. song song, mỗi chùm một màu. D. phân kì, nhiều màu.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 5. Các nguyên t H đang trạng thái cơ bản, năng ợng ion hóa của
0
13,6E eV
. Chiếu tới các nguyên tử đó một chùm ng gồm ba loại phôtôn có ng lượng
lần lượt là
1 2 3
11,00 ; 12,09 ; 12,20eV eV eV
. Hỏi phôtôn o s bị hấp thụ?
A.
1
11,00eV
B.
2
12,09eV
C.
3
12,20eV
D. không hấp thụ phôtôn nào.
Câu 6. Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân?
A. Năng lượng liên kết. B. Năng lượng liên kết riêng.
C. Số hạt prôtôn. D. Số hạt nuclôn.
Câu 7. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?
A. Nếu tại một nơi từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.
B. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ
tại một điểm luôn vuông góc với nhau.
C. Điện trường từ trường hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi điện
từ trường.
D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi.
Câu 8. Một hạt khối lượng nghỉ
0
m
. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi
chuyển động với tốc độ 0,6c ( c tốc độ ánh sáng trong chân không)
A.
2
0
0,36m c
. B.
2
0
1,25m c
. C.
2
0
0,225m c
. D.
2
0
0,25m c
.
Câu 9. Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm
500L H
một tụ điện điện dung
5C H
. Lấy
2
10
. Giả sử thời điểm ban đầu điện tích của tụ điện đạt giá trị cực đại
4
0
6.10Q C
. Biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là
A.
4
6cos 2.10
2
i t A
. B.
4
12cos 2.10
2
i t A
.
C.
4
6cos 2.10
2
i t A
. D.
4
12cos 2.10
2
i t A
.
Câu 10. Khi sóng âm đi từ môi trường không khí vào môi trường rắn
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. biên độ sóng tăng lên. B. tần số sóng tăng lên.
C. năng lượng sóng tăng lên. D. bước sóng tăng lên.
Câu 11. Gọi P công suất tải đi trên đường dây, U là hiệu điện thế đầu đưng dây, R là điện
trở dây dẫn. Coi hệ số công suất truyền tải điện ng bằng 1. Công suất hao phí trên đường y
do tác dụng nhiệt là
A.
2
2
RP
P
U
. B.
2
2
RU
P
P
C.
2 2
2
R P
P
U
D.
2
2
2
RP
P
U
Câu 12. Hai điện tích điểm
8 8
1 2
10 , 4.10q C q C
đặt tại A B cách nhau 9 cm trong chân
không. Phải đặt điện tích
6
3
2.10q C
tại đâu để điện tích
3
q
nằm cân bằng?
A.
4 , 5 .CA cm CB cm
B.
5 , 4 .CA cm CB cm
C.
3 , 6 .CA cm CB cm
D.
6 , 3 .CA cm CB cm
Câu 13. Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng
1
2
với
2 1
2
vào một tấm kim
loại thì tỉ số động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại 9. Giới hạn
quang điện của kim loại
0
. Tỉ số
0
1
bằng
A.
16
9
. B.
2
. C.
16
7
. D.
4
.
Câu 14. Với c vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anh xtanh giữa năng lượng nghỉ
0
E
khối lượng
0
m
của một vật
A.
2
0 0
E m c
B.
2
0 0
2E m c
C.
2
0 0
0,5E m c
D.
2
0 0
2E m c
Câu 15. Chọn câu sai. Hiện ợng liên quan đến nh cht lượng tử của ánh ng
A. Hiện tượng quang điện. B. Sự phát quang của các chất.
C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. D. Tính đâm xuyên.
Câu 16. Một nguồn điện suất điện động
12V
, điện trở trong
2
mắc với một điện trở R
thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên R là
, giá trị của điện trở R bằng
A.
3
. B.
4
. C.
5
. D.
6
.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý có đáp án số 20 là tài liệu ôn thi hay dành cho các em học sinh. Tài liệu được biên soạn theo cấu trúc đề minh họa 2021 môn Lý của Bộ GD&ĐT. Đề thi thử Lý THPT bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết, cho các em ôn luyện, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý

Nhằm mang đến cho các em nguồn tài liệu ôn thi hữu ích, VnDoc giới thiệu Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Đây là bộ tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới đạt kết quả.

Như vậy, VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý có đáp án số 20. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 37
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm